Kết quả công tác lý luận chính trị Bình Phước năm 2021

Thứ sáu - 17/12/2021 03:46 660 0
Trong năm 2021, công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, nội dung và đạt được những kết quả quan trọng.
 
z3030289716065 90ea9931d2e7ee8071f55c20f43035f3
Các đại biểu tham dự học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Hội trường Trường Chính trị tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì
 
Theo đó, tỉnh đã tổ chức 03 đợt triển khai nghiên cứu, học tập bằng hình thức trực tuyến tới 148 điểm cầu trong toàn tỉnh. Đến nay, có 21/21 đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đã có 36.650/37.222 đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ 99%, đoàn viên, hội viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), cho cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, có phân công trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị theo dõi, đôn đốc triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
 
Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức thông tin những vấn đề lý luận mới và thực tiễn mới đang đặt ra hiện nay với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, lồng ghép vào các hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự, dư luận xã hội, tuyên truyền miệng… đến cán bộ, đảng viên trong tỉnh những chủ trương chính sách mới, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19; ứng phó biến đổi khí hậu; công tác dân tộc, tôn giáo; phản bác các thông tin xấu độc trên mạng internet, mạng xã hội facebook; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của khu vực, thế giới…Qua đó, cung cấp các thông tin chính thống, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân biết, đồng thuận, hưởng ứng tham gia, thực hiện theo quy định của pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Mặc dù, tác động và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng hoạt động giáo dục, tuyên truyền, lý luận chính trị gắn với các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo nội dung, mục tiêu với hình thức phong phú, đa dạng, áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt, phù hợp trên website, hội nghị trực tuyến, mạng xã hội, truyền thanh tăng thời lượng, in tờ rơi, áp phích, loa tay, cụm loa truyền thanh, thôn ấp, xe lưu động, các trang cộng đồng. Huy động cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền với các hình thức tuyên truyền bằng trực quan, cổ động đã có sức lan tỏa mạnh.

Tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuỗi hoạt động tuyên truyền bầu cử gắn với kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên dương các bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2020… bằng các chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực hướng về người dân, về cơ sở… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng; Họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2021); 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)…

 Việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), tỉnh đã tổ chức kỷ niệm gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, công bố 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh Bình Phước kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022… bằng các chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, như: trồng cây, làm đường giao thông, hiến máu nhân đạo, xây nhà đại đoàn kết… được dư luận đánh giá cao.

Nhằm đưa công tác giáo dục, tuyên truyền hiệu quả hơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn cuốn sách “Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 - 2021 để tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Hiện nay, trên toàn tỉnh Bình Phước có trên 300 trang, nhóm cộng đồng, đăng tải nhiều tin, bài, hình ảnh về các điển hình học tập và làm theo gương Bác, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong toàn tỉnh; đăng tải các tin, bài đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, tăng cường các chuyên mục, giao lưu điển hình, trao đổi kinh nghiệm, đăng, phát tin bài, phóng sự về những nội dung và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn phát huy vai trò làm tốt công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng, chủ động nắm bắt, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, phản động, chống đối, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ, qua đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động tuyên truyền, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hin tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nội bộ và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương được cấp ủy các cấp chú trọng chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi “Bình Phước 25 năm khát vọng vươn lên” chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2022) bằng hình thức trực tuyến trên fanpage Tuyên giáo Bình Phước; các hội thi, cuộc thi ảnh, thi viết trên nền tảng internet: Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước”, Ban Tuyên giáo Bù Đăng tổ chức cuộc thi ảnh “Bù Đăng - Đất và Người”; các cuộc thi của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Ban Tuyên giáo Phước Long tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Phước Long và chiến dịch đường 14-Phước Long”, Thành ủy Đồng Xoài tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Đồng Xoài” … đã góp phần giáo dục lịch sử truyền thống, lan tỏa những hành động đẹp, quảng bá về hình ảnh quê hương, đất nước, con người Bình Phước, thu hút nhiều thành phần tham gia, hưởng ứng.

Năm 2021, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thực hiện theo kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức, quản lý lớp học, phương pháp, phương tiện, giảng dạy, truyền đạt được tăng cường với nhiều hình thức, linh hoạt phong phú trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, như dạy và học trực tuyến đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị mở 02 lớp tập huấn công tác Tuyên giáo cho 161 học viên. Thành phần gồm một số chuyên viên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo từ cấp xã đến cấp tỉnh. Trung tâm Chính trị cấp huyện đã mở 226 lớp với 45.355 học viên; Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tổng số mở 35 lớp, trong đó đào tạo 06 lớp với 387 học viên, bồi dưỡng 29 lớp với 2.188 học viên.

Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo đúng quy chế. Tại các Trung tâm Chính trị cũng tổ chức thao giảng, dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm.... Trường Chính trị tỉnh, chủ động mở nhiều lớp mang tính thời sự, phục vụ đúng nhu cầu, đối tượng của cán bộ, đảng viên hiện nay. Quy trình đánh giá chất lượng học tập của học viên được thực hiện khách quan, theo đúng quy chế, quy định, cuối các lớp bồi dưỡng đều có viết thu hoạch để Ban Tổ chức chấm điểm. Công tác quản lý học viên được thực hiện chặt chẽ, chủ nhiệm các lớp chủ động trong nắm tình hình học tập, rèn luyện của học viên; động viên, nhắc nhở, giúp đỡ học viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị còn tồn tại, hạn chế, như: công tác thực hiện mở các lớp bồi dưỡng của Trung tâm Chính trị huyện còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ, số lượng và phương thức mở lớp so với kế hoạch. Chất lượng giảng dạy một số lớp chưa cao; công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa trở thành phong trào mạnh mẽ; việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng còn chậm đổi mới...

Tác giả: Thanh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 194 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1404 | lượt tải:1236

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 363 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập79
  • Hôm nay21,422
  • Tổng lượt truy cập10,155,877
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây