Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

http://tuyengiaobinhphuoc.org.vn


Bình Phước tổ chức hội nghị trực tuyến đợt 2 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc của Trung ương, sáng nay 13/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến đợt 2 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trung tâm - Hội trường tỉnh
 
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (13 - 14/4), được truyền hình trực tuyến đến 148 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 13.000 đảng viên tham dự. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng chủ trì hội nghị.

Buổi sáng, các đảng viên trong toàn tỉnh đã được nghe Tiến sĩ Nhị Lê - nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản triển khai những điểm mới, nội dung cốt lõi trong báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Theo Tiến sĩ Nhị Lê, đây được xem là văn kiện trung tâm, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân” hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc.
 
Đồng chí Hà Anh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị
 
Điểm mới đáng chú ý trong văn kiện lần này thể hiện trong việc nhìn nhận, đánh giá thực tiễn, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước và 35 năm đổi mới. Báo cáo chính trị khẳng định, kết quả đó là thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”...
 
Tiến sĩ Nhị Lê triển khai các chuyên đề tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng khẳng định: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Chiều nay, Tiến sĩ Nhị Lê sẽ tiếp tục triển khai những nội dung cốt lõi trong báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây