Search

Xây dựng Báo cáo quý II/2017 theo 4 nội dung đã yêu cầu trong Công văn số 1155 - CV/TU, ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TU, ngày 16/5/2016

Xây dựng Báo cáo quý II/2017 theo 4 nội dung đã yêu cầu trong Công văn số 1155 - CV/TU, ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TU, ngày 16/5/2016.

Ngày 16/6/2017, qua rà soát việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy trong6 tháng đầu năm 2017 của 22 huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã điện thoại đôn đốc 22/22 đơn vị làm báo cáo quý II/2017.

Tuy nhiên, đến ngày 12/7/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận báo cáo của 14/22 đơn vị: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công ty TNHH MTV: Cao su Phú Riềng, Cao su Bình Long, Cao su Lộc Ninh, Cao su Sông Bé; Công ty cổ phần cao su Đồng Phú; Thị ủy Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long; Huyện ủy Chơn Thành, Bù Đăng.

Các đơn vị chưa có báo cáo quý II/2017: Huyện ủy Bù Đốp, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Đồng Phú; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thị ủy; đảng ủy trực thuộc tỉnh khẩn trương tham mưu cấp ủy thực hiện nội dung trên.

Lượt xem: 676

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif