Chơn Thành: quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thị xã

Thứ tư - 10/07/2024 23:47 147 0
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn thị xã, phát huy sức mạnh của các cơ quan, đơn vị và địa phương lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Chơn Thành (02/4/1975 - 02/4/2025), phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2024 và năm 2025, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Chơn Thành (02/4/1975 - 02/4/2025), với những nội dung thi đua trọng tâm sau:

Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Lê Hoàng Lâm - Bí thư Thị ủy Chơn Thành; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng năm 2023 và Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024.

Thứ nhất, thi  đua  lập thành tích hoàn thành và  hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội của thị xã năm 2024, 2025 hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng Chơn Thành: Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, 2025; các Đề án, Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, 2025 của thị xã.

Thứ hai, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Chơn Thành (02/4/1975 - 02/4/2025): Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình đơn vị để triển khai thực hiện nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, 2025 trong đó quan tâm đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án tạo nguồn thu lớn cho ngân sách; đổi mới, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả, giải quyết thủ tục nhanh, gọn, nhất là các dự án lớn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Lựa chọn danh mục ngành, nghề ưu tiên thu hút đầu tư, hạn chế thu hút và không thu hút đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế của thị xã…

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh; phát triển toàn diện văn hóa xã hội, coi trọng văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật; tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuẩn hóa gắn với đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ cho các cơ sở  giáo dục công lập với lộ trình phù hợp ở từng cấp học; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là tuyến y tế cơ sở, gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức và xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và xây dựng bệnh án điện tử; tăng cường công tác quản lý dược, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm…

Trong đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số: Tập trung xây dựng, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử thị xã nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…

Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; tăng cường phân cấp quản lý, điều hành cho các cấp chính quyền; đẩy mạnh quản lý, điều hành bằng quy chế, quy định, các văn bản quy phạm pháp luật. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh…

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thi đua thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, xử lý kịp thời các trường hợp, tình huống công dân khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, tập trung chỉ đạo dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng…

Về thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang, thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện hiệu quả Đề án diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2021 – 2025; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Về bảo vệ môi trường: Tăng cường phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, khoán sản, sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã…

Về đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng: Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thể chế hóa và thực hiện tốt chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội làm nòng cốt…

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến: Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân; hực hiện khen thưởng kịp thời, trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan làm giảm tác dụng của việc khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, đồng bào dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản ... Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng…

Tác giả: Văn Tâm (TĐKT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập102
  • Hôm nay20,054
  • Tổng lượt truy cập10,233,204
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây