BHXH TỈNH BÌNH PHƯỚC: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Chủ nhật - 19/09/2021 01:19 414 0
06 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bình Phước đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn, số người nhận chế độ BHXH một lần tăng so với cùng kỳ các năm, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an sinh xã hội bền vững và tạo áp lực lớn cho Ngành BHXH tỉnh trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, BHXH tỉnh Bình Phước luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
iuiouoiui

Nhân viên Bưu điện hướng dẫn cho người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện
Bên cạnh việc kịp thời giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 cho BHXH các huyện, thị xã; BHXH tỉnh Bình Phước đã tiến hành thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp mở rộng, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN như: Trên cơ sở dữ liệu từ Sở Kế hoạch – đầu tư cung cấp, tổ chức rà soát số doanh nghiệp chưa tham gia, đôn đốc các chủ sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để xác định số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc, trực tiếp đến từng đơn vị sử dụng lao động để khai tác số người tham gia theo quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan trình UBND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU và phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện cho từng địa phương. Trên cơ sở kế hoạch của UBND các huyện, thị xã; BHXH các huyện, thị xã đã xây dựng lộ tình, kế hoạch cụ thể giao cho từng bộ phận, từng viên chức tạo sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Tính đến ngày 30/6/2021, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 883.046 người, tăng 37.771 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 95,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2021; trong đó: số người tham gia BHXH là 145.817 người, chiếm 27,98% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT là 874.362 người, độ bao phủ BHYT đạt trên 88%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.676.938 triệu đồng, tăng 169.177 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020, đạt 48,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, được BHXH Việt Nam đánh giá là đơn vị nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt cao 06 tháng đầu năm 2021.
Công tác truyền thông cũng được đổi mới. Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã tập trung triển khai công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho nhân dân trong toàn tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và gắn liền với phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức, lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo hiệu quả như: Tập trung phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương gia tăng thời lượng, số lượng các chuyên mục truyền hình, phát thanh, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN; truyền thông qua Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh, mạng xã hội kết hợp đẩy mạnh truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở những nội dung thiết yếu của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.
 Công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng được BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo. Ngay từ đầu năm, đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 và tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động, góp phần giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Qua công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, đã đề nghị đơn vị nộp số tiền nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT là 3.350.756.128 đồng; truy thu thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT đối với 629 lao động với tổng số tiền truy thu là 365.597.725 đồng; đề nghị điều chỉnh mức đóng cho 1.219 lao động với số tiền  1.417.019.807 đồng; đề nghị thu hồi về quỹ BHYT do các cơ sở KCB BHYT chi sai quy định 221.401.733 đồng; đề nghị thu hồi số tiền hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định phải thu hồi về quỹ BHXH là 60.663.096 đồng và xử phạt vi phạm hành chính tại 01 đơn vị với số tiền  21.552.228 đồng.
Cùng với công tác phát triển đối tượng, tăng thu, ngành luôn chú trọng giải quyết các chế độ BHXH đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật; đảo bảo quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia. Tính đến hết ngày 30/6/2021, đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn tiền mặt với số tiền chi trả là 811.024 triệu đồng. Có 24,7% người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng vùng đô thị, 39,4% người hưởng trợ cấp BHXH một lần vùng đô thị, 53,3% người hưởng trợ cấp thất nghiệp vùng đô thị được chi trả qua tài khoản cá nhân. Quyền lợi của người tham gia BHYT được bảo đảm với 772.518 lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT với số tiền là 266.955 triệu đồng, bằng 50,43% dự toán chi KCB BHYT năm 2021 được giao. Giải quyết 349 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; 7.396 người được giải quyết chế độ BHXH một lần; 57.825 lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức; 22.840 lượt người được hưởng chế độ BH thất nghiệp.
Để góp phần tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn (BHTN) sử dụng mã số BHXH đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, nhằm tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất; BHXH tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai, cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Tính đến ngày 30/6/2021, toàn tỉnh có 114.731 hồ sơ  đăng ký giao dịch điện tử cá nhân được phê duyệt, đạt tỉ lệ 142.35% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao 06 tháng đầu năm 2021, đạt 49.82% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021
Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 06 tháng cuối năm 2021 BHXH tỉnh Bình Phước đề ra các giải pháp trọng tâm như: tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Phân tích rõ thực trạng hiện nay xác định dư địa, tiềm năng ở từng nhóm người. Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể, truyền thông, vận động để đạt mục tiêu ở từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, phấn đấu đến hết năm 2021 toàn tỉnh đạt độ bao phủ BHYT là 91% và số người tham gia BHXH đạt 33% so với lực lượng lao động theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan như: Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch đã xây dựng. Duy trì các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự có liên quan về chính sách BHXH, BHYT, BHTN qua Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra, tiếp tực thực hiện hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số trên điện thoại thông minh đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
 Duy Khiêm.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

971-CV/BTGTU

Công văn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 5/2023

lượt xem: 21 | lượt tải:12

81-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

lượt xem: 111 | lượt tải:87

80-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023

lượt xem: 302 | lượt tải:82
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay14,850
  • Tổng lượt truy cập3,950,772
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây