Kết quả thực hiện công tác BHXH tỉnh 06 tháng đầu năm 2023

Thứ ba - 04/07/2023 21:53 757 0
Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo BHXH Việt Nam, của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của sở, ban, ngành liên quan và sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN vào cuộc sống, thể hiện được vai trò trụ cột, là mục tiêu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành ngày càng hoàn thiện, các phần mềm nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, dữ liệu được kết nối liên thông, an toàn theo mô hình tập trung, phục vụ tốt trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ đó, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, khách quan, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống BHXH tỉnh luôn chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, chính sách tiền tệ thắt chặt, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do thiếu đơn hàng nên giảm nhiều lao động gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Số người nhận chế độ BHXH một lần trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng nhiều so với cùng kỳ các năm, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an sinh xã hội bền vững và tạo áp lực lớn cho Ngành trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH theo chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết của HĐND tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra.
3 đơn vị: BHXH tỉnh Bình Phước, Bưu điện tỉnh Bình Phước và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước đã ký hợp đồng về triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh . Ảnh: TL. 
 
Tính đến hết ngày 30/6/2023, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 904.143 người, tăng 86.230 người (10,5%) so với cùng kỳ năm trước, giảm 33.813 người (3,6%) so với cuối năm 2022, đạt 93,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023 [1]
Số thu: Tính đến hết ngày 30/6/2023, toàn ngành BHXH tỉnh thu được : 1.866.305 triệu đồng, tăng 208.132 triệu đồng (12,6%%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 46,5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao[2]
Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 66.315 triệu đồng, chiếm 1,65% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao năm 2023, thấp hơn 0,15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:
- Nợ BHXH, TNLĐ-BNN: 54.129 triệu đồng, chiếm 2,1% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
- Nợ BHTN: 2.064 triệu đồng, chiếm 1,1% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
- Nợ BHYT: 9.942 triệu đồng (trong đó: NSNN chưa chuyển phần kinh phí mua thẻ và hỗ trợ mua thẻ BHYT là 3.459 triệu đồng), chiếm 0,8% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Cấp 19.290 sổ BHXH, tổng số lao động được cấp sổ BHXH đến thời điểm 30/6/2023 là 149.463 người, đạt 99,9% so với số lao động đang tham gia BHXH. Cấp mới và cấp lại 391.538 thẻ BHYT, tổng số thẻ BHYT có giá trị đến kỳ báo cáo là 894.920 thẻ, đạt 100% số người tham gia BHYT.
Tính đến hết tháng 6/2023, toàn ngành chi BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền là 1.319.127 triệu đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm:
- Chi BHXH, BHTN với số tiền là: 1.072.764 triệu đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước
[3]
- Chi KCB BHYTvới số tiền là 246.263 triệu đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.
Giải quyết chế độ BHXH, BHTN: 06 tháng đầu năm 2023 toàn ngành giải quyết 67.868 lượt hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHTN; tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước
[4]. Trong đó, tổng số lượt người ủy quyền nhận thay chế độ một lần trên toàn tỉnh là 27 lượt trong tổng số 9.198 lượt hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần (chiếm 0,29%).
Giải quyết chi phí khám chữa bệnh BHYT: 06 tháng đầu năm 2023 có 787.144 lượt KCB BHYT, tăng 31,53% so với cùng kỳ năm trước.
Công tác thu, phát triển người tham gia: Luôn xác định công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc mở rộng độ bao phủ, tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân mà Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đề ra; toàn ngành BHXH tỉnh đã tích cực, chủ triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 được giao
[5]
Đã phối hợp với các địa phương, đơn vị sử dụng lao động cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đúng thời gian theo quy định cho đối tượng tham gia và thụ hưởng. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn BHXH các huyện, thị tổ chức quản lý chặt chẽ phôi sổ BHXH, thẻ BHYT, khắc phục tình trạng ghi sai nội dung trên sổ BHXH, cấp trùng thẻ BHYT. Bên cạnh đó, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, người lao động thực hiện công tác cấp mã số BHXH và xử lý thẻ BHYT cấp trùng cho người tham gia. Giải quyết hồ sơ điều chỉnh nhân thân, bổ sung thời gian công tác, chốt tờ rời sổ BHXH chuyển công tác và giải quyết chế độ đúng quy trình, quy định hiện hành. 
BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông năm 2023, trong đó: tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông; tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại…phù hợp với từng nhóm chủ thể tham gia. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc BHXH các huyện, thị xã bám sát các văn bản hướng dẫn của ngành và đặc thù địa phương để triển khai các hoạt động truyền thông đa dạng, phù hợp với các chủ thể tham gia của từng địa phương, góp phần phát triển hiệu quả số người tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện quản trị, vận hành nội dung trên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo BHXH tỉnh Bình Phước an toàn, hiệu quả. Thực hiện tuyến tin, bài, phóng sự phản ánh toàn diện các mặt công tác của Ngành BHXH tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử, các kênh truyền thông mạng xã hội của BHXH tỉnh Bình Phước.
[6]
Với những kết quả của công tác truyền thông đã góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT lan tỏa tới mọi người dân, đồng thời cũng giúp người dân dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận và theo dõi thông tin, nâng cao ý thức chấp hành về pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.
Công tác kế hoạch – tài chính và chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Trong khi chờ BHXH Việt Nam giao dự toán chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH, chi trợ cấp thất nghiệp, chi quản ý BHXH, BHYT, BHTN năm 2023; trên cơ sở dự toán thu, chi năm 2022 được BHXH Việt Nam giao và số kinh phí thực nhận hàng tháng, BHXH tỉnh đã thực hiện tạm cấp kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp 3 để thực hiện chi các nhiệm vụ cần thiết theo đúng quy định.
Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN qua hệ thống Bưu điện kịp thời, đúng, đủ đến tận tay đối tượng theo đúng quy định, việc chi trả được thực hiện phù hợp theo từng địa bàn, đúng, đủ đến tay người hưởng và đảm bảo các điều kiện an toàn tiền mặt.
Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời giao chỉ tiêu và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã
[7]
Công tác giám định BHYT
BHXH tỉnh, BHXH huyện, thị xã ký hợp đồng khám, chữa bệnh (KCB BHYT) năm 2023 với 43 cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh (04 cơ sở tuyến tỉnh, 39 cơ sở y tế tuyến huyện). Ngày 01/6/2023, tạm ngừng KCB BHYT với 01 cơ sở KCB BHYT (Phòng khám đa khoa Mỹ Anh).
Ngay từ đầu năm, tập trung hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT khắc phục những vướng mắc của năm 2022, gửi dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí lên Hệ thống thông tin giám định BHYT kịp thời, đúng hạn.
Hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh mã hóa danh mục theo Quy trình giám định BHYT số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của BHXH Việt Nam.
Cập nhật, thông báo tình hình chi phí KCB BHYT đến các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh để các đơn vị khắc phục các vướng mắc do nguyên nhân chủ quan nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng chi phí KCB BHYT và cân đối được kinh phí KCB BHYT trong năm 2023.
Thực hiện giám định chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; giám định chặt chẽ việc cung ứng dịch vụ KCB BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng, hiệu quả KCB và quyền lợi của người tham gia BHYT cũng như đảm bảo chi phí KCB BHYT được kiểm soát chặt chẽ, thanh toán đúng quy định; phân tích, đánh giá phát hiện các sai sót, các vấn đề bất thường về chi phí tại tất cả cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh.
Công tác giải quyết chế độ BHXH
Giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN được ngành BHXH xác định là nhiệm vụ quan trọng, luôn đảm bảo đúng đủ, kịp thời theo quy định. Tiếp tục tăng cường thực hiện quy trình theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, theo dõi đối tượng chuyển đi, chuyển đến, duyệt mới, chết, cắt giảm, ngừng chi trả, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời để in danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đúng thời gian và lịch chi trả của BHXH các huyện, thị xã. Công tác quản lý đối tượng hưởng BHXH dài hạn thường xuyên được kiểm tra, kiểm soát, theo dõi biến động kịp thời. Tích cực, chủ động hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản của cơ quan có thẩm quyền, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người lao động; tăng cường công tác quản lý, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN và quản lý đối tượng hưởng BHXH, BHTN. 
Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại
- Trong 06 tháng đầu năm 2023, toàn ngành BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đrược 120/190 đơn vị, đạt 63,16% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023. Cụ thể: Thanh tra, chuyên ngành: 56 đơn vị; kiểm tra nội bộ: 05 đơn vị; kiểm tra đại lý thu, đại diện chi trả: 6 đơn vị; kiểm tra KCB BHYT: 3 đơn vị; kiểm tra đơn vị sử dụng lao động: 29 đơn vị; kiểm tra liên ngành: 21 đơn vị.
Ngoài ra, còn thành tra, kiểm tra đột xuất và phối hợp thanh tra liên ngành tại 27 đơn vị.
- Qua thanh tra, kiểm tra đã buộc đơn vị nộp số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT là 4.159.814.660 đồng, đề nghị tăng mới cho 92 lao động với số tiền là 329.854.051 đồng, truy đóng do đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT đối với 249 lao động với tổng số tiền truy đóng là 499.538.528 đồng, điều chỉnh mức đóng cho 703 lao động với số tiền là 2.299.682.057 đồng, thu hồi số tiền hưởng chế độ BHXH ngắn hạn của 163 trường hợp hưởng sai quy định với số tiền là 107.315.034 đồng, thu hồi về quỹ BHYT với số tiền là 136.175.361 đồng và thoái thu BHXH cho 08 trường hợp.
- Trong kỳ báo cáo không phát sinh tiếp công dân và không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các hoạt động của Ngành        
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được chú trọng, đẩy mạnh: Các TTHC thường xuyên được rà soát, đề nghị đơn giản hóa, cắt giảm hóa tối đa về quy trình, thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, thời gian thực hiện; ứng dụng hiệu quả công nghệ số, đề nghị BHXH Việt Nam sửa đổi quy trình nghiệp vụ TTHC trên cơ sở kết nối, chia sẻ thông tin giữa các các cơ sở dữ liệu nhằm cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong công tác cải cách TTHC, bảo đảm xử lý kịp thời, công khai, đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với người lao động và nhân dân.
Xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, bắt buộc để đổi mới căn bản phương thức hoạt động của ngành, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số; thời gian qua, BHXH tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực, điều kiện cần thiết, quyết liệt đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong từng lĩnh vực công tác của ngành nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh; trong đó:
+ Quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06). Cụ thể: tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; đảm bảo từng bước sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy đển khám bệnh, chữa bệnh BHYT
[8].
+ Đẩy mạnh triển khai ứng dụng VssID
[9]; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ, các tiện ích mới để đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.
Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
 Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên ứng dụng phần mềm quản lý; cung cấp công cụ theo dõi đường đi, tiến độ giải quyết từng hồ sơ cụ thể, nhờ đó các TTHC được thực hiện đúng hạn, nền nếp, đảm bảo việc thực hiện TTHC được công khai, minh bạch. Ngoài ra, toàn ngành BHXH tỉnh đã và đang vận động, tuyên truyền đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, qua giao dịch điện tử nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhất là giảm thời gian đi lại và giảm tiếp xúc trực tiếp với viên chức thực hiện, giúp lãnh đạo kiểm soát được quy trình hồ sơ, kết quả giải quyết.
Qua 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành BHXH tỉnh tiếp nhận 529.891 lượng hồ sơ; giải quyết 508.408 lượng hồ sơ (trong đó có 186.242 lượng hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 37% số hồ sơ giải quyết); hồ sơ chuyển kỳ sau giải quyết là 21.483 lượng hồ sơ.
 

[1] - Số người tham gia BHXH 140.240 người, tăng: 1.970 người (1,4%) so với cùng kỳ năm trước, giảm 2.697 người (1,9%) người so với cuối năm 2022, đạt: 92,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023, trong đó:
- Số người tham gia tự nguyện 9.223 người, giảm 534 người (5,5%) so với cùng kỳ năm trước, tăng, giảm: 2.139 người (18,4%) so với cuối năm 2022, đạt 58,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023;
- Số người tham gia BHTN: 132.175 người, tăng 2.039 người (1,6%) so với cùng kỳ năm trước, giảm 2.562 người (1,9%) người so với cuối năm 2022, đạt 90,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023.
- Số người tham gia BHYT: 894.920 người, tăng 86.764 người (10,7%) so với cùng kỳ năm trước, giảm: 31.674 người (3,4%) so với cuối năm 2022, đạt: 94,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023.
[2]- Thu BHXH bắt buộc: 1.235.245 triệu đồng, tăng 107.888 triệu đồng (9,6%) so với cùng kỳ năm trước, đạt: 47,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
- BHXH tự nguyện: 22.138 triệu đồng, giảm 243 triệu đồng (1,1%) so với cùng kỳ năm trước, đạt: 38,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
- Thu BH thất nghiệp 91.390 triệu đồng, tăng 42.142 triệu đồng (85,6%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 47,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
            - Thu bảo hiểm y tế: 517.532 triệu đồng, tăng 58.346 triệu đồng (12,7%) so với cùng kỳ năm trước, đạt: 45,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
[3] + Chi BHXH: 983.858 triệu đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
  + Chi BHTN: 89.006 triệu đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.
[4] - Số người giải quyết hưởng mới BHXH: 62.218 người.
  - Tiếp nhận và lập danh sách chi trả mới BHTN: 5.650 hồ sơ.
[5]- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1930/UBND-KGVX ngày 13/6/2023 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh năm 2023.
- Ngay từ đầu năm, đã giao Kế hoạch thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, số phấn đấu giảm nợ năm 2023; giao kế hoạch thu, phát triển người tham gia, số phấn đấu giảm nợ BHXH, BHTN, BHYT hàng quý, hàng tháng cho các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương trên cơ sở Kế hoạch của BHXH Việt Nam giao.
- Hàng tháng, tổ chức họp giao ban toàn ngành BHXH tỉnh nhằm trao đổi, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2023.
- Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT:
+ Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan ở địa phương tham mưu UBND huyện, thị xã hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người tham gia thuộc đối tượng làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Binh Phước và các nhóm tham gia BHYT khác.
+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, việc sử dụng lao động, chi trả tiền lương và các khoản bổ sung khác để xác định hoạt động của doanh nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp đăng ký tham gia và nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
+ Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp xã.
[6] Trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh có là 168 tin, bài và 350 hình ảnh, video, infographic, motiongraphic…  đã đăng tải. Số lượng người theo dõi, truy cập là: 247.566 lượt người.
- Số lượng hoạt động truyền thông trên môi trường Internet, mạng xã hội:
+ Số lượt đăng tải, chia sẻ các sản phẩm truyền thông trên Fanpage, Zalo OA của đơn vị : 93 lượt.
+ Số lượt đăng tải, chia sẻ các sản phẩm truyền thông trên facebook, Zalo của CCVC: 1.449 lượt.
- Trong 6 tháng đầu năm, có 37 lượt tin, bài, phóng sự phát sóng, đưa tin trên hệ thống thông tin của Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước (Chuyên trang, chuyên mục trên sóng truyền hình, báo in, báo điện tử, phát thanh FM, câu chuyện truyền thanh về BHXH và BHYT).
[7] Tính đến ngày 30/6/2023, toàn tỉnh có 59,4% số người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng, 98,7% số người nhận các chế độ trợ cấp BHXH một lần và 96,3% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị (Kèm theo Biểu số 07)
 
[8] Tính đến ngày 30/6/2023, toàn tỉnh đã cập nhật, xác thực ĐDCN/CCCD  được: 769.680 người, chiếm: 87% số lượng người đang tham gia (kèm theo Biểu số 09).
[9] Tính từ đầu năm đến ngày 3/6/2023, có: 47.585 tài khoản VssID được phê duyệt mới, đạt tỷ lệ 113% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao 06 tháng đầu năm 2023, đạt 68% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023 (Kèm theo Biểu số 10).

Tác giả: Duy Khiêm (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 99 | lượt tải:84

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 313 | lượt tải:147

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 190 | lượt tải:105
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay19,914
  • Tổng lượt truy cập8,707,951
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây