Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 2.252

Hôm nay: 3.741

Lượt truy cập: 1.545.632

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Triển khai thực hiện các chính sách về tiền lương, BHXH

 UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3342/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện các chính sách về tiền lương, BHXH theo nghị quyết của Đảng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách chính sách tiền lương và BHXH theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trong khuôn khổ thực hiện chương trình “hỗ trợ doanh nghiệp” phối hợp cùng Sở lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, đại diện người lao động về các chính sách tiền lương, BHXH và quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách chính sach tiền lương và BHXH theo nghị quyết của Đảng.

Định kỳ hàng tháng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức đối thoại, giải đáp các chính sách của Đảng, Nhà nước về lao động, tiền lương và BHXH tại các địa bàn huyện, thị xã , trong đó chú trọng tập trung tại các các khu công nghiệp của tỉnh. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội nắm chắc tình hình địa bàn về quan hệ lao động nhằm ngăn ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, phòng ngừa và đả bảo an ninh trật tự trong các doanh nghiệp.

Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách về BHXH, đặc biệt chú trọng chính sách BHXH tự nguyện tại địa bàn xã, phường, thị trấn theo chương trình, kế hoạch tuyên truyền của BHXH Việt Nam. Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách về BHXH, đặc biệt chú trọng chính sách BHXH tự nguyện tại địa bàn xã, phường, thị trấn theo chương trình, kế hoạch tuyên truyền của BHXH Việt Nam.

UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Đài truyền thanh thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, nội dung các chính sách tiền lương và BHXH theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên hệ thống truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo phòng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động huyện, BHXH huyện tổ chức đối thoại, giải thích các chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền lương, BHXH…

BP online

Lượt xem: 111

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif