Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thiết thực, hiệu quả

Chủ nhật - 10/03/2024 20:59 255 0
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2023 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023. Trong năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã đạt được những thành quả nhất định, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trong công tác thi đua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu như Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” (gọi tắt là phong trào thi đua). Trước thực trạng, tỷ lệ giảm nghèo dân tộc thiểu số hàng năm thấp, mỗi năm giảm 1,15%, chỉ đạt 57,5% so với kế hoạch (chỉ tiêu giao giảm 2%/năm); tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo có xu hướng tăng từ 44,37% (2016) lên 52,76% (cuối năm 2018); Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số của UBND tỉnh đã ra đời (năm 2019) để hỗ trợ các chính sách giảm nghèo cho hộ nghèo dân tộc thiểu số như nhà ở (xây nhà, sửa nhà), nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, điện, tiếp cận thông tin, hỗ trợ nông cụ phát triển sản xuất, hỗ trợ con giống, cây trồng,…nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, tạo động lực, điều kiện thoát nghèo bền vững. Năm 2023, là năm thứ năm tỉnh Bình Phước thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số. Sau 05 năm thực hiện Chương trình, đến nay Bình Phước chỉ còn 2.200 hộ nghèo, trong đó có 1.344 hộ nghèo dân tộc thiểu số (năm 2019 là 8.614 hộ nghèo, trong đó có 4.545 hộ nghèo dân tộc thiểu số), đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 3,55% (năm 2019) xuống còn 0,40% (năm 2023), giảm 3,15%.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, đây là Nghị quyết đặc thù riêng của tỉnh, ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng này là từ nguồn ngân sách của tỉnh, theo đó trong năm 2023, toàn tỉnh đã có 144 đối tượng được hưởng trợ cấp với kinh phí hơn 02 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh,
Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lê Thị Xuân Trang chủ trì hội nghị

Trong năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động được 8.884 triệu đồng; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã xây dựng được 137 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số với trị giá 5.560 triệu đồng; sửa chữa 54 căn với trị giá 546 triệu đồng; giúp đỡ sản xuất cho 266 người dân với trị giá 2.589 triệu đồng, hỗ trợ 1.365 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 364 triệu đồng và công tác hỗ trợ nhau vay vốn, cây giống, con giống vật nuôi, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ nhau về khoa học kỹ thuật trong sản xuất cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành được nhiều Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, một số Phong trào thi đua tiêu biểu như: “Ánh sáng biên cương”; “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm nghèo và làm giàu hợp pháp”; “Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Nông dân Bình Phước thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Đổi mới phát triển hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã”; “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn”; “Chuyển đổi số”; “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”…Trong từng kế hoạch phát động thi đua của UBND tỉnh đều quy định cụ thể về nội dung, tiêu chí thi đua, đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng…giúp cho phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp (trước đây các phong trào thi đua chuyên đề phần lớn chỉ được phát động cở cấp cơ sở và theo hàng năm).

 
Ông Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch, Trưởng cơ quan đại diện Hội CTĐ VN phía Nam bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó Chủ tịch TT Hội CTĐ tỉnh trao tặng sữa dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật và hộ nghèo tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, đã ký kết với các cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin & Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình & Báo Bình Phước; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn… Kết quả, trong năm đã tuyên truyền, giới thiệu được 106 điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên báo in, báo điện tử; 50 phóng sự truyền hình, video clip giới thiệu gương điển hình tên tiến tiêu biểu xuất sắc và tuyên truyền, giới thiệu (26 bài viết) về các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến của tỉnh trên Tạp chí của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương…

Công tác khen thưởng của tỉnh ngày càng có nhiều đổi mới và đi vào thực chất, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, người yếu thế trong xã hội; khen thưởng chuyên đề, đột xuất được quan tâm, số lượng khen thưởng ngày càng nhiều.

Theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh thì tỷ lệ đề nghị khen thưởng cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý (từ Phó Trường phòng và tương đương trở lên) không quá 40%/tổng số cá nhân được đề nghị khen thưởng (đối với khen thưởng theo chuyên đề) và không quá 35%/tổng số cá nhân được đề nghị khen thưởng (đối với khen thưởng công trạng). Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành Hướng dẫn về khen thưởng đối với thôn, ấp, khu phố và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh…

Đặc biệt, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành các Hướng dẫn liên tịch về biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực (trong đó quy định rõ về đối tượng, tiêu chuẩn xét khen thưởng; hình thức, số lượng khen thưởng; quy trình xét khen thưởng…) như: Hướng dẫn về biểu dương, khen thưởng người đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu (số lượng đề nghị tặng Bằng khen không vượt quá 50 người/năm); Hướng dẫn về biểu dương, khen thưởng cá nhân tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II loại giỏi, xuất sắc và tri thức tiêu biểu (không giới hạn số lượng); Hướng dẫn về biểu dương, khen thưởng Hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (số lượng đề nghị tặng Bằng khen không vượt quá 20 tập thể); Hướng dẫn về biểu dương, khen thưởng công nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo (số lượng đề nghị tặng Bằng khen không vượt quá 200 người/năm); Hướng dẫn về biểu dương, khen thưởng hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” (số lượng đề nghị tặng Bằng khen không vượt quá 120 người/năm); Hướng dẫn về biểu dương, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích trong hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh (số lượng đề nghị tặng Bằng khen trong vận động hiến máu không vượt quá 30 tập thể và 15 cá nhân/năm; việc khen thưởng cá nhân và hộ gia đình hiến máu tình nguyện lần thứ 20 không giới hạn số lượng); Hướng dẫn về biểu dương, khen thưởng hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống và người bảo trợ tiêu biểu (số lượng đề nghị tặng Bằng khen không vượt quá 30 chỉ tiêu cho mỗi đối tượng); Hướng dẫn về biểu dương, khen thưởng cho Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh... từ đó chất lượng công tác khen thưởng của tỉnh ngày càng được nâng lên.

Trong năm 2023, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho hơn 1000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình theo các Hướng dẫn nêu trên (Trong đó có: 128 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 574 công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo, 45 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu, 126 cá nhân, 48 gia đình hiến máu lần thứ 20, 48 cá nhân là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, 11 hộ gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo, 14 cá nhân là người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, 13 cá nhân là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, 76 cá nhân là người bảo trợ tiêu biểu …). Việc khen thưởng kịp thời đã có tác dụng to lớn, động viên khích lệ các tập thể, cá nhân, gia đình./.

Tác giả: Văn Tâm (TĐKT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay22,461
  • Tổng lượt truy cập10,226,540
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây