Search

Việt Nam được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021

Ngày 07/6/2019, trong khuôn khổ Khóa 73, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên đã bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu cao (192/193 phiếu). Đây là lần thứ hai trong vòng hơn 10 năm, Việt Nam được bầu làm thành viên cơ quan có vai trò hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hoà bình, an ninh quốc tế. Sự kiện này không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế của Việt Nam đổi mới, hội nhập mà còn là sự tin tưởng, kỳ vọng vào những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế trong những năm tới.

Trong lần đầu tiên tham gia (Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008 - 2009), chúng ta đã nỗ lực rất cao và được các thành viên Liên Hợp Quốc hợp tác, ủng hộ và đã đảm nhiệm thành công nhiệm vụ của mình. Việt Nam đã tham gia tích cực vào nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng; chủ trì thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, gần đây là Năm APEC 2017 và Hội nghị hợp tác WEF-ASEAN 2018, qua đó khẳng định khả năng chủ động tham gia dẫn dắt, định hình các cơ chế quốc tế và khu vực; tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên triển khai thành công Bệnh viện dã chiến cấp 2 đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (tháng 10/2018) và hoàn thành tốt vai trò nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai (tháng 2/2019), từng bước phát huy vai trò “trung gian, hòa giải” trong giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Trong nhiệm kỳ 2 năm tới (2020 - 2021), Việt Nam sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực trụ cột: (1) tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Bảo an và các tổ chức khu vực trong việc phòng ngừa xung đột; (2) tái thiết và xây dựng hòa bình sau xung đột; (3) tăng cường bảo vệ dân thường cũng như thúc đẩy các công việc của Hội đồng Bảo an liên quan tới phụ nữ, hòa bình và an ninh, trẻ em và các cuộc xung đột vũ trang. Việt Nam sẽ thay thế Cô-oét đại diện nhóm châu Á - Thái Bình Dương và theo cơ chế luân phiên, Việt Nam sẽ là chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1/2020.

Việc nước ta được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra và tinh thần Chỉ thị 25/CT-TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, theo đó Việt Nam “chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc”, góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất nước, đồng thời thể hiện tốt vai trò thành viên có trách nhiệm, tham gia đóng góp vào xây dựng một trật tự thế giới hòa bình, công bằng, dân chủ và tiến bộ. Đây cũng là cơ hội để chúng ta khẳng định vị thế đất nước và nâng cao uy tín quốc gia trên trường quốc tế, tự tin tiếp bước đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả trong hệ thống quản trị toàn cầu.

 

Lượt xem: 70

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif