Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo 6 tháng tại huyện Bù Đốp

Thứ tư - 14/06/2023 23:03 722 0
Sáng ngày 14 - 6, Đoàn Kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Mạc Đình Huấn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn là lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Bù Đốp.
Tiếp và làm việc với Đoàn về phía huyện Bù Đốp có đồng chí Dương Thanh Huân- TUV, Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo, chuyên viên của Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị huyện và đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện.
 
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023. Tuy gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, huyện Bù Đốp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ. Một số nội dung lớn, nổi bật trong tham mưu, triển khai công tác tuyên giáo của Bù Đốp được ghi nhận, đánh giá cao, như: Tham mưu BTVHU ban hành quyết định kiện toàn BCĐ 35, Tổ thư ký, Tổ công tác 03; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; các chương trình liên quan đến lễ kỷ niệm 20 năm huyện Bù Đốp được thành lập (20/02/2003 – 20/02/2023) và chính thức đi vào hoạt động (01/5/2003 - 01/5/2023); phát hành cuốn Kỷ yếu lãnh đạo chủ chốt của huyện (giai đoạn 2003 – 2023) nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm huyện Bù Đốp được thành lập; xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau giám sát của Đoàn giám sát công tác y tế, bảo vệ trểm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với BTV HU Bù Đốp năm 2022; ban hành 08 kế hoạch, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy 04 báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức 02 hội nghị  thông tin thời sự.

T
ham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo; Chương trình bồi dưỡng các lớp xây dựng khoa học, sát với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nội dung Hội nghị Trung ương khóa XIII; tổ chức nhiều hội nghị triển khai chỉ thị, nghị quyết của đảng, thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ chủ chốt… theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cộng tác viên dư luận xã hội huyện đã thực hiện cơ bản tốt việc nắm bắt và phản ánh khách quan, trung thực về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về các luồng ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

 
Đồng chí Mạc Đình Huấn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh mặt đạt được, đơn vị cũng mạnh dạn chỉ ra nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác tham mưu, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ tuyên giáo 06 tháng đầu năm như đã nêu trong báo cáo và ý kiến các đại biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Dương Thanh Huân - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Mạc Đình Huấn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ những khó khăn trên, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023:

Một là, Bám sát chương trình trọng tâm công tác tuyên giáo và hướng dẫn công tác thi đua trên lĩnh vực tuyên giáo năm 2023 đã ban hành để triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng, hiệu quả, theo đúng phương châm của toàn ngành “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục” (với nguồn nhân lực ít, đơn vị cần biết lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên thực hiện, tránh dàn trải). Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng phải được thực hiện bằng nhiều phương thức, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng cụ thể, theo phương châm “ngắn gọn - dễ nhớ - dễ hiểu - dễ thực hiện” (ưu tiên minh họa bằng sơ đồ, hình ảnh).

Hai là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu; chất lượng tuyên truyền, học tập nghị quyết, trong quản lý, điều hành; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc; các thông tin tuyên truyền luôn phải kịp thời, chính xác, để cung cấp thông tin và định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội,... Để làm tốt điều này, thì phải làm tốt: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền; trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc; trong đánh giá học tập nghị quyết; trong quản lý điều hành,… Nội dung tuyên truyền phải gắn lý luận với tình hình thực tiễn địa phương. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, phải chú ý đảm bảo có chiều sâu, chất lượng và phù hợp với các nhóm đối tượng, người học. Phát huy vai trò tích cực của Tổ công tác 03 trên địa bàn huyện thành lập theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16/3/2022 của Tỉnh ủy (Mật) về Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay (giai đoạn 2022 - 2025) để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn huyện và tỉnh.

Ba là, Nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, các vấn đề người dân đang quan tâm, bức xúc (đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, giải tỏa đến bù; khiếu kiện lâu ngày; thực hiện các chính sách hỗ trợ dân sinh, sản xuất...) để giải quyết kịp thời, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá làm phức tạp tình hình.

Bốn là, quan tâm phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai, theo dõi, sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội... Kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh đang được dư luận nhân dân quan tâm, nhất là tình trạng bạo lực học đường, học sinh vi phạm an toàn giao thông, hút thuốc lá điện tử trong trường học, bạo hành, xâm hại, đuối nước ở trẻ em; bạo lực gia đình; tình hình dịch bệnh trên người và vật nuôi;...kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện có văn bản chỉ đạo kịp thời không để dư luận ồn ào.
Đ/c Phan Duy Khiêm-Trưởng phòng Thông tin - Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên Đoàn Kiểm tra phát biểu trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện tới người dân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các thế mạnh về đất đai, du lịch, các tiềm năng có thể khai thác để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm nghèo bền vững hơn.
 
Sáu là, Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023 về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”. Chú trọng đến việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quan tâm xây dựng các mô hình mới, cách làm hay (ngoài mô hình như trong dự thảo báo cáo thì Bù Đốp cần nghiên cứu, xây dựng thêm các mô hình mới để hỗ trợ các đối tượng khác, thu hút được nhiều đối tượng tham gia). Đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt để ngày càng lan tỏa hơn tinh thần học tập và làm theo Bác trong cộng đồng.

Bảy là, Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025. Tổ chức hội nghị trực tiếp triển khai sâu rộng Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các trang, nhóm cộng đồng chính thống của huyện, phòng, ban, cấp xã để phục vụ công tác tuyên truyền thông tin tích cực, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

 
Tám là, Thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả Tổ Tuyên truyền viên của các chi bộ cơ sở, Đảng ủy theo Quy chế số 04-QC/BTGTU ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, theo đó quy định: Đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở: Tổ chức một tổ tuyên truyền viên, mỗi tổ đảng có từ 1 đến 2 tuyên truyền viên (tùy vào số lượng đảng viên của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở để cơ cấu hợp lý). Đồng chí bí thư chi bộ (đảng bộ) hoặc phó bí thư chi bộ (đảng bộ) làm tổ trưởng tổ tuyên truyền viên.

Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Mỗi chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức một tổ tuyên truyền viên, mỗi tổ đảng có từ 1 đến 2 tuyên truyền viên (tùy vào số lượng đảng viên của chi bộ trực thuộc để cơ cấu hợp lý). Đồng chí bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ làm tổ trưởng tổ tuyên truyền viên.  

Chín là,  Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác Tuyên giáo, Khoa giáo ở cơ sở trong thời gian tới.

Tác giả: Duy Khiêm.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 105 | lượt tải:111

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 217 | lượt tải:117

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 464 | lượt tải:384
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập72
  • Hôm nay11,880
  • Tổng lượt truy cập9,339,509
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây