Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt

Thứ sáu - 16/06/2023 04:56 1.173 0
Chiều ngày 15/6/2023, tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối Thi đua số 3, đồng chí Phạm Văn Trinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Đồng chí Phạm Văn Trinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Thanh tra tỉnh đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối thi đua số 3 năm 2022

Qua báo cáo tổng kết năm cho thấy: Các đơn vị trong Khối đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể cho đơn vị mình, ngành mình, tổ chức triển khai rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Chủ tịch UBND tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2021 -2025; phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh gắn với phong trào thi đua với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua, phần lớn các chỉ tiêu được các cơ quan, đơn vị trong Khối thực hiện đều đạt chất lượng, hiệu quả và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, của tỉnh thời gian qua.
 
Đồng chí Phạm Văn Trinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương thành tích mà các đơn vị thành viên Khối thi đua số 3 đã đạt được trong năm qua

Qua hội nghị đồng chí cũng đề nghị các đơn vị trong Khối cần quan tâm, lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:
 
Thứ nhất, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, cụ thể: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”; phong trào “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công” năm 2023; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng...; các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng.

Thứ hai, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, trong đó, tập trung xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát triển, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ ba, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội. 

Thứ tư, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần quan tâm triển khai, thực hiện tốt Công văn số 474/TT.HĐTĐKT ngày 13/9/2022 của Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh về chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng và Công văn số 527/TT.HĐTĐKT ngày 07/10/2022 của Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng TĐKT các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thứ năm, thực hiện khen thưởng kịp thời, trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan làm giảm tác dụng của việc khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản,... Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Tác giả: Văn Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập129
  • Hôm nay14,407
  • Tổng lượt truy cập10,227,557
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây