Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 74

Hôm nay: 323

Lượt truy cập: 2.422.909

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Về việc đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị

Ngày 13/6/2019, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký Công văn số  1213-CV/BTGTU về  việc đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Căn cứ Kế hoạch số 167-KH/TU, ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh, 

Căn cứ Kế hoạch số 41 -KH/TU, ngày 01/11/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 27/12/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 2789/QĐ-UBND, ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu về điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016-2020,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

1. Về thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị

- Hằng năm, khi cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cần có các nội dung gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch thực hiện Quy định 08-QĐ/TW của địa phương, đơn vị. Chú ý vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
- Bản cam kết nêu gương và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của cán bộ, đảng viên gồm các nội dung phải gương mẫu đi đầu thực hiện, phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống theo nội dung trong Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 hàng năm, cụ thể, rõ việc, dễ kiểm tra, giám sát.

- Yêu cầu xây dựng Bản cam kết nêu gương và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên phải gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và có tính khả thi. Việc đánh giá kết quả thực hiện đảm bảo nghiêm túc, tránh hình thức. Cấp ủy chi bộ có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ nội dung Bản cam kết nêu gương và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân đảng viên. Nếu thấy nội dung Bản cam kết không đạt yêu cầu, không sát với thực tiễn, không khả thi, có biểu hiện sao chép thì phải yêu cầu đảng viên viết lại cho đến khi đạt yêu cầu. Thực hiện các qui trình kiểm tra, giám sát, đánh giá theo Kế hoạch số 167 -KH/TU, ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Về xây dựng, phát hiện, nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động làm theo gương Bác, có nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, là giải pháp tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện nội dung sau:

1. Xác định, xây dựng một số mô hình, điển hình hay cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác từ những việc trọng tâm trong thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Giao nhiệm vụ, yêu cầu tất cả các tổ chức đảng hoặc chọn, giao nhiệm vụ cho một số tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên cụ thể phải thực hiện.

Ví dụ các mô hình, điển hình như:

- Mô hình “Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận”.

- Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm, giúp người nghèo”.

- Mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát”: 4 đúng: đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương chính sách, pháp luật; 4 phải: minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn; 3 sát: sát dân, sát việc, sát cơ sở để hướng đến “3 nhất: gương mẫu nhất, hiệu quả nhất, sâu sát cơ sở nhất”.

- Mô hình “3 không, 3 cần, 3 quyết tâm”: 3 không: không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân; không thờ ơ, thiếu trách nhiệm với dân; không đưa và nhận hối lộ. 3 cần: vui vẻ, lắng nghe, học hỏi dân; cần xin lỗi và cảm ơn dân khi được góp ý, phê bình; cần vận động dân cùng lo, cùng làm vì cộng đồng. 3 quyết tâm: quyết tâm phát huy dân chủ - kỷ cương - đoàn kết; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nói đi đôi với làm; quyết quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

- Điển hình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên “giúp đỡ người nghèo”.

- Điển hình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên “tiết kiệm không lãng phí”.

- Điển hình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên “tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”.

2. Tập thể, cá nhân được chọn để triển khai thực hiện mô hình, điển hình hay có thể chưa phải là tập thể, cá nhân xuất sắc, thực tế chưa có việc làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác. Khi được chọn giao nhiệm vụ để xây dựng mô hình, điển hình hay thì yêu cầu tập thể, cá nhân được chọn phải nỗ lực phấn đấu và có những việc làm cụ thể, tích cực, nổi bật để tạo sự chuyển biến tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được ghi nhận.

3. Việc xây dựng các gương điển hình gắn liền với việc tiếp tục phát hiện và nhân rộng các điển hình. Đề nghị các cấp ủy, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá và biểu dương, tôn vinh, nhân rộng tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Anh Đức

Lượt xem: 348

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 17h00 ngày 31/5/2020:

- Thế giới: 5.993.900 người mắc, 365.423 người tử vong.
- Việt Nam: 328 người mắc (đã phục hồi 279). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif