Search

Trọng tâm tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) năm 2018, cần tập trung tuyên truyền vào các nội dung trọng tâm:

gioto.jpg

  • Dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ các Vua Hùng và Bác Hồ
  • tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch năm 2013

Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.

Nêu bật lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng. Ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế./.

                                                                     Tác giả: Hồng Sơn

 

Lượt xem: 156

  • File đính kèm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif