Search

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 43-KL/TU và báo cáo về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng quý III/2017

Ngày 12/7/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có thông tin nhắc việc về báo cáo thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy trong quý II/2017 theo 4 nội dung trong Công văn số 1155-CV/TU, ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy. Đến tháng 9/2017 còn 5 đơn vị chưa có báo cáo quý II/2017: Huyện ủy Bù Đốp, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng, Đồng Phú.

Về báo cáo định kỳ quý III/2017: Đến ngày 15/9/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chưa nhận báo cáo của 22 huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị bám sát theo 4 nội dung đã yêu cầu trong Công văn số 1155-CV/TU, ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy. Riêng nội dung thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII): Đánh giá đúng trọng tâm việc chuyển biến của đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; bám sát nội dung theo Công văn số 1337-CV/TU, ngày 25/5/2017 của Tỉnh ủy, trong đó, nêu rõ văn bản chỉ đạo của đơn vị; kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được trong việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thị ủy; đảng ủy trực thuộc tỉnh khẩn trương tham mưu cấp ủy thực hiện nội dung trên gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 27/9/2017.

Lượt xem: 1369

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật lúc 9h00 ngày 28/02/2020:

- Thế giới: 83.047 người mắc,  2.814 người tử vong, 32.775 phục hồi.
- Việt Nam: 16 người mắc (đã phục hồi 16).
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif