Tổng kết công tác thuế năm 2021

Chủ nhật - 16/01/2022 21:59 1.016 0

Tổng kết công tác thuế năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác thuế năm 2021 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của Tỉnh uỷ, HĐND-UBND tỉnh và sự điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cùng với sự nỗ lực của toàn ngành Thuế, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, các địa phương và ý thức chấp hành pháp luật thuế của NNT ngày một nâng cao... Từ  đó ước thu NSNN năm 2021 đạt được kết quả như sau:
*Kết quả thu năm 2021:
Kết quả thu nội địa do ngành thuế quản lý năm 2021 là 12.370 tỷ đồng, đạt 192% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 105% dự toán điều chỉnh năm HĐND-UBND tỉnh giao, tăng 27% so cùng kỳ (cùng kỳ thu 7.644 tỷ đồng). Loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu XSKT và lợi nhuận sau thuế thì năm 2021 thu được 6.827 tỷ đồng, đạt 151% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 130% dự toán điều chỉnh năm HĐND-UBND tỉnh giao và tăng 24% so cùng kỳ.
Trong điều kiện tình hình dịch bệnh tại Bình Phước và cả nước nhìn chung đang dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ. Trong tỉnh, nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp được triển khai quyết liệt, đồng bộ, dự báo do ảnh hưởng của dịch bệnh tác động nên tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh năm 2021 sẽ chậm lại và giảm so cùng kỳ.
Bên cạnh đó, ngành thuế đang tập trung triển khai các chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Uỷ ban Thường Vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021/ND-CP ngày 27/10/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh.
*Kết quả thu theo khu vực kinh tế:
- Có 11/16 khoản thu vượt trên mức 100% dự toán HĐND-UBND tỉnh giao điều chỉnh là: DNNN- Trung ương (137%); DNNN- Địa phương (133%); DN có vốn ĐTNN (150%); thu từ khu vực kinh tế NQD (127%); thuế TNCN (150%); lệ phí trước bạ (133%); thu phí và lệ phí (107%); thuế sử dụng đất PNN (119%); thu tiền thuê đất (107%); thu tiền cấp quyền KTKS (118%); thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (309%).
- Có 5/16 khoản thu đạt thấp dưới mức 100% dự toán Bộ Tài chính giao là:  Thuế Bảo vệ môi trường (98%); thu tiền sử dụng đất (83%); thu Xổ số Kiến thiết (89%); thu khác ngân sách (97%); thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác (59%).
- Nếu so cùng kỳ năm trước thì hầu hết các khoản thu đều tăng trưởng khá (trừ khoản thu Thuế Bảo vệ môi trường; thu tiền sử dụng đất; Thu Xổ số kiến thiết; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác và thu khác ngân sách).

Toàn cảnh hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021
*Kết quả thu theo địa bàn:

- Khối tỉnh qua 12 tháng thu được 7.108 tỷ đồng đạt 86% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, tăng 30% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng trưởng so cùng đột biến từ sàn gia dịch BĐS từ đó thu LPTB tháng 12/2021 thu 87 tỷ đồng (tăng 1,85 lần so với số thu bình quân 11 tháng).
- Khối huyện, thị xã, thành phố thu được 5.262 tỷ đồng, đạt 147% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, bằng 123% so cùng kỳ. Nguyên nhân thu đạt cao so dự toán và cùng kỳ là do một số địa phương triển khai đấu giá đất theo đúng KH xây dựng đầu năm nên thu được tiền SDĐ đạt cao.
Trong đó:
+ Có 11/11 đơn vị thực hiện đạt trên 100% dự toán điều chỉnh tỉnh giao là: Đồng Xoài 133%; Đồng Phú 152%; Bình Long: 123%; Hớn Quản: 149%; Lộc Ninh 135%; Bù Đốp: 164%; TX Phước Long: 138%; Bù Gia Mập 159%; Phú Riềng: 131%; Chơn Thành 141%; Bù Đăng: 186%.
+ Có 03/04 Phòng thực hiện đạt trên 100%  dự toán điều chỉnh tỉnh giao là: Phòng TTKT 1: 112%; Phòng TTKT 2: 147%; Phòng TTKT 3: 148%.
*Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế:
Cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người nộp thuế và cộng đồng dân cư biết được lợi ích của nộp hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế, gửi câu hỏi vướng mắc bằng phương thức điện tử qua Dịch vụ thuế điện tử (eTax), qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đăng tải liên tục các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế để NNT nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp. Tuyên truyền kịp thời những chính sách pháp luật thuế mới như Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19; Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 như: giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2021 cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu giảm so với năm 2019, miễn thuế quý 3 và quý 4 năm 2021 cho hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh, giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT cho một số ngành sản xuất, dịch vụ, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 cho các doanh nghiệp phát sinh lỗ trong năm 2020; Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg giảm 30% số tiền thuê đất phải nộp (hàng năm) của năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 về giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
- Đã trả lời chính sách cho NNT bằng văn bản 126 trường hợp, trả lời trực tiếp tại cơ quan thuế và qua điện thoại 24.123 lượt liên quan đến vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2021).
- Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành, triển khai khảo sát đánh giá hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế; do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên chỉ tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý I/2021 tại 4 cụm từ ngày 19 - 22/01/2021 với hơn 1.000 doanh nghiệp tham dự.
Năm 2021 mặc dù chịu nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là làn sóng dịch lần thứ 4 tại các tỉnh miền Nam. Địa bàn tỉnh Bình Phước cũng chịu nhiều khó khăn chung của dịch bệnh, tuy nhiên với quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo Tỉnh trong việc chỉ đạo các ngành thực hiện mục tiêu kép trong năm 2021 là vừa chống dịch hiệu quả, vừa phấn đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu với tỷ lệ cao nhất. Kết quả thu NSNN năm 2021 cơ bản các nguồn đều đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao (trừ nguồn thu Thuế Bảo vệ môi trường ; thu tiền sử dụng đất; thu Xổ số Kiến thiết; thu khác ngân sách ; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác).

Đồng chí Trần Văn Hướng Cục trưởng Cục thuế Bình Phước phát biểu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như:

- Tình hình dịch bệnh có thể vẫn còn lây lan, bùng phát trên các địa bàn bất cứ lúc nào. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên tiềm lực tài chính thấp, số doanh nghiệp có tích luỹ rất ít, khả năng chịu đựng và tự thích ứng trước tình hình khó khăn, bất lợi của dịch bệnh rất hạn chế, không có kinh nghiệm để ứng phó, nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và lực lượng lao động bị gián đoạn, đứt gãy,... có thể nói những hệ luỵ của dịch bệnh sẽ còn kéo dài. Mặt khác, hiện tại Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm thuế hàng loạt để giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khả năng khôi phục sản xuất kinh doanh. Từ đó, do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên rất khó đưa ra dự báo chính xác về tình hình thu 2021, đặc biệt là các khoản thu có liên quan đến đất.
- Số cuộc thanh tra, kiểm tra thuế chưa đạt tiến độ, kế hoạch được giao do ảnh hưởng của dịch bệnh (Thanh tra đạt: 96% kế hoạch năm; kiểm tra đạt: 99% kế hoạch năm).  
- Công tác quản lý kê khai, phân tích hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đạt chất lượng chưa cao vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn với tính chất tinh vi, phức tạp.
- Công tác khoanh nợ tiền thuế và xoá tiền phạt chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, số nợ thuế có khả năng thu vẫn tăng do NNT bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.
- Vẫn còn một số ít công chức chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chưa chấp hành đúng nội quy, kỷ cương, kỷ luật của ngành; không thường xuyên cập nhật thông tin, trau dồi kiến thức, nhất là cập nhật những nội dung về chính sách, quản lý thuế mới để tự bồi dưỡng bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

Tác giả: Duy Khiêm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập118
  • Hôm nay15,775
  • Tổng lượt truy cập10,206,464
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây