Để trở thành người báo cáo viên giỏi

Thứ hai - 08/05/2023 20:31 870 0
Công tác tư tưởng luôn giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Để tiến hành công tác tư tưởng có hiệu quả, Đảng ta đã thông qua nhiều hình thức, phương pháp hoạt động cụ thể, phong phú, sinh động; trong đó, tuyên truyền miệng là một hình thức được Đảng ta hết sức quan tâm.

 Hoạt động này đã góp phần quan trọng làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội. Đồng thời, đây cũng là một vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần quan trọng giáo dục, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi đường lối chính trị của Đảng.

Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Bình Phước có những chuyển biến tiến bộ tích cực. Công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Có được kết quả đó, công tác tư tưởng đã phát huy thế mạnh của đội ngũ báo cáo viên. Đội ngũ này thực sự đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ.

Thạc sĩ, Báo cáo viên Trung ương Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài truyền đạt chuyên đề về xây dựng ý thức công dân đô thị

Tỉnh Bình Phước hiện có 5 báo cáo viên Trung ương, 38 báo cáo viên cấp tỉnh đều là lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương được cử tham gia đội ngũ báo cáo viên kiêm chức; 220 báo cáo viên (BCV) cấp huyện, 1.433 tuyên truyền viên cơ sở. Đội ngũ BCV, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh được nâng cao về chất lượng, ngày càng đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đây là đội ngũ nòng cốt thực hiện công tác tư tưởng của Đảng bộ, có trình độ lý luận, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn hiểu biết rộng. Theo kết quả đánh giá của Tỉnh ủy tại Báo cáo 225-BC/TU ngày 24-8-2022 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, cả 38 BCV cấp tỉnh đều hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 5 BCV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tiêu biểu là các đồng chí: Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Tiến Điền, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...). 

Nhờ đó, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng nhất, góp phần trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi đối tượng, nhất là ở cơ sở; thông tin kịp thời, có định hướng về những vấn đề thời sự quan trọng trong nước, quốc tế và địa phương; những vấn đề bức xúc dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đây cũng là một trong những vũ khí sắc bén trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, lực lượng BCV, tuyên truyền viên tuy đảm bảo về số lượng, cơ cấu, nhưng còn có một số ít nơi chất lượng chưa cao, chưa có nhiều BCV, tuyên truyền viên giỏi (tỷ lệ BCV trung bình vẫn còn số lượng nhất định), một bộ phận nhỏ BCV kỹ năng tuyên truyền miệng có mặt còn hạn chế, nhất là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin; khả năng tổng hợp tình hình, đối thoại, nắm bắt thông tin hai chiều có lúc, có nơi còn hạn chế; tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền miệng chưa thật sự cao. Tỷ lệ BCV đến tham dự hội nghị BCV có lúc chưa cao.

Nhìn chung, đội ngũ BCV của tỉnh căn bản đảm bảo chất lượng và hoạt động có hiệu quả. Qua nhiệm kỳ này cho thấy, để trở thành một BCV giỏi, trước hết phải có năng khiếu, thứ hai phải có trình độ hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực và đặc biệt là có lòng say mê nghề nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy, BCV hoạt động tốt phải đảm bảo 5 yếu tố: trình độ kiến thức và trí tuệ; khả năng diễn thuyết phù hợp với đối tượng, nắm được đối tượng và nhu cầu thông tin của đối tượng; lòng trung thành, tính trung thực, tính giáo dục của các thông tin; uy tín của cán bộ tuyên truyền miệng; tinh thần cầu thị và lòng say mê nghề nghiệp của người làm BCV tuyên truyền miệng. 

Để hội tụ đủ 5 yếu tố phải được học tập, bồi dưỡng một cách có hệ thống, có bài bản; phải được nghe nhiều; biết rèn luyện khả năng tiếp thu thông tin, chọn lọc qua các tài liệu, báo chí để xây dựng đề cương, nội dung cho một chương trình, buổi báo cáo thời sự chính sách, giảng nghị quyết của Đảng. Sự say mê nghề nghiệp của BCV thể hiện ở việc say sưa học tập để có hiểu biết rộng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, tình hình thời sự quốc tế... BCV luôn phải cập nhật và khai thác các thông tin chính thống có định hướng của các cấp ủy đảng, chính quyền để bám sát nội dung đường lối cách mạng của Đảng qua từng giai đoạn cụ thể. Muốn có một buổi nói chuyện chất lượng phải chuẩn bị thật kỹ, nghiên cứu nội dung một cách nhuần nhuyễn, làm sao chuyển tải được nội dung chính để người nghe có thể nắm bắt được vấn đề sau khi nghe. Biên soạn đề cương, tham khảo tài liệu để có thông tin chính xác, xây dựng dàn bài chi tiết để tránh tản mạn và chệch hướng. Nắm chắc đối tượng về đặc tính tâm lý và trình độ dân trí để có nội dung phù hợp và thời gian hợp lý. Trong khi nói chuyện, từ ngữ phải phổ thông, “tròn vành rõ chữ”, tránh nói nhát gừng. Đôi khi “lên bổng xuống trầm”, hài hước phù hợp nhưng phải đảm bảo cho người nghe được rõ ràng theo nội dung cần diễn đạt. Sau mỗi buổi nói chuyện phải thu thập các thông tin phản hồi để chỉnh lý cho những lần sau và cần thiết đối thoại trực tiếp với người nghe. 

Uy tín của cán bộ tuyên truyền miệng cũng là một phẩm chất vô cùng quan trọng. Một điều chắc chắn rằng, khả năng thuyết phục của bài nói được quyết định trước khi bài thuyết trình bắt đầu. Uy tín cá nhân mang lại điều đó. Khi thuyết trình, hãy chắc rằng thông tin đó thật sự cần thiết và đáng tin cậy cho người nghe. Một phong cách thuyết trình sinh động sẽ góp phần xây dựng một uy tín tốt. Người nói có uy tín sẽ nhanh chóng tạo ra được ấn tượng tích cực cho người nghe. Uy tín là một trong những tiền đề quan trọng và là điều kiện rèn luyện bắt buộc để đạt được thành công trong công tác tuyên truyền miệng.

Tất cả các yếu tố trên chỉ có thể hình thành ở người BCV nhờ vào sự tận tụy và lòng say mê nghề nghiệp. Đó là những yếu tố thuộc phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp giúp cho BCV của Đảng thành công.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, là một tỉnh biên giới, ngoài những yếu tố thuận lợi, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tiến hành âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Hơn lúc nào hết, BCV phải là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện công tác tư tưởng của Đảng. Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả, BCV không chỉ có phẩm chất, năng lực mà sự thành công còn phụ thuộc vào niềm tin, trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp.

Tác giả: Phan Khang (BPO)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:111

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 419 | lượt tải:311

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 283 | lượt tải:129
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay13,041
  • Tổng lượt truy cập9,205,445
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây