Công an Bình Phước quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ ba - 06/02/2024 03:13 366 0
Nhằm thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” do Bộ Công an phát động; đồng thời, phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, quán triệt thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với khẩu hiệu Công an Bình Phước quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh trao Bằng khen của UNBD tỉnh cho các tập thể, cá nhân (Nguồn: https://congan.binhphuoc.gov.vn).
 
Thứ nhất, triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW, Chỉ thị của Bộ trưởng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác công an, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 gắn với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với Kế hoạch số 252/KH-CAT-PX03 ngày 06/10/2021 của Công an tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các phong trào thi đua khác, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Thứ hai, ban hành quyết định giao chỉ tiêu, xây dựng tiêu chí chấm điểm năm 2024, đảm bảo thống nhất với tiêu chí chấm điểm theo Quyết định 4347 của Bộ Công an và của Cụm thi đua số 10. Hướng dẫn, đôn đốc các khối thi đua trong Công an tỉnh xây dựng tiêu chí chấm điểm trong khối, khẩn trương tổ chức ký kết và triển khai nội dung giao ước thi đua năm 2024.

Thứ ba, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức phong trào thi đua, thực hiện các quy trình, quy định về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là ở những đơn vị công tác thi đua, khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều tồn tại. Hướng dẫn các khối thi đua và các đơn vị tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng trong tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, trong đó ưu tiên khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác chiến đấu, nhất là lực lượng Công an ở cơ sở, thật sự trở thành động lực khích lệ cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, triển khai, thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua đặc biệt, cao điểm và ngắn hạn do Bộ Công an phát động, đặc biệt là phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) trong lực lượng Công an Bình Phước. Tập trung tấn công trấn áp mạnh, quyết liệt với nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, chống người thi hành công vụ; triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm ma túy. Giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; truy bắt, thanh loại và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú.

Thứ năm, tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA của Đảng ủy CATW và kế hoạch số 88-KH/TU ngày 03/6/2022 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy CATW và Chỉ thị số 11-CT/BCA ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã, thị trấn, giai đoạn 2021-2025”; tiếp tục tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, xây dựng Công an xã chính quy và thực hiện chủ trương tăng cường cơ sở.

Thứ sáu, phối hợp thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, phổ biến các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua. Tập trung tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Triển khai thực hiệu quả Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025” Kế hoạch số 312/KH-CAT-PX03, ngày 28/12/2021 của Công an tỉnh về việc thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 591/QĐ-CAT-PX03 ngày 27/9/2023 quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an tỉnh giai đoạn 2021- 2025. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng.

Thứ bảy, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ tám, Cấp ủy, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai công tác năm 2024, chủ động nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế, gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, cá nhân nhằm đảm bảo việc đánh giá, tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” và bình xét phong trào thi đua hàng quý và cuối năm sát, phù hợp với thực tế, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Thứ chín, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Công an giao.

Tác giả: Văn Tâm (TĐKT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập115
  • Hôm nay16,102
  • Tổng lượt truy cập10,206,791
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây