Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua năm 2022

Thứ tư - 09/02/2022 20:37 1.104 0
Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong những năm qua, với quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022”, với những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động tham mưu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội; tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, BHTN.
 
Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân
 có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2021
 
Thứ hai, tập trung bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của toàn hệ thống Bảo hiểm Xã hội tỉnh năm 2022.

Thứ ba, tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp và chủ động, tăng cường thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng, đơn vị chưa tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, BHTN hoặc tham gia chưa đủ số lao động; xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được giao năm 2022; giảm tỷ lệ nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế thấp hơn năm 2021.

Thứ tư, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát dự toán chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, đảm bảo thực hiện trong dự toán năm 2022 được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao; sử dụng chi phí quản lý Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế đúng quy định, hiệu quả, triệt để tiết kiệm gắn với kết quả phát triển người tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế.

Thứ năm, tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022. Căn cứ diễn biến tình hình thực tế của địa phương, đơn vị chủ động, đề xuất tham mưu với Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp các giải pháp thực hiện để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ sáu, quản lý chặt chẽ việc chi trả ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết, chi trả đúng, đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế cho người tham gia; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu quỹ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia.

Thứ bảy, đổi mới hơn nữa nội dung và hình thức, phương pháp truyền thông trong điều kiện diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet; đảm bảo người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, đồng thời mở rộng và phát triển người tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động.

Thứ tám, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt.

Thứ chín, tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Chính phủ, UBND tỉnh, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cụm, khối thi đua và Bảo hiểm Xã hội tỉnh phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra; gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao vai trò, hoạt động hiệu quả các Cụm thi đua; khen thưởng, bảo đảm đúng người, đúng thành tích, khách quan, công khai, công bằng, kịp thời theo quy định của pháp luật, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Văn Tâm (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 73 | lượt tải:76

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 274 | lượt tải:122

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 162 | lượt tải:101
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay15,047
  • Tổng lượt truy cập8,553,000
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây