Trao đổi thống nhất về xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị.

Dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT; PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương hiện nay đang lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quá trình triển khai thuận lợi, các đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, công tác chuẩn bị đồng bộ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Thường vụ Quân ủy Trung ương thấy rằng, trong đặc thù của quân đội cũng còn một số khó khăn, vướng mắc cần thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức trung ương, các Ban của Đảng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong đó, có vấn đề xoay quanh việc xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về sự cần thiết của việc xác nhận; đối tượng, nhu cầu và cơ sở đào tạo xác nhận và quy trình xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội. Qua đó, nhằm thống nhất việc chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Đảng ủy quân sự cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo đối với cán bộ quân đội.

                                                       Dẫn nguồn: qdnd.vn