Bổ sung 4 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ hai - 18/12/2023 03:14 227 0

Với 100% biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (gồm các dự án: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Phiên họp 28, bổ sung 4 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Ảnh: Quốc hội
Phiên họp 28, bổ sung 4 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Ảnh: Quốc hội

Tiếp tục chương trình Phiên họp 28, sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung 4 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tờ trình các đề nghị của Chính phủ về bổ sung các Dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày và nêu rõ, Chính phủ đề nghị bổ sung 4 dự án luật đó là: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG 4 DỰ ÁN LUẬT VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2024

Theo đó, đối với dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua năm 2011, có hiệu lực thi hành năm 2021. Bên cạnh kết quả đạt được quá trình triển khai luật bộc lộ một số khó khăn, bất cập yêu cầu phải sửa đổi luật hiện hành.

Do đó, Dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) đề nghị sửa đổi với 3 nhóm chính sách: Hoàn thiện quy định về căn cứ xác định nạn nhân; quy định chế độ hỗ trợ người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; hoàn thiện quy định để nâng cao chế độ, chính sách hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Ảnh: Quốc hội

Về dự án Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Hóa chất đã được Quốc hội thông qua năm 2007, có hiệu lực năm 2008 đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 15 năm thi hành pháp luật điều chỉnh hoạt động hóa chất đã phát sinh một số bất cập và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi.

Để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển công nghiệp hóa chất nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự phát triển của công nghiệp hóa chất, Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) với 4 nhóm chính sách: Phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại; quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời; quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm; nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn hóa chất.

Với Dự án Luật thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi), hồ sơ đề nghị xây dựng luật với 5 nhóm chính sách: Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; hoàn thiện quy định về cách tính thuế giá trị gia tăng; hoàn thiện các quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng; hoàn thiện các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; hoàn thiện các quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Phiên họp 28, sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Phiên họp 28, sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Đối với dự án Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Hồ sơ đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ xem xét thông qua tại Nghị quyết số 165, với 04 chính sách: Hoàn thiện quy định về khái niệm vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ công nghiệp mới, quy định về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu dao có tính sát thương cao;

Cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ hồ sơ quy định trong các thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, quy định cấp giấy phép sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ, không quy định thời hạn trong giấy phép sử dụng và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng;

Cho phép tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam để phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất trang bị, sử dụng;

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về nghiên cứu sản xuất kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

TÁN THÀNH SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI 4 LUẬT NHƯNG CẦN LÀM RÕ VẤN ĐỀ TRONG TỪNG DỰ ÁN SỬA ĐỔI

Tại Phiên họp, Uỷ ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi 04 Luật nêu trên để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành các luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ nhiều vấn đề trong từng Dự án Luật.

Liên quan đến một số ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết: Thực tế trong số 40.000 vụ phạm tội liên quan đến vũ khí và vật liệu nổ, có trên 58% các vụ án liên quan đến việc sử dụng dao và vũ khí thô sơ, các tội rất nghiêm trọng như giết người, bắt cóc, ma túy, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Trong số các vụ án này, có nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an đang thi hành nhiệm vụ bị thương và hy sinh. Do đó, thực tế đặt ra rất cần thiết sửa đổi dự án Luật này”, ông Lê Tấn Tới nhấn mạnh và đề xuất thông qua dự án Luật này trong một kỳ họp theo hình thức rút gọn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Quốc hội

Nhất trí với tờ trình của Chính phủ về việc sửa đổi toàn diện Luật Hóa chất, tuy nhiên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho rằng cần phải đánh giá thêm các tác động. Vấn đề quản lý hóa chất theo vòng đời cần được rà soát, đánh giá thêm các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lí Nhà nước được giao nhiệm vụ này. Các giải pháp về nguồn lực để thực thi tránh chồng chéo, cũng cần có đánh giá tác động và phải làm rõ thêm.

Với dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga bày tỏ đồng tình về sự cần thiết sửa đổi Luật. Qua hơn 10 năm thi hành, Luật đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhận bị mua bán và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực thi Luật cũng đã bộc lộ một số tồn tại, khó khăn, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung.

Ủy ban Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị cần tiếp tục bổ sung ý kiến của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ quan được giao nhiệm vụ tuyên truyền trong công tác phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em và một số bộ, ngành, địa phương khác có liên quan.

CẦN RÀ SOÁT LUẬT HOÁ TỐI ĐA, TRÁNH TÌNH TRẠNG “LUẬT KHUNG, LUẬT ỐNG”

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, việc trình các dự án Luật phải tính toán về tổng thể. Trong các nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cần quy định rõ trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện xây dựng luật đối với trường hợp phát sinh chính sách mới hoặc có sửa đổi, bổ sung chính sách đã nêu cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, tuân thủ đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) liên quan chặt chẽ, tác động rất lớn đến sản xuất tiêu dùng, phòng, chống tội phạm… nên phải xin ý kiến, đánh giá tác động rất kỹ, nhất là những ý kiến của các hiệp hội người tiêu dùng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), những cơ quan đại diện cho người sản xuất và người tiêu dùng.

“Không nên đặt ra những quy định làm khó cho doanh nghiệp và cho người dân trong quá trình này”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh và lưu ý “phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Hóa chất có những vấn đề giao thoa về quản lý nhà nước cần phải làm kỹ”, “cần cố gắng luật hóa được những nội dung lớn có trong các nghị định”.

Về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội băn khoăn về phạm vi quy định mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), nhất là đối với nông sản và lưu ý, quy định về thuế VAT nằm ở nhiều nghị định khác nhau nên cần rà soát luật hóa tối đa, tránh tình trạng “luật khung, luật ống”, nhất là đối với luật về thuế. Hoàn thuế VAT cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi 4 dự án nói trên và cơ bản tán thành với nội dung các chính sách do Chính phủ đề xuất đối với 4 dự án luật. Hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và các bộ lưu ý tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội trong quá trình xây dựng các dự án luật này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc bổ sung 4 dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với các chính sách như trên.

Về tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 như Chính phủ đề nghị.

Đối với dự án Luật Hóa chất (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Trong quá trình chuẩn bị, nếu Chính phủ chuẩn bị tốt, đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 được các đại biểu Quốc hội đồng thuận cao, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp.

Lý Hà

Tác giả: VNECONOMY (dẫn nguồn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:57

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 655 | lượt tải:600

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Hôm nay9,334
  • Tổng lượt truy cập9,677,129
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây