Search

Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Ngày 11/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2019.

Mục đích: Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển bền vững.

Yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức đúng tầm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước như: (1) Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi gắn với tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu năm 2019. (2) Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch). (3) Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2019) gắn với khánh thành Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết) và Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019). (4) Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019). (5) Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) gắn với tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác. (6) Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019). (7) Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Phú Riềng Đỏ (28/10/1929 - 28/10/2019). Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019 với hình thức phù hợp, bảo đảm đúng quy định tại Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Nghị định số 145 của Chính phủ.

Các ngày kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị, thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…). Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước tổ chức tiếp sóng lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố.

Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày giải phóng, ngày truyền thống của các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đối với kỷ niệm năm tròn (năm có chữ số cuối là 0): 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm ngày “Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2019); 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm. Các địa phương, cơ quan, đơn vị: Tổ chức các hoạt động chào mừng; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị, thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…). Đối với Kỷ niệm 10 năm tái lập huyện Bù Gia Mập, huyện Hớn Quản; thành lập thị xã Phước Long, Bình Long. Các địa phương tổ chức lễ kỷ niệm ở phạm vi địa phương mình, mời lãnh đạo tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, phim, ảnh và các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền,…).

Đối với kỷ niệm năm lẻ 5 và năm khác: Không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp, như: hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,… Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trên trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, phim, ảnh và các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền…).

Các ngày lễ quốc tế: Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019), 201 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2019) và 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019). Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các trường cao đẳng, trường Chính trị tỉnh tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác:Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)., 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979-17/02/2019) và các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác. Tuyên truyền miệng: Qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề: Ngợi ca lòng yêu nước, ý chí kiên cường, quyết tâm bảo vệ biên giới, biển, đảo quê hương của quân và dân ta.

                                                                                                 HL

Lượt xem: 553

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif