Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 13

Hôm nay: 1.186

Lượt truy cập: 2.829.735

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

 Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 38-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 86-KH/TU ngày 12/01/2010 về việc triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị đến năm 2020.

Hầu hết các sở, ban ngành, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW. BHXH cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đến 100% cán bộ, đảng viên của ngành; 21/21 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị của Trung ương với tỷ lệ 97,5% cán bộ, đảng viên học tập.

Công tác phối hợp triển khai thực hiện bảo hiểm giữa ngành BHXH với các ban, sở ngành liên quan cấp tỉnh, cấp huyện trong những năm đều thực hiện tốt, đặc biệt việc thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về  BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã mang lại kết quả thiết thực.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến công tác BHYT được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhất là công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT gắn với BHXH nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, trục lợi từ BHXH, BHYT. Hàng năm, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập đoàn công tác giám sát tình hình thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh. Qua các đợt kiểm tra, giám sát những vướng mắc, khó khăn đã có các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHYT. Hằng năm, BHXH tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 03 năm, 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh.

bhxh.png

 Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội làm việc tại Bình Phước

Công tác thông tin, truyền thông về BHYT:Trong 10 năm qua, ngành BHXH tỉnh tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tuyên truyền, đối thoại, phổ biến giáo dục pháp luật về BHYT, tập trung những huyện, xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp và các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường phát triển mạng lưới đại lý thu đến từng thôn, ấp để vừa làm nhiệm vụ thu vừa tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể tổ chức đối thoại trực tiếp về nội dung và phương pháp triển khai thực hiện các chính sách BHYT với người dân. Từ năm 2016 đến nay, BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016 - 2020 mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, tại các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ hàng tháng, hội nghị thông tin thời sự định kỳ cấp huyện, lãnh đạo BHXH tỉnh, BHXH huyện, thị xã, thành phố đến trực tiếp thông tin và định hướng tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; hàng tháng đăng các tin, bài, hình ảnh về hoạt động của ngành BHXH trên 2 bản Thông báo nội bộ, Thông tin phục vụ nhân dân (có 120 bài) để sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, đồng thời có nhiều tin bài (hơn 250 tin bài từ năm 2016- tháng 6/2019) về bảo hiểm đăng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại một số hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời lãnh đạo BHXH tỉnh đến cung cấp thông tin về BHYT cho các cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các xã, phường, thị trấn và các khu công nghiệp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và đội ngũ công nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời lắng nghe và trực tiếp giải đáp những tâm tự, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại cơ sở. Đã tổ chức được 10 hội nghị (trong đó: 7 hội nghị tại các xã, phường, thị trấn; 02 hội nghị tại Khu công nghiệp, 01 hội nghị tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng); đa số ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy phối hợp với BHXH cùng cấp đã tổ chức đại trà hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Báo Bình Phước có chuyên trang tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Chính sách BHXH, BHYT và cuộc sống”. Trong 10 năm, Báo Bình Phước có trên 300 tin, bài, phỏng vấn trên báo in và báo điện tử; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng phát hơn 200 tin, bài, phóng sự phản ánh việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người tham gia BHYT được ngành BHXH triển khai quyết liệt. Hàng năm, cắt giảm trên 3/4 số TTHC thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT từ 115 TTHC xuống còn 28 TTHC (giảm trên 75%); rút ngắn thời hạn cấp thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn 05 ngày, cấp lại thẻ BHYT được thực hiện ngay trong ngày; phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT thực hiện thủ tục hồ sơ khi đi KCB BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã đưa vào vận hành Hệ thống một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC trong lĩnh vực BHYT, tạo thuận lợi trong việc giám sát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các TTHC, rút ngắn thời gian hoàn trả hồ sơ, tạo thuận lợi cho các đơn vị và người lao động trong giải quyết các TTHC về BHYT; đẩy mạnh triển khai giao dịch về BHYT theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ và Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam… Đến nay, toàn tỉnh có 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch BHYT điện tử; duy trì 100% đơn vị thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết TTHC về BHYT qua dịch vụ bưu chính, qua đó đã rút ngắn thời gian giao dịch hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, ngành BHXH đồng loạt triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở KCB với cơ quan BHXH, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, phục vụ kiểm tra, giám sát việc KCB thông tuyến, nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, thông qua hệ thống này, kiểm tra trực tiếp với cơ sở dữ liệu thẻ do cơ quan BHXH cấp, quản lý tránh được tình trạng lạm dụng thẻ, kiểm soát lạm dụng trong thanh toán KCB BHYT; phối hợp ngành Y tế quản lý thông tuyến và thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán dựa trên hệ thống thông tin giám định thuận lợi, kịp thời. Đẩy mạnh việc thực hiện liên thông các phần mềm trong quản lý chi phí KCB BHYT (bao gồm: cấp kinh phí chi KCB, thanh quyết toán chi KCB BHYT tại cơ sở y tế, thanh toán trực tiếp, thanh toán đa tuyến nội tỉnh, ngoại tỉnh, thanh toán chi chăm sóc sức khỏe ban đầu) quản lý hiệu quả chi phí KCB BHYT. Ngoài ra, ngành BHXH tỉnh còn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện liên thông các TTHC như: đăng ký khai sinh với cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đảm bảo cấp thẻ chính xác, kịp thời phục vụ KCB BHYT cho trẻ em.

BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan hàng năm tiến hànhkiểm tra, nhắc nh, xử lý các đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật, không xảy ra vi phạm sử dụng BHYT, trục lợi tại các cơ sở KCB BHYT trong 10 năm qua; đa số các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác này: huyện Chơn Thành đã tổ chức 50 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các công ty, doanh nghiệp; thành phố Đồng Xoài thực hiện thanh, kiểm tra trên 90% doanh nghiệp; các huyện Phú Riềng, Bù Gia Mập, Đồng Phú và 2 thị xã Bình Long, Phước Long tổ chức đoàn kiểm tra tại đa số các trường học, cơ sở KCB, trạm y tế cấp xã và các doanh nghiệp trên địa bàn; huyện Hớn Quản thực hiện 87 lượt thanh tra, kiểm tra, trong đó thanh tra chuyên ngành do ngành BHXH huyện thực hiện 76 lượt, Đoàn thanh tra liên ngành của UBND huyện thực hiện 11 lượt; Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tổ chức trên 10 đợt thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc. Việc giải quyết chế độ, chính sách BHYT thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia; quỹ KCB BHYT được quản lý chặt chẽ, không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình chi trả.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là trong các tầng lớp nhân dân về chính sách BHYT được nâng lên rõ rệt, nhân dân đã chủ động, tự giác tham gia BHYT, đề cao tính cộng đồng chia sẻ rủi do trong khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; y đức của phần lớn đội ngũ cán bộ y tế, nhất là tuyến cơ sở trong công tác KCB BHYT đã thể hiện rõ tính trách nhiệm cao. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh trong 10 năm (2009 - 2019) ngày càng cao (năm 2009 có 31,71% dân số tham gia, đến năm 2018 đã tăng lên 84%). Số người tham gia và tỷ lệ bao phủ BHYT năm sau cao hơn năm trước và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Số lượt người KCB BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm sau cao hơn năm trước (năm 2009 có 499.804 lượt người tham gia, đến năm 2019 tăng lên 1.736.024 lượt người). Tổng chi khám chữa bệnh BHYT tăng dần qua các năm (năm 2009 chi 60 tỷ 225 triệu đồng, đến năm 2018 là 550 tỷ 606 triệu đồng). Hàng năm, BHXH các huyện, thị xã, thành phố cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, 100% hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng được hưởng chính sách xã hội được cấp thẻ BHYT.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Số đối tượng tham gia BHYT tuy có tăng hàng năm, nhưng phần lớn là đối tượng được sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Nhóm tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số người tham gia BHYT.

Nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm tuy đã giảm đáng kể nhưng tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn xảy ra.

Quỹ KCB BHYT từ năm 2016 đến nay vượt dự toán chi KCB BHYT được giao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chưa được đầu tư thỏa đáng, nhất là tuyến huyện, xã. Thái độ phục vụ người bệnh của một số ít cán bộ y tế thiếu tận tình.

Duy Khiêm

Lượt xem: 499

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h00 ngày 22/9/2020:

- Thế giới: 31.440.950 người mắc, 968.027 người tử vong.
- Việt Nam: 1.068 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 947). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif