Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 2.250

Hôm nay: 3.741

Lượt truy cập: 1.545.632

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 43-KL/TU và báo cáo về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng quý III/2017

Ngày 12/7/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có thông tin nhắc việc về báo cáo thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy trong quý II/2017 theo 4 nội dung trong Công văn số 1155-CV/TU, ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy. Đến tháng 9/2017 còn 5 đơn vị chưa có báo cáo quý II/2017: Huyện ủy Bù Đốp, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng, Đồng Phú.

Về báo cáo định kỳ quý III/2017: Đến ngày 15/9/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chưa nhận báo cáo của 22 huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị bám sát theo 4 nội dung đã yêu cầu trong Công văn số 1155-CV/TU, ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy. Riêng nội dung thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII): Đánh giá đúng trọng tâm việc chuyển biến của đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; bám sát nội dung theo Công văn số 1337-CV/TU, ngày 25/5/2017 của Tỉnh ủy, trong đó, nêu rõ văn bản chỉ đạo của đơn vị; kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được trong việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thị ủy; đảng ủy trực thuộc tỉnh khẩn trương tham mưu cấp ủy thực hiện nội dung trên gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 27/9/2017.

Lượt xem: 1108

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif