Cán bộ, nhân viên của ngành tuyên giáo Bình Phước qua các thời kỳ (1954 - 2016)

 

I.                  Thời kỳ 1954 – 1975

 

1

Thiếu tướng Phùng Đình Ấm (Ba Cung)

Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên huấn Phước Long

2

Phạm Ngọc Am

Phó đoàn văn công Bình Phước

3

Phạm Ngọc Anh

Phó đoàn văn công Bình Phước

4

Nguyễn Hồng Anh

Phụ trách sản xuất của Ban T10

5

Nguyễn Thị Kim Anh

Diễn viên Đoàn văn công Bình Phước

6

Hà Văn Ấn

Hậu đài văn công Bình Phước

7

Lê Bạn

Nhân viên bảo vệ

8

Đỗ Huy Bổn

Kế toán - Quản lý - Cơ quan

9

Nguyễn Thị Bông

Y tá cơ quan

10

Lê Thị Biên

Nhân viên Trường Đảng

11

Lâm Thị Ngọc Bích

Diên viên Đoàn văn công Bình Long

12

Đặng Thị Thanh Bình

Phòng Giáo dục Phước Long

13

Phạm Công Bình

Trưởng đoàn văn công Bình Long

14

Nguyễn Thị Bường

Nhân viên Trường Đảng

15

Trịnh Công Cẩn (Kỳ Ba)

Ủy viên Ban Tuyên huấn Phước Long

16

Lâm Thị Cúc

Nhân viên đánh máy in ấn

17

Nguyễn Thanh Châu

Chủ nhiệm Báo Nam Tây Nguyên - Ủy viên Ban T10

18

Nguyễn Văn Châu

Giáo viên

19

Phạm Minh Cảnh

 

20

Nguyễn Thanh Chương

Phó trưởng đoàn văn công Bình Phước

21

Nguyễn Việt Cường

Tân nhạc Đoàn văn công Bình Long

22

Phạm Bá Cường (Ba Lợi)

Phòng Giáo dục Bình Long

23

Nguyễn Tự Cường

Phó trưởng đoàn văn công Bình Phước

24

Nguyễn Ngọc Công

Phóng viên

25

Huỳnh Thị Chi (Hường)

Nhân viên cơ quan

26

Đỗ Minh Chí

Nhân viên trang trí Báo Bình Long

27

Bùi Ngọc Dài

Phóng viên phim ảnh

28

Điểu Dem

Nhân viên bảo vệ cơ quan

29

Phạm Dân

Công nhân in ấn

30

Bùi Kim Dung

Giáo viên

31

Huỳnh Thị Kim Dung

Thư ký đánh máy in ấn

32

Lương Thị Xuân Diệu

Nhân viên Tuyên huấn Bù Đăng

33

Nguyễn Tiến Dũng

Nhân viên Đoàn văn công Bình Phước

34

Trần Thanh Đạm

Phân xã Thông tấn xã giải phóng - T10

Phó Trưởng ban Bình Long

35

Trần Xuân Đào

Giáo viên

36

Ngô Văn Đào

Công nhân in ấn

37

Huỳnh Văn Diễn

Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Khu 10

38

Phạm Đậu (8 Tùng)

Phụ trách Quản trị cơ quan Khu 10

39

Nguyễn Văn Đồng

 

40

Lê Quang Đồng

Cán bộ phụ trách kỹ thuật tỉnh Bình Phước

41

Ma Quang Đích

Giáo dục Lộc Ninh

42

Huỳnh Văn Điển

Phó Trưởng Ban  Tuyên huấn Khu 10

43

Phan Minh Đức

Văn công Bình Long

44

Nguyễn Hà Đức

Cán bộ Trường Đảng

45

Nguyễn Tiến Đạt

Điện Báo viên - Đài Minh Ngữ

46

Đoàn Thị Đứng (Úc)

Nhân viên Trường Đảng

47

Nguyễn Hả

Chiếu bóng Bù Đốp

48

Hờ Di

Nhân viên Trường Đảng

49

Nguyễn Phước Hải

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Lộc Ninh

50

Nguyễn Đạt Hải

Ủy viên Ban Tuyên truyền

51

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên Trường Đảng

52

Chị Hạnh

Nhân viên Đoàn văn công Bình Long

53

Điểu Hu

Giáo dục Bình Long

54

Nguyễn Văn Học

Họa sĩ

55

Trà Văn Hỏi

Y tá cơ quan

56

Lâm Hay

Nhân viên Phòng Văn hóa - Thông tin Lộc Ninh

57

Lê Thị Hường

 

58

Lê Văn Hiền (Duy Hiền)

Phóng viên ảnh

59

Nguyễn Thiện Hiền

Phụ trách cơ sở in máy Bình Phước

60

Nguyễn Trung Hiếu

Thông Tấn xã Giải phóng – Trưởng Đài Minh Ngữ

61

Phan Trung Hiếu

Phóng viên Bình Long

62

Lê Thị Kim Hoa

 

63

Nguyễn Thị Hoa

Nhân viên cơ quan (Phước Long)

64

Nguyễn Thị Việt Hoa

Y tá Đoàn văn công Bình Long

65

Đồng chí Hoa

Nhân viên Đoàn văn công Bình Long

66

Võ Thị Minh Hòa

Y tá cơ quan

67

Đoàn Nhật Hồng

Ủy viên Ban - Giáo dục 

68

Nguyễn Duy Hổng

Nhân viên trang trí Báo

69

Phạm Thị Huệ

Diển viên văn công Bình Long

70

Chị Thanh Hương

Văn công Bình Long

71

Hơ Mách (Mí Tài)

Nhân viên Trường Đảng

72

Hờ Rốt (M’Nông)

Nhân viên Trường Đảng

71

Hờ Rnga (M’Nông)

Nhân viên Trường Đảng

72

Nguyễn Văn Hùng

Giáo dục Lộc Ninh

73

Phạm Anh Hùng

Giáo viên

74

Nguyễn Quang Hòa

Nhân viên Trường Đảng

75

Nguyễn Huỳnh

Văn phòng Ban - Khu 10

76

Nguyễn Thị Lan Hương

Diển viên Đoàn văn công Bình Phước

77

Phạm Thị Hương

Nhân viên Trường Đảng

78

Phan Minh Hưởng

Phóng viên ảnh

79

Huỳnh Thị Ích

Diễn viên văn công - Bình Phước

80

Nguyễn Thị Hồng Kế

Y tá cơ quan

81

Lê Văn Khai

Nhân viên Trường Đảng

82

Huỳnh Văn Kim

Phó trưởng ban - Huấn học

83

Trần Công Khanh

Trưởng ban Bù Gia Mập

84

Phạm Văn Khanh

Bảo vệ cơ quan

85

Trần Tấn Khinh

Cán bộ Trường Đảng

86

Lâm Quang Kiến

Giáo viên

87

Nguyễn Xuân Ký (8 Nhuận)

Phó Trưởng ban thường trực Khu 10, Phân khu Bình Phước

88

Võ Thị Thanh Là

Nhân viên Trường Đảng

89

Bùi Thị Lan

Nhân viên Trường Đảng

90

Phạm Ngọc Lân (Mộng Lân)

 Đoàn văn công Bình Phước

91

Bảy Lẫy

Thư ký đánh máy

92

Đỗ Thị Loan

Giáo viên

93

Vũ Lệ

Phụ trách bộ phận chiếu bóng

94

Điểu Lô

Bảo vệ cơ quan

95

Nguyễn Văn Lên

Cán bộ văn phòng Bình Long

96

Nguyễn Thị Liên

Nhân viên cơ quan Bình Phước

97

Phan Thị Ngọc Liễu

Nhân viên cơ quan Phước Long

98

Nguyễn Thị Thu Liễu

Văn công Bình Long

99

Vi Thanh Liêm

Bảo vệ cơ quan

100

Đặng Xuân Lộc

Nhân viên văn phòng Phước Long

101

Giàng A Lộc (Nguyễn Mượn)

Điện báo viên - Đài Minh Ngữ

102

Đặng Quang Lộc

Cán bộ quản lý chiếu bóng cấp huyện

103

Nguyễn Long

Kế toán

104

Điểu Lui

Nhân viên chiếu bóng

105

Ngô Minh Lũy

Đội trưởng chiếu bóng

106

Lê Man

Phụ trách điện, máy cơ quan

107

Lê Thị Thùy Mai

VH Thông tin Lộc Ninh

108

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

109

Trần Mạnh

Văn phòng Ban (bảo vệ-lái xe)

110

Điểu Mó

Lái xe

111

Nguyễn Thanh Mơ

Diển viên văn công - Bình Phước

112

Nguyễn Xuân Minh

Hiệu phó Trường Đảng

113

Điểu Mun

Văn công Bình Long

114

Nguyễn Văn Nam

Họa sỹ - Triển lãm Phước Long

115

Anh Tư Nam

Tỉnh ủy viên, Trưởng ban tỉnh Bình Long

116

Bảy Nhẫn

Chiếu bóng

117

Nguyễn Thanh Nhàn

 

118

Nguyễn Thị Nhang

Thư ký đánh máy

119

Đồng chí Ba Ngất

Cán bộ Trường Đảng

120

Huỳnh Thị Nhi

Nhân viên Trường Đảng

121

Nguyễn Văn Nhuần

Giáo viên

122

Đinh Thị Thắm Nhuần

Văn thư Bình Long

123

Điểu Thị Nga

Văn công Bình Long

124

Đặng Thị Ngọ

Nhân viên Trường Đảng

125

Hà Ngôn

Giáo viên

126

Ngô Trong Nghĩa

Bảo vệ cơ quan

127

Nguyễn Văn Ngũ (Hồng Nam)

Phó văn phòng Ban

128

Vũ Lê Nguyên

Chánh văn phòng Ban

129

Lý Thị Nguyệt

Nhân viên cơ quan

130

Thân Thị Nguyệt

Văn công Bình Phước

131

Trương Ánh Nguyệt

Cán bộ tuyên truyền Bình Phước

132

Lâm Thị Ánh Nguyệt

Văn công Bình Long

133

Phạm Văn Ninh

Nhân viên hậu đài - Văn công Bình Phước

134

Giang Văn Nội

Trưởng ban Đồng Phú

135

Huỳnh Công Nghiêm

Đội trưởng chiếu bóng Bù Đăng

136

Nguyễn Hồng Phượng

Văn công Bình Long

137

Quách Văn Phong

Họa sĩ

138

Phan Hoàng Phong

Văn công Bình Long

139

Phạm Hoàng Phi

Phó trưởng đoàn Văn công Bình Long

140

Bùi Minh Quản

Giáo viên

141

Đỗ Văn Quang

Nhân viên Tổ in ấn

142

Huỳnh Phong Quang

 

143

Phạm Văn Quyền

Bảo vệ Trường Đảng

144

Lê Văn Quýt

Bảo vệ cơ quan

145

Lô Văn Ram

Bảo vệ cơ quan

146

Nguyễn Thị Sáu (Thủy)

Y tá cơ quan

147

Võ Thị Sáu

Y tá Trường Đảng

148

Văn Tấn Sắc

Trưởng ban Phước Long

149

Nguyễn Thị Bích Sâm

Y sĩ - Trạm xá cơ quan

150

Nguyễn Văn Sâm

Cán bộ Tuyên truyền

151

Phạm Văn Sơn

Giáo viên

152

Nguyễn Xuân Sơn

Giảng viên Trường Đảng

153

Huỳnh Thanh Sơn

 

154

Đồng chí Sơn (nữ)

Nhân viên đánh máy in ấn Bình Long

155

Lê Thị Sen

 

156

Đặng Xuân Sinh

Giáo viên

157

Hồ Đình Siêu

Tổ trưởng bảo vệ cơ quan

158

Nguyễn Ngọc Sương

 

159

Hừ - Jam

Đoàn Văn công Bình Phước

160

Nguyễn Văn Tám

Bảo vệ - Liên lạc

161

Trần Năng Tâm

 

162

Bùi Thị Thanh Tâm (Tầm)

Nhân viên cơ quan Bình Long

163

Phạm Thanh Tân

Văn thư - Văn phòng Ban

164

Nguyễn Thành

Trưởng phân xã TTX Giải phóng - Khu 10

165

Hoàng Thanh

Diển viên văn công Bình Long

166

Lưu Sơn Thủy

Cán bộ tuyên truyền Phước Long

167

Chị Ba Tờ

Nhân viên Đoàn Văn công Bình Long

168

Đỗ Thị Bích Thảo

Đội trưởng múa Văn công Bình Long

169

Đặng Thị Thảo

Nhân viên cơ quan

170

Đồng chí  Năm Thạnh

 

171

Trần Thị Thàng

Nhân viên cơ quan - Khu 10

172

Phan Văn Thăng

Họa sĩ - Triển lãm đèn chiếu

173

Đỗ Thị Kim Thoa

Giáo viên

174

Lâm Duy Thơ

Triển lãm đèn chiếu

175

Nguyễn Thị Thời

Thư ký đánh máy

176

Phạm Văn Thơm

Đội trưởng chiếu bóng Lộc Ninh

177

Nguyễn Đức Thiện

Giáo viên

178

Lê Xuân Thiện

Giáo viên

179

Nguyễn Thiều

TUV - Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Bình Phước

180

Phạm Thị Thu (Hồng Thu)

Thư ký đánh máy

181

Nguyễn Xuân Thuế

Giáo viên

182

Lê Thị Thủy

Y tá cơ quan

183

Trần Thị Hồng Thức

Y tá cơ quan

184

Nguyễn Thị Thu Trang

Diễn viên đoàn văn công Sông Bé

185

Vũ Thị Trạch

Nhân viên

186

Lê Quốc Trung

Giáo dục Phước Long

187

Lê Văn Trí

Cán bộ tuyên truyền Phước Long

188

Nguyễn Hồng Trường

Phóng viên phim ảnh

189

Nguyễn Đức Trường

Điện báo viên  - Đài Minh Ngữ

190

Tiêu Tân Tuấn

Nhân viên Trường Đảng - Chiếu bóng

191

Nguyễn Thiện Tùy

Giáo viên

192

Trần Thị Ánh Tuyết

Diễn viên văn công Bình Long

193

Nguyễn Tùng

Cán bộ giáo vụ Trường Đảng

194

Lâm Văn Tỷ

Phó Trưởng đoàn văn công Bình Long

195

Đỗ Minh Tỵ

Nhân viên Đài Minh Ngữ

196

Tỵ (Nhỏ)

Nhân viên Đài Minh Ngữ

197

Lê Đình Vọng

Đội trưởng chiếu bóng Bù Đốp

198

Lê Thành A

Đội trưởng chiếu bóng Phước Bình

199

Vũ Đức Vượng

Giáo viên

200

Nguyễn Văn Viết (Linh)

Công nhân in Tipô

201

Vũ Đức Vịnh

Nhân viên chiếu bóng

202

Hà Thị Xuân (Điểu Thị Xuân)

Nhân viên Trường Đảng

203

Điểu Xép

Nhân viên bảo vệ

204

Điểu Vui

Nhân viên bảo vệ cơ quan

205

Nguyễn Đức Tùng (Ba Vinh)

Phó Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Phước Long

206

Nguyễn Thị Thải

Y tá cơ quan

207

Nguyễn Văn Thương

Giáo viên

208

Nguyễn Văn Thương

Giáo viên

 

II. Thời kỳ 1975 -1996

 

1

Nguyễn Văn An

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền

2

Bùi Văn An

Lái xe

3

Nguyễn Ngọc Ẩn

Nhân viên văn phòng

4

Nguyễn Phúc Bảy

Lái xe

5

Nguyễn Ngọc Bích

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

6

Cao Văn Chi

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sông Bé)

7

Lê Văn Chiến

Chánh Văn phòng

8

Nguyễn Chính

Chuyên viên trợ lý Lãnh đạo ban

9

Nguyễn Thị Cúc

Nhân viên văn phòng

10

Huỳnh Ngọc Đáng

Trưởng phòng Lịch sử Đảng (nay phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương)

11

Nguyễn Ngọc Điệp

Đánh máy

12

Đỗ Khắc Điệp             

Nhân viên ( nay là Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch)

13

Nguyễn Huỳnh Đình

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền

14

Nguyễn Minh Đức

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

15

Trần Đức (Tư Đức)

Chuyên viên Phòng Khoa giáo, Dược sỹ

16

Mai Thị Dung

Phòng Khoa giáo

17

Trần Minh Dũng

Trưởng phòng Tuyên truyền

18

Nguyễn Minh Dũng                    

Lái xe

19

Phạm Quốc Duy

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

20

Nguyễn Thị Thanh Hà

Trưởng phòng Tuyên truyền

21

Trần Lệ Hằng

Chánh Văn phòng ( nay là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương)

22

Nguyễn Thị Hảo

Huấn Học

23

Võ Văn Hiền (Ba Hiền)

Trưởng phòng Tuyên truyền

24

Nguyễn Văn Hiếu

Phòng Tuyên truyền

25

Nguyễn Thị Tám Hoa

Văn phòng, Y tá

26

Nguyễn Thị Hoa

Văn phòng

27

Mã Thị Huỳnh Hoa

Văn phòng

28

Phạm Văn Hoà

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

29

Nguyễn Văn Hòa

Lái xe

30

Lê Thị Kim Hoàng

Chuyên viên phòng Tuyên truyền

31

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên phòng Huấn Học

32

Nguyễn Thị Hường

Nhân viên

33

Nguyễn Huỳnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

34

Nguyễn Thị Kiểm

Văn phòng

35

Nguyễn Thị Lâm

Lịch sử, văn phòng

36

Nguyễn Văn Lợi         

Chuyên viên phòng Khoa giáo

37

Đoàn Ngọc Luyến                                        

Lái xe

38

Nguyễn Thanh Mãn

Phó Văn phòng

39

Hà Thị Nam

Chuyên viên Phòng Lịch sử Đảng

40

Đỗ Ngọc Nam

Chuyên viên phòng Khoa giáo

41

Nguyễn Thị Nga

Văn thư Đánh máy

42

Nguyễn Văn Nghị

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

43

Hà Minh Nghĩa

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

44

Phạm Trung Nghĩa

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

45

Nguyễn Văn Nghiêm

Phòng Khoa giáo

46

Vũ Lê Nguyên

Chánh Văn phòng Ban

47

Vương Thị Nguyệt

Kế toán

48

Nguyễn Thị Kim Nhàn                          

Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ

49

Bùi Danh Nhựa

Chuyên viên Văn hóa – Văn nghệ

50

Mai Văn Phi (Út Tiên)

Huấn Học

51

Nguyễn Viết Phức

Chuyên viên TTTTCTTG

52

Nguyễn Văn Quang

Văn phòng Quản trị

53

Nguyễn Văn Quý

Chuyên viên Lịch sử Đảng

54

Trần Năng Tâm

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

55

Nguyễn Văn Tâm

Chuyên viên phòng Tuyên truyền

56

Hà Văn Thăng

Trưởng phòng Lịch sử Đảng

57

Vũ Sỹ Thắng

Chánh Văn phòng

58

Nguyễn Văn Thanh

Lái xe

59

Phan Văn Thành

Chuyên viên phòng Tuyên truyền

60

Nguyễn Văn Thật

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

61

Nguyễn Xuân Thiện

Chuyên viên

62

Nguyễn Bá Thọ

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

63

Nguyễn Văn Thỏa

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

64

Đỗ Thị Thu                                      

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo

65

Nguyễn Thưởng                                     

Lái xe

66

Tiêu Như Thủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

67

Nguyễn Sỹ Thụy

Phòng Tuyên truyền

68

Nguyễn Tỉnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

69

Cao Tấn Tịnh

Chuyên viên Văn hóa – Văn nghệ 

70

Võ Văn Trí

Chuyên viên Văn phòng

71

Trần Văn Trò

Phó Văn phòng

72

Nguyễn Khoa Trung

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương

71

Mai Thế Trung

Chuyên viên ( nay là Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương)

72

Nguyễn Văn Tư

Phó GĐTTTTCT Tuyên giáo

73

Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên viên Lịch sử Đảng

74

Phạm Văn Tuấn

Chuyên viên TTTTCTTG

75

Nguyễn Thị Tuyền

Chuyên viên TTTTCTTG

76

Nguyễn Thị Tuyết

Kế toán TTTTCTTG

77

Nguyễn Tấn Ty

Chuyên viên Khoa giáo

78

Nguyễn Thị Thanh Vân

Trưởng phòng tuyên truyền

79

Nguyễn Thị Xuân

Nhân viên

80

Trang Kim Yến                          

Văn phòng

   III. Thời kỳ 1997-2016

 

1

Đỗ Thị Minh An

Chuyên viên phòng Lịch sử Đảng

2

Nguyễn Hằng Anh

Nhân viên Văn phòng

3

Nguyễn Phúc Bảy

Chuyên viên phòng Tuyên truyền (nay là Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp)

4

Nguyễn Thị Thanh Bình

Chuyên viên Văn phòng

5

Nguyễn Văn Cộng

Trưởng phòng GDLLCT (nay là Trưởng phòng Khoa học  và thư viện - Trường Chính trị tỉnh)

6

Phạm Văn Cường

Lái xe

7

Nguyễn Thanh Danh

Trưởng phòng Lịch sử Đảng

8

Nguyễn Anh Đức

Phó phòng LLCT&Lịch sử Đảng

9

Nguyễn Thị Kim Dung

Chuyên viên TTTTCTTG

10

Lê Văn Dũng

Lái xe

11

Nguyễn Thị Hồng Dương

Phó phòng LLCT&Lịch sử Đảng

12

Phạm Thị Duyên

Nhân viên cấp dưỡng

13

Nguyễn Minh Giang

Phó Chánh Văn phòng

14

Trịnh Thị Cẩm Hà

Chuyên viên phòng Tuyên truyền

15

Trần Hiệp

Trưởng phòng Khoa giáo (nay là Hiệu Phó Trường Cao đẳng nghề Bình Phước)

16

Trần Minh Hoàn

Lái xe

17

Nguyễn Thị Hón

Nhân viên Văn phòng

18

Dương Thanh Huân

Chuyên viên (nay là Trưởng phòng tổng hợp

- Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước)

19

Trần Lâm Hùng

Chuyên viên phòng Khoa giáo

20

Kiều Mộng Hưng

Chuyên viên phòng Tuyên truyền

21

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khóa VIII (nay là Chủ tịch liên hiệp các Hội KHKT tỉnh)

22

Phan Duy Khiêm

Trưởng phòng Khoa Giáo

23

Giang Văn Khoa

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khóa IX (nay là Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh)

24

Ngô Hoàng Kiệt

Chuyên viên phòng Tuyên truyền (nay là Phó phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh)

25

Hoàng Thị Lan

Chuyên viên phòng Văn hóa - Văn nghệ

26

Nguyễn Thị Liên

Trưởng phòng Tuyên truyền (nay là Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước nghỉ hưu)

27

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nay là Bí thư Tỉnh ủy)

28

Phạm Thị Lựu

Chuyên viên phòng GDLLCT

29

Trần Tuyết Minh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khóa X

30

Vũ Tùng Ngọc

Kế toán

31

Trương Thị Ngọc

Chuyên viên phòng GDLLCT

32

Nguyễn Thị Minh Nhâm

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo

33

Trần Văn Quân

Trường phòng Văn hóa Văn nghệ

34

Nguyễn Văn Quyết

Giám đốc TTCTTG (nay là Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh)

35

Nguyễn Công Sởi

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

36

Lê Hồng Sơn

Phó phòng TTTTCTTG

37

Vũ Sỹ Thắng

Phó Trưởng ban Thường trực (nay là Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông)

38

Nguyễn Ngọc Thịnh

Chuyên viên phòng GDLLCT (Trưởng ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng đã nghỉ hưu)

39

Nông Hồng Thức

Chánh Văn phòng

40

Nguyễn Văn Thưng

Lái xe (nay là Phó phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy)

41

Lê Đào Thanh Thủy

Chuyên viên phòng VH-VN

42

Nguyễn Văn Tiến

Nhân viên (nay là Phó phòng Lao động thương binh xã hội Bù Gia Mập)

43

Phạm Văn Triều

Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo

44

Lê Thành Trung

Chuyên viên phòng Tuyên truyền

45

Đặng Quang Trung

Chuyên viên phòng Lịch sử Đảng

46

Nguyễn Xuân Trường

Chuyên viên phòng Tuyên truyền (nay là Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã Đồng Xoài)

47

Huỳnh Thị Thanh Tú

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền

48

Nguyễn Văn Tư

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

49

Võ Đình Tuyến

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nay đã nghỉ hưu)

50

Trần Văn Xuề

Nhân viên Bảo vệ

51

Nguyễn Thị Tuấn

Nhân viên Văn thư

52

Cao Thị Hải Đăng

Nhân viên tạp vụ

53

Võ Phú Lan

Nhân viên Bảo vệ

 

 Hoàng Lan (tổng hợp)

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 122 | lượt tải:77

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 961 | lượt tải:875

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 295 | lượt tải:154
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay10,100
  • Tổng lượt truy cập9,790,474
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây