Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 114

Hôm nay: 689

Lượt truy cập: 3.915.090

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Tỉnh ủy chỉ đạo 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019

7 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn nội tại cũng như khách quan, song với sự quyết tâm trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đều rất tích cực, thể hiện kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều cao hơn so với cùng kỳ, nhiều khả năng sẽ đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như điều, cao su, hồ tiêu tiếp tục giảm, khả năng hồi phục chậm; dịch tả lợn châu Phi lây lan diện rộng; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; một số loại tội phạm diễn biến phức tạp; việc nắm bắt tình hình, công tác tuyên truyền vận động nhân dân còn khó khăn nhất định, việc giải quyết một số vụ việc kéo dài dẫn đến khiếu kiện đông người vượt cấp; cải cách hành chính thiếu đồng bộ và chưa đột phá.

sikico.jpg

  • Lãnh đạo tỉnh khảo soát dự án các khu công nghiệp trọng điểm
  • trên địa bàn tỉnh (ngày 27/7/2019) - Ảnh: Thanh Mảng

5 tháng còn lại của năm 2019, Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp đó là: (1) Rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để tập trung nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành; đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019. (2) Kịp thời giải quyết vướng mắc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%. Rà soát danh mục các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, các dự án, công trình chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh để tập trung nguồn lực thực hiện. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất khu dân cư, khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao. (3) Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách, phấn đấu cuối năm thu đạt và vượt 9.000 tỷ đồng; tăng cường chỉ đạo khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu, nhất là lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Điều chỉnh chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư đạt từ 51-55% trong cơ cấu chi. (4) Tăng cường giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; hoàn thành xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thực hiên tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Đến cuối năm 2019, các khu nông nghiệp công nghệ cao phải hoàn chỉnh hồ sơ và đi vào hoạt động. Tập trung hoàn thành 13 xã nông thôn mới và 1.000 km đường giao thông nông thôn. Phát triển thương hiệu nông sản chủ lực; xây dựng sàn giao dịch nông sản, chợ đầu mối. Thực hiện quy hoạch, xây dựng các chuỗi cho doanh nghiệp chế biến điều. (5) Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp; nâng cao chỉ số PCI; hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. (6) Điều chỉnh các chính sách đất đai theo phân cấp; xử lý các trường hợp tồn đọng; tập trung đẩy nhanh tiến độ, đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy CNQSD đất đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng. Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong xử lý nước thải, xả thải tại khu công nghiệp. Ưu tiên thu hút đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện phân loại rác từ nguồn. (7) Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; quản lý các phòng khám tư nhân. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của Bệnh viện tỉnh, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ y bác sĩ, tạo tiền đề sử dụng hiệu quả khối nhà mới đang được đầu tư, đẩy mạnh thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh. Đầu tư giải quyết dứt điểm phòng học tạm mượn. Tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư vào du lịch. Triển khai các chương trình, dự án về đào tạo lao động. Thực hiện giảm ít nhất 0,5% tỷ lệ hộ nghèo, tập trung nguồn lực ưu tiên giảm 1.000 hộ DTTS. (8) Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính và các ngành chức năng phối hợp UBND các cấp xây dựng kế hoạch, phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp thực hiện đối thoại với nhân dân để xử lý cơ bản các vụ khiếu kiện kéo dài. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ngành thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân theo quy định. Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện phòng, chống tham nhũng. Chọn 1 số vụ việc dư luận quan tâm liên quan đến phòng, chống tham nhũng để tập trung chỉ đạo giải quyết. (9) Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, 11. Xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện liên quan; các cấp ủy đảng chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự; đảm bảo tổ chức đại hội thành công ngay từ các đơn vị điểm ở cấp cơ sở. Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đảm bảo tiến độ và chất lượng; xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chung của tỉnh năm 2020. (10) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Hoàn thành các phần việc đã đăng ký trong làm 1.000 km đường giao thông nông thôn và giảm 1.000 hộ nghèo DTTS; có kế hoạch đăng ký tham gia phần việc trong xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt. Chuẩn bị tốt nội dung để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với nhân dân. Tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. (11) Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp Hội đồngnhân dân tỉnh đột xuất 9 tháng và cuối năm 2019. Hoàn thành, công bố Bộ thủ tục hành chính mới và thực hiện “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đối với tất cả các sở ngành; tăng cường giám sát việc thi hành công vụ, xử lý nghiêm sai phạm. Triển khai ứng dụng phần mềm kiểm tra công vụ và giải quyết hồ sơ; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

                                                                                Minh Tuấn

Lượt xem: 457

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif