Bù Gia Mập: Giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện năm 2022

Thứ hai - 28/03/2022 23:09 419 0

Bù Gia Mập: Giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện năm 2022

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid- 19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ nên việc tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHYT của đội ngũ đại lý thu tại các xã và Bưu điện cũng đạt hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, học sinh tại trường học trên địa bàn huyện Bù Gia Mập vẫn chưa trực tiếp đi học tại trường, do vậy công tác thu BHYT học sinh chưa đạt hiệu quả cao, số học sinh có thẻ BHYT tại thời điểm 28/02/2022 chỉ đạt 81% tương ứng 13.881/17.166 em. Giảm 789 em so với 31/12/2021. Số học sinh chưa có thẻ trên toàn huyện là 3.285 em.
Công tác phát triển số lượng đại lý thu BHYT tại các xã chưa được chú trọng và quan tâm, số lượng đại lý thu BHXH, BHYT chưa đảm bảo theo kết luận chỉ đạo của đồng chí PCT UBND huyện tại Kết luận số 157/TB-UBND ngày 06/08/2021, ảnh hưởng tới công tác bao phủ BHXH, BHYT địa bàn, dẫn tới số đối tượng phát triển mới hàng tháng còn thấp. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên đại lý thu tại các xã hiện nay là cán bộ kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại nhà đối tượng tham gia BHYT còn hạn chế. Đời sống của nhiều hộ dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên việc tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHYT của đội ngũ đại lý thu tại các xã và Bưu điện cũng đạt hiệu quả chưa cao.
Đặc biệt việc ban hành các quyết định công nhận đối tượng hộ gia đình Nông lâm ngư nghiệp của các xã còn rất chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng khi đã được nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT (50% với người DTTS và 40% với đối tượng còn lại).

Trưởng phòng Thông tin - Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phan Duy Khiêm thông tin tại hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2021.

Để hoàn thành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND huyện Bù Gia Mập về Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập; Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện Bù Gia Mập về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2021-2025; UBND huyện đã đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu như sau:
Thứ nhất, quán triệt, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp Ủy và chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Xem đây là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị, xã hội. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung, tầm quan trọng và tính ưu việt, nhân văn của Chính sách BHXH tự nguyện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.
Thứ hai, Phòng Nội vụ - LĐTB&XH chủ trì, phối hợp BHXH huyện và các đơn vị liên quan, triển khai UBND các xã rà soát cấp thẻ cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng kịp thời đảm bảo không để sót, sai đối tượng; chú trọng đối tượng Nghèo, cận nghèo, người DTTS.
Đôn đốc UBND các xã ban hành các Quyết định công nhận Hộ NLNN có MSTB.
Thứ ba, Phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường học thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho con em mình; giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường vận động học sinh tham gia BHYT theo danh sách học sinh chưa tham gia BHYT do BHXH huyện cung cấp.
Thứ tư, UBND các xã chủ động phối hợp với BHXH huyện tổ chức tuyên truyền các chính sách BHYT, BHXH đến cán bộ công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền đến tận các thôn ấp, các đoàn thể, đặc biệt là các thôn bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ để người dân nắm bắt được và tiếp tục tham gia BHYT;
Kiện toàn, mở rộng hệ thống đại lý thu BHYT, đảm bảo số đại lý thu phải bao phủ được tất cả các thôn trên địa bàn từng xã; đảm bảo mỗi xã ít nhất có 5 đại lý thu theo Kết luận số 157 ngày 06/08/2021 của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện.
UBND các xã khẩn trương ban hành Quyết định công nhận hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình bao gồm cả người Kinh và người dân tộc thiểu số năm 2022.
Rà soát lại toàn bộ các đối tượng bị giảm thẻ BHYT từ ngày 1/7/2021 trên địa bàn huyện, từ đó phân loại đối tượng và lập danh sách đề nghị cấp thẻ theo các nhóm: Nhóm đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT từ các chính sách khác như: hộ nghèo, cận nghèo, Người có công…; nhóm đối tượng người đồng bào DTTS thuộc vùng khó khăn, người sinh sống vùng KTXH-ĐBKK, trước đây tham gia BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nhưng nay do dịch Covid nghỉ việc trở về địa phương sinh sống; nhóm hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình; nhóm đối tượng người cao tuổi (từ 60 tuổi đến 79 tuổi), học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhóm không đủ điều kiện được hỗ trợ cấp thẻ BHYT, tham gia tự đóng theo hộ gia đình, học sinh......
Tiến hành vận động tham gia BHYT đối với nhóm không đủ điều kiện được hỗ trợ cấp thẻ.
Thứ năm, Bưu điện huyện Bù Gia Mập đảm bảo duy trì đối tượng BHYT, BHXH  tự nguyện tham gia tái tục, tăng cường khai thác mới đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
Thứ sáu, Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hơp với Phòng Nội vụ - LĐTB&XH, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Bưu điện huyện, Hội Nông đân, Hội Phụ nữ, Ngân hàng Chính sách huyện, UBND các xã…rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyên, vận động học sinh tham gia BHYT, người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; Đồng thời, thường xuyên báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo kịp thời.
Tham mưu các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện để phát triển đối tượng, cơ chế chính sách hỗ trợ (nếu có) của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
Tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý thu trên toàn huyện, đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực tiếp với nhân dân…
Với những giải pháp cụ thể đã đề ra, cùng với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong toàn huyện và tính ưu việt, nhân văn của Chính sách BHXH tự nguyện, BHYT; tin tưởng rằng việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung của huyện Bù Gia Mập.

Tác giả: Duy Khiêm-TA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:59

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 657 | lượt tải:605

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay10,388
  • Tổng lượt truy cập9,678,183
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây