Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ hai - 31/07/2023 05:39 537 0
(TG) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo 93 năm qua, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khoá XIII.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi Gặp mặt..

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023). Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Lãnh đạo Ban, nguyên Lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Cách đây 93 năm, ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Tài liệu vừa phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham dự buổi Gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trải qua 93 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dù tên gọi, cơ cấu, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo đã trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng nhân dân; tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã trở thành những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng, đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, nhìn lại những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, chúng ta có thể tự hào rằng, những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều có sự đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Những thành quả các thế hệ cha anh đã dày công gây dựng suốt 93 năm qua luôn là động lực để đội ngũ cán bộ tuyên giáo hôm nay tiếp tục vững bước đi lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ngành, của Ban trong giai đoạn mới.  

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ôn lại truyền thống 93 năm ngành công tác Tuyên giáo của Đảng. 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, toàn ngành Tuyên giáo phải kiên định những chủ trương, đường lối, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quán triệt sâu sắc quan điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng: chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; thực sự thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các giải pháp về công tác tuyên giáo; làm cho công tác tuyên giáo phải nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục, gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng của đảng và trong đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo 93 năm qua, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khoá XIII.

"Tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần làm nên những kỳ tích mới trong chặng đường tiếp theo của Đảng, của dân tộc", Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu cảm tưởng.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi Gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chia sẻ, vào dịp Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng hằng năm, những người trong ngành dù đang làm việc hay đã nghỉ công tác đều nghĩ về những năm tháng hoạt động tuyên giáo với những vinh quang, tự hào và cũng không kém phần khó khăn, thử thách. Ngành Tuyên giáo là ngành hoạt động nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao, đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng và chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về lớp lớp cán bộ tuyên giáo đã trưởng thành qua nhiều thế hệ, qua nhiều thời kỳ lịch sử. Công tác tuyên giáo của Đảng hiện nay đã có nhiều đổi mới, đội ngũ không ngừng củng cố và vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của thời đại.

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Cũng tại buổi Gặp mặt, đồng chí Đỗ Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo nêu rõ, trong cuộc hành trình 93 năm qua, ôn lại những năm tháng khó khăn, gian khổ nhưng rất vẻ vang, tự hào của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, thế hệ những người làm công tác tuyên giáo ngày nay càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân cũng như với sự phát triển của ngành tuyên giáo. 93 năm qua, đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tận tâm tận lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bình tình đối mặt và vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để honaf thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Thịnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Bày tỏ quyết tâm của thế hệ trẻ ngành tuyên giáo, đại diện Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã cam kết bằng sức trẻ và tất cả tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thế hệ trẻ ngành tuyên giáo sẽ tiếp tục tiếp bước thế hệ cha anh góp phần tích cực vào sự nghiệp tuyên giáo của Đảng ngày hôm nay.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban và đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực trao tặng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" và tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Phuông và đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố phong tặng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Võ Văn Phuông, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; công bố và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào thành công của nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc 2020-202; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng./.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Các đồng chí Phó trưởng ban: Phan Xuân Thủy và Vũ Thanh Mai trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" tặng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Tác giả: tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 111 | lượt tải:71

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 879 | lượt tải:797

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 287 | lượt tải:151
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay7,418
  • Tổng lượt truy cập9,761,679
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây