Tạo xung lực mới để tuyên truyền miệng góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Thứ hai - 29/01/2024 04:44 423 0

Thực tiễn đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi những vấn đề mới về nhận thức, giải pháp thực hiện, tạo xung lực để công tác tuyên truyền miệng góp phần triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...

Thời gian qua, các Hội nghị Báo cáo viên Trung ương không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, truyền tải trực tiếp nhiều thông tin cần thiết phục vụ công tác tư tưởng.

Công tác tuyên truyền miệng góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng, đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân

Hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trên phạm vi cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng có nhiều chuyển biến tích cực. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên được nâng lên.

Nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt yếu, quan trọng của Đảng, của đất nước; vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, khá kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền miệng đã cơ bản gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi, truyền tải trực tiếp những thông tin nội bộ cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đến với nhiều đối tượng, trong nhiều điều kiện một cách linh hoạt; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được kiện toàn, phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Cơ chế, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên được xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản. Đầu tư cho công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ngày càng được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và việc cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp khá hiệu quả.

Tuyên truyền miệng thực sự đã góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân; đồng thời, là một vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Theo Báo cáo thăm dò dư luận xã hội của Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương (năm 2022), qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đánh giá cao, cụ thể như sau: 83% ý kiến cho rằng công tác tuyên truyền miệng góp phần trực tiếp truyền bá sâu rộng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 79% cho rằng công tác tuyên truyền miệng đã phát huy vai trò trong việc định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trước những vấn đề “nóng”, “nhạy cảm”; 79% cho rằng công tác tuyên truyền miệng góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; 78% cho rằng công tác tuyên truyền miệng đã phát huy vai trò mạnh mẽ, là một trong những vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; 75% cho rằng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên đã nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, mong muốn, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tạo xung lực mới cho công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh; uy tín, vị thế ngày càng được củng cố trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, kinh tế - xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tình hình nêu trên tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác tư tưởng, đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu mới đòi hỏi công tác tuyên truyền nói chung và công tác tuyên truyền miệng nói riêng phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả.

Trong các năm 2021 và 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai trương và ra mắt Ứng dụng Thông tin tuyên giáo và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên nhằm đa dạng các hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Bối cảnh hiện nay và thời gian tới đang và sẽ tiếp tục có sự thay đổi phong phú, đa dạng, phức tạp, nhanh chóng, khác biệt lớn so với tình hình những năm đầu thế kỷ XXI. Phương thức tuyên truyền miệng trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự xuất hiện của các hình thức trực tuyến, online đã và đang làm thay đổi sâu sắc bản chất, đặc trưng của công tác tuyên truyền bằng ngôn ngữ, thông qua giao tiếp trực tiếp; tác động đến chất lượng, hiệu quả của tuyên truyền miệng. Tốc độ xuất hiện nhanh chóng, đa chiều của thông tin; sự gia tăng lượng thông tin giả, thông tin sai trái, phản động trên môi trường không gian mạng tác động nhanh chóng, sâu rộng tới dư luận xã hội dẫn đến yêu cầu, đòi hỏi của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về thông tin chính thống, đầy đủ, chính xác, có tính định hướng của Đảng, Nhà nước thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng cao.

Thực tiễn đang và sẽ xuất hiện những vấn đề cấp thiết phải giải quyết. Đó là vấn đề phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tuyên truyền miệng; việc kết hợp, xử lý hiệu quả quan hệ giữa các thể loại, hình thức tuyên truyền miệng, giữa tuyên truyền miệng với các loại hình, phương thức tuyên truyền, giữa tuyên truyền “diện” và tuyên truyền “điểm” cũng như vấn đề xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên thống nhất từ Trung ương tới cơ sở. 

Giải quyết hiệu quả những vấn đề nêu trên sẽ tạo ra những xung lực mới cho công tác tuyên truyền miệng, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam./.

 

Tác giả: baocaovien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 98 | lượt tải:64

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 773 | lượt tải:699

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 280 | lượt tải:145
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay12,958
  • Tổng lượt truy cập9,722,701
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây