Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 133

Hôm nay: 231

Lượt truy cập: 1.456.870

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Tỉnh ủy ban hành công văn tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 13/11/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chỉ thị số 26 –CT/TU ngày 14/8/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh;

Ngày 18/7/2018, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2270-CV/TU về tiếp tục tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát toàn bộ các di tích trên địa bàn tỉnh để đánh giá đúng thực chất hiện trạng của di tích. Phân tích kỹ hạn chế và nguyên nhân hạn chế. Từ đó, đề ra các giải pháp thiết thực để khắc phục. Chú trọng xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống các di tích trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng các phương án cụ thể để bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống các di tích một cách hiệu quả, nhất là đề xuất các cơ chế chính sách: Về cân đối vốn ngân sách hàng năm để tu bổ, tôn tạo, tuyên truyền, quảng bá giá trị các di tích; thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch gắn với di tích; về công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; về hoạt động xã hội hóa trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích; về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích, lập hồ sơ khoa học, đo đạc lập bản đồ di tích.

                                                                            H.Lan

 

Lượt xem: 134

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif