Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 2.234

Hôm nay: 3.876

Lượt truy cập: 1.545.767

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Trọng tâm tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)

Ôn lại chặng đường đấu tranh đầy gian nan, thử thách mà hết sức tự hào, vẻ vang của Đảng bộ quân và dân tỉnh Bình Phước. Giáo dục khơi dậy niềm tự hào về vùng đất lịch sử và ca ngợi những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bình Phước trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng say lao động sản xuất hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

IMG_3564.JPG

  • Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm
  • Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước, năm 2018

Thông qua các hoạt động văn hóa, tuyên truyền, quảng bá thu hút đầu tư; giới thiệu đến Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về một tỉnh Bình Phước có truyền thống lịch sử hào hùng, có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch.

Khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nêu bật những thành tựu của tỉnh sau 44 năm thống nhất đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và 22 năm tái lập tỉnh; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước./.

                                                                                          Minh Tuấn

Lượt xem: 1025

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif