Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 283

Hôm nay: 660

Lượt truy cập: 2.566.920

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị

 

Như mọi năm, Tỉnh ủy tổ chức hoạt động gặp gỡ và đối thoại với đội ngũ trí thức năm 2019 (21/6) là để khen thưởng, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ trí thức, đồng thời để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý, tâm tư, nguyện vọng của trí thức. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đồng chủ trì buổi gặp mặt. Đã có 4 trí thức tiêu biểu trên các lĩnh vực, 36 thạc sĩ, 4 tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc trong năm 2018 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước tôn vinh, biểu dương. Tại buổi gặp mặt, các trí thức đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình và đề xuất với tỉnh nhiều vấn đề trí thức quan tâm như cung cấp thông tin cho báo chí; lĩnh vực giáo dục - đào tạo; quản lý đất đai; chỉ số PCI cấp tỉnh...Một số đại biểu trí thức kiến nghị tỉnh cần công khai vị trí thu hút đối với trí thức tỉnh trên không gian mạng; quan tâm siết chặt quản lý đất đai, tránh tình trạng phân lô bán nền tràn lan phá vỡ cấu trúc xây dựng như hiện nay. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu trí thức đưa ra tại gặp mặt đều được đại diện lãnh đạo các sở, ngành giải trình và làm rõ một cách thấu đáo, hợp lý.

194507_tuyen_duong_1.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền (bên trái) và thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (bên phải) trao bằng khen, biểu trưng cho các trí thức tiêu biểu (Ảnh: Đoàn Hùng).

Kết luận buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền biểu dương vai trò của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước trong việc tập hợp đội ngũ trí thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu nêu tại buổi gặp mặt và yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết kịp thời. Đồng thời, cũng chỉ ra rằng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, công tác trí thức hiện nay còn nhiều hạn chế. Đó là:

- Vẫn có một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa thực sự quan tâm đến công tác trí thức. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng trong công tác trí thức có chuyển biến nhưng chưa chặt chẽ, hiệu quả. Công tác đoàn kết, vận động, bồi dưỡng, đào tạo trí thức chất lượng cao chưa đạt yêu cầu.

- Số lượng trí thức tuy tăng nhưng chất lượng thấp, trình độ trí thức chưa đồng đều, chưa theo kịp mặt bằng chung của khu vực và cả nước. Năng lực, trình độ chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Tính chuyên nghiệp còn thấp, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh còn hạn chế.

- Trí thức là chuyên gia đầu ngành, chuyên sâu trong các lĩnh vực còn thiếu vắng. Còn một số không nhỏ trí thức ngại va chạm; chưa mạnh dạn, tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Số trí thức tham gia nghiên cứu khoa học còn ít, nhất là những đề tài khoa học có tính cấp thiết để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Trí thức chưa tham gia tích cực và gắn bó với các câu lạc bộ trí thức, câu lạc bộ nữ trí thức.

Vì vậy, hiệu quả đóng góp của đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh hiện nay. Để làm tốt công tác phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới, cần phải thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, Đảng ta đã xác định xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền giữ vai trò quyết định. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần phải:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Kết luận 90 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác trí thức.

- Nghiên cứu phương thức phù hợp trong việc quản lý và sử dụng trí thức. Tôn trọng, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi nhằm phát huy cao nhất năng lực sáng tạo và sự cống hiến của trí thức.

- Tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với trí thức định kỳ hằng năm trên tinh thần dân chủ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất, hiến kế của trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, khuyến khích tài năng sáng tạo của đội ngũ trí thức làm việc trong và ngoài nhà nước.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình hiện nay; kịp thời động viên và tôn vinh những gương điển hình trí thức tiêu biểu.

Thứ hai, Đối với đội ngũ trí thức tỉnh, cần chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm hiệu quả nhất cho sự phát triển của tỉnh. Trí thức tự làm tốt công tác tư tưởng cho mình, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; sự điều động của tổ chức theo Đề án 999 của Tỉnh ủy. Sẵn sàng làm việc ở bất kỳ đâu, việc gì, miễn là được cống hiến cho sự phát triển của tỉnh, miễn là chăm lo được cho cuộc sống gia đình.

Thứ ba, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức, nhất là trí thức chất lượng cao trong tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường. Quan tâm đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức là cán bộ nghỉ hưu. Chủ động đề xuất và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhất là các chương trình dự án lớn của tỉnh. Có định hướng hoạt động hiệu quả cho Câu lạc bộ Trí thức tỉnh và Câu lạc bộ Nữ trí thức tỉnh.

Thứ tư, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo đạt mục tiêu đề ra như các Đề án tỉnh đã và đang triển khai.

Thứ năm, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kiến nghị của đội ngũ trí thức và yêu cầu các sở, ngành, địa phương chú ý tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, kiểm soát chặt chẽ đầu vào trong các kỳ thi tuyển công khai (tuyển dụng mới, bổ nhiệm lãnh đạo các cấp,..). Chủ động triển khai có hiệu quả các chính sách của tỉnh trong việc thu hút trọng dụng nhân tài, ưu tiên trí thức là con em địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đến các ý kiến tư vấn, phản biện của trí thức vào các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trí thức có thể góp ý, hiến kế bằng nhiều cách khác nhau qua Đường dây nóng của Tỉnh ủy, qua tiếp xúc cử tri, viết báo, qua các cuộc hội họp và có thể trực tiếp trong công việc của mình, ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách với các nghiên cứu sâu, đề xuất giải pháp tối ưu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2020 là tự cân đối được ngân sách; đến năm 2030 cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một số sản phẩm chủ lực công nghiệp chế biến có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đến năm 2045, tỉnh Bình Phước cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại đạt khá trong khu vực miền Đông Nam bộ. Để đạt được mục tiêu đó, Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu, tư vấn, hiến kế cho lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành đưa Bình Phước phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về cơ chế, chính sách để đội ngũ trí thức trong tỉnh thực sự có môi trường làm việc tốt, có điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực, sáng tạo của mình.

 Duy Khiêm

Lượt xem: 252

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 16h30 ngày 08/7/2020:

- Thế giới: 11.974.800 người mắc, 547.120 người tử vong.
- Việt Nam: 369 người mắc (đã phục hồi 342). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif