Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ bảy - 18/09/2021 12:48 1.131 0
Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức rất thành công tốt đẹp; diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới gắn với đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011- 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến 2045; đồng thời, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của Đại có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Năm 2021 tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuyên đề hằng năm giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao ý thức, trách nhiệm  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng văn hóa, con người thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; từ đó, mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quyết tâm thực hiện với tinh thần nghiêm túc, tự giác, có trách nhiệm cao. Công khai kế hoạch, bản cam kết thực hiện của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong phạm vi từng địa phương, cơ quan, đơn vị làm cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng nhân dân kiểm tra, giám sát. Rà soát, bổ sung kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 vào tiêu chí để đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hàng năm theo hướng cụ thể và thực chất hơn.
Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên, lâu dài của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương, gắn với học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, quá trình lao động công tác, học tập, phục vụ nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tự soi rọi bản thân mình để tự giác điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót, nhược điểm và từng bước hoàn thiện mình hơn. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong việc tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo lời Bác vào cộng đồng dân cư, quần chúng nhân dân.
Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên tập trung học tập, rèn luyện và làm theo phong cách của Bác trong mỗi công việc nhỏ nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, cách làm hiệu quả; các mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.
Tiếp tục rà soát, lãnh đạo, giải quyết hiệu quả các vấn đề còn tồn đọng, bức xúc và những nhiệm vụ đột phá của cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị ngày càng vững mạnh góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”  theo mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ đã chọn.
Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đin tìm đường cứu nước, phát huy những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
Gia Phúc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 57 | lượt tải:68

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 203 | lượt tải:113

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 440 | lượt tải:350
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay10,752
  • Tổng lượt truy cập9,267,915
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây