Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023

Thứ hai - 24/04/2023 03:54 1.290 0
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam trong và ngoài nước hướng về Ngày Giỗ Tổ tỏ lòng kính hiếu tôn trọng tổ tiên, nhưng cũng là để nhân thêm tình yêu thương con người, xứ sở, niềm tin vào cộng đồng của dân tộc Việt Nam; là biểu hiện cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên thế giới hiện nay, chỉ có ở Việt Nam mới có tín ngưỡng cả nước thờ chung Đức Quốc Tổ, điều đó đã trở thành truyền thống, lẽ tự nhiên của dân tộc Việt Nam.
 
Cổng vào khu di tích đền Hùng. (Ảnh minh họa).

Theo truyền thuyết kể lại rằng: Quốc tổ Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra “Bọc trăm trứng” chứa đựng triết lý nhân văn sâu sắc lý giải nguồn gốc sự tích con Rồng, cháu Tiên của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, 50 người con theo cha Lạc Long Quân về miền biển, lập ra trăm họ, là thủy tổ của Bách Việt trong đó có Lạc Việt và Âu Việt của nước Văn Lang thời Vua Hùng, nước Âu Lạc thời Vua Thục.
 
Đền Hạ trong quần thể di tích Đền Hùng. (Ảnh minh họa).

Để ghi nhớ công ơn của các Vua Hùng có công khai thiên, lập địa, năm 1470 đời vua Lê Thánh Tông và đời vua Lê Kính Tông năm 1601, sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, nói rằng: “Từ nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. Những ruộng đất từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay đổi...”. Đến thời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ 2 (1917), đã chính thức hóa bằng luật pháp chọn ngày 10/3 âm lịch hàng năm làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ các Vua Hùng và nhắc nhở mọi người Việt Nam cùng tưởng nhớ thờ cúng tổ tiên.
 
Đền Trung trong khu di tích đền Hùng. (Ảnh minh họa)

Ngày 06/01/2001, Chính phủ ra Nghị định số 82/2001/NĐ-CP, quy định nhà nước về các ngày lễ lớn, trong đó ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch là ngày Quốc lễ. Vào ngày 06/12/2012, tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ngày 24/4/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU về Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Theo đó, đề nghị các ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa đặc biệt và nhân văn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh quốc gia.

Khẳng định truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tưởng nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền về truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tuyên truyền các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 với quan điểm xuyên suốt "Văn hóa là bản sắc của một dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất".

Tuyên truyền tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam; các dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức phát triển kinh tế - xã hội, cùng với kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Bình Phước; tôn vinh các giá trị văn hóa đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, trong đó có "Hát Xoan Phú Thọ”, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và các giá trị di sản văn hóa Việt Nam nói chung, di sản văn hóa Đất Tổ nói riêng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè, du khách quốc tế. Kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ở các cấp, các ngành và trong đời sống xã hội.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng các quy định hiện hành; mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè, du khách quốc tế; gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị khác trong cùng thời điểm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị trong năm 2023.
 

Tác giả: Thành Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 97 | lượt tải:63

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 769 | lượt tải:697

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 279 | lượt tải:145
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay12,847
  • Tổng lượt truy cập9,721,780
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây