Công tác thi đua khen thưởng góp phần tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ năm - 04/11/2021 00:21 1.808 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” thấm nhuần Lời dạy của Người và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Ban Thi đua - Khen thưởng đã xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng.

Trong những năm qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.


Đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Số lượng các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động ngày càng nhiều. Đa phần các phong trào thi đua được phát động đều gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành với các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phong trào thi đua tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh; phong trào thi đua theo chuyên đề “thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính” tỉnh Bình Phước; phong trào thi đua “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”; phong trào thi đua “Xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo” trên địa bàn tỉnh; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiến tiến ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Trên cơ sở Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa để triển khai thực hiện Đề án. Duy trì mở chuyên trang “Gương điển hình thi đua yêu nước”, chuyên mục “Hoa giữa đời thường” trên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước; tuyên truyền, giới thiệu các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; trong 05 năm qua, đã đưa 762 tin bài và 265 phóng sự về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh; giới thiệu 120 tập thể, 180 cá nhân là các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, giới thiệu, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Tạp chí Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

Cùng với việc đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của tỉnh đã có nhiều đổi mới, chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng lên; về quy trình bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được tiến hành theo trình tự và ngày càng chặt chẽ; khi xét khen thưởng cấp Nhà nước từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên đều thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của tỉnh; Để chặt chẽ trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng có văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền rà soát các tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, đang trong quá trình kiểm tra hoặc bị kỷ luật để tránh trường hợp khen thưởng và kỷ luật chồng nhau; Thực hiện việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đối với các trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”;  Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.
 
vna potal dai hoi thi dua yeu nuoc tinh binh phuoc lan thu v 113007843 stand
Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bình Phước. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
 
Hiện nay, thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh chỉ còn 03 thành phần (trước đây từ 05 - 07 thành phần) và thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc (theo quy định của Bộ Nội vụ là 25 ngày làm việc). Thực hiện nghiêm túc tỷ lệ xét khen thưởng tổng kết công tác năm đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (tỷ lệ khen thưởng không quá 30% trong tổng số cá nhân của đơn vị được đề nghị UBND tỉnh khen thưởng). Từ đó, tỷ lệ khen thưởng hàng năm đối với người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, chiến đấu, … đã tăng lên đáng kể, chiếm tỷ lệ trên 65%, đặc biệt là trong khen thưởng chuyên đề đã hạn chế khen thưởng cho cá nhân lãnh đạo tham gia vào các Ban, các Hội đồng… mà chủ yếu khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trực tiếp thực hiện chuyên đề; Giám sát kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua việc yêu cầu các đơn vị cung cấp văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trên hệ thống điều hành tác nghiệp của tỉnh.

Đây là cách làm mới, sáng tạo và bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực; Siết chặt việc thực hiện thời gian trình khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước; đối với khen thưởng cấp Nhà nước đã đạt được kết quả vượt bậc, 100% các trường hợp khen thưởng cấp Nhà nước điều được lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của tỉnh.

Tỉnh Bình Phước là đơn vị trình hồ sơ khen thưởng sớm nhất khu vực phía Nam, được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao và không có hồ sơ nào bị trả do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; Quan tâm hơn tới việc khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số; khen thưởng đối ngoại và đặc biệt là khen thưởng đối tượng lập thành tích đột xuất; Chú trọng việc phát hiện và đề nghị khen thưởng gương người tốt, việc tốt, gia đình có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội; Đổi mới trong việc trao thưởng khen thưởng phát hiện, bước đầu đã phối hợp với chính quyền địa phương để trao thưởng ngay tại địa bàn dân cư. Đây là cách làm mới, sáng tạo, được người dân đồng tình ủng hộ.

Có thể khẳng định kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Lê Văn Tâm - BTĐKT tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay15,502
  • Tổng lượt truy cập10,228,652
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây