Lịch làm việc Tuần 13/2024

Lịch làm việc Tuần 13/2024

Số kí hiệu LLV13/2024
Ngày ban hành 23/03/2024
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2024
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 22 tháng 3 năm 2024
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 13 năm 2024 (từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2024)
CHỦ NHẬT (24/3):
TỐI 17h45: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì tiếp cơm tối đoàn công tác vùng 4 Hải Quân (địa điểm sẽ thông báo sau).
Cùng dự: Đ/c Thành Trung, Phúc, Giang.
THỨ HAI (25/3):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Nghỉ phép năm 2024 (đến hết ngày 29/3/2024).
2) Các đồng chí phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
3) 7h00 – 7h45: Đ/c Thành Trung: Phối hợp với Đoàn công tác Vùng 4 Hải Quân tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng lực lượng hải quân năm 2024 cho cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường THPT Chơn Thành. Địa điểm: tại Trường THPT Chơn Thành thị xã Chơn Thành.
4) 8h30: Đ/c Thành Trung: Dự Hội nghị thông tin thời sự về tình hình biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện Hớn Quản. Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) Các đồng chí phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Thành Trung: Phối hợp với Đoàn công tác Vùng 4 Hải Quân tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng lực lượng hải quân năm 2024 cho cán bộ, giáo viên và học sinh các Trường THPT trên địa bàn thị xã Bình Long. Địa điểm: tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
THỨ BA (26/3):
SÁNG 1) Các đồng chí phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30: Đ/c Đức: Tham gia học tập chuyên đề Quản lý nhà nước về Tôn giáo. Địa điểm: Trường Chính trị.
3) 8h00: Đ/c Hùng: Phối hợp với Đoàn công tác Vùng 4 Hải Quân tổ chức Hội nghị thông tin thời sự về tình hình biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện Bù Gia Mập. Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập.
4) 7h30: Đ/c Nhã: Phối hợp triển khai thực hiện để công tác hỗ trợ Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phóng sự tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phú Riềng Đỏ tại xã Thuận lợi, huyện Đồng Phú.
CHIỀU 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024). Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
2) 14h00: Đ/c Hùng: Phối hợp với Đoàn công tác Vùng 4 Hải Quân tổ chức Hội nghị thông tin thời sự về tình hình biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã Phước Long. Địa điểm: tại Hội trường UBND thị xã Phước Long.
THỨ  (27/3):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2024.. Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Cùng dự và báo cáo chuyên đề: Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm.
Cùng dự cơ quan: Phòng TT-KG, Đ/c Đức.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Công văn số 1297-CV/BTGTU, ngày 21/3/2024 của BTGTU và Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT – Thành viên BCĐ 515): Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Quyết định của Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (do Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức). Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2) 7h00 – 7h45: Đ/c Thành Trung: Phối hợp với Đoàn công tác Vùng 4 Hải Quân tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng lực lượng hải quân năm 2024 cho cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường THPT Thanh Hòa. Địa điểm: tại Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB- Phó bí thư chi bộ): Chủ trì sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2024. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Thành Trung: Phối hợp với Đoàn công tác Vùng 4 Hải Quân tổ chức Hội nghị thông tin thời sự về tình hình biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện Lộc Ninh. Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh.
THỨ NĂM (27/3):
SÁNG 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Hùng: Phối hợp với Đoàn công tác Vùng 4 Hải Quân tổ chức tổ chức Hội nghị thông tin thời sự về tình hình biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện Bù Đăng. Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
CHIỀU 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 13h30: Đ/c Đức: Tham gia học tập chuyên đề quản lý nhà nước về dân tộc. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
3) 14h00: Đ/c Hùng: Phối hợp với Đoàn công tác Vùng 4 Hải Quân tổ chức Hội nghị thông tin thời sự về tình hình biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện Đồng Phú. Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Đồng Phú
THỨ SÁU (29/3):
SÁNG 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c  Mạc Đình Huấn (PB): Dự Tọa đàm góp ý Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272, đường Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng dự: Đ/c Thành Trung, Hà.
3) 7h30: Đ/c Đức: Tham gia học tập chuyên đề quản lý nhà nước về dân tộc. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV10/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 194 | lượt tải:112

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 431 | lượt tải:331

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 294 | lượt tải:130
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập71
  • Hôm nay9,880
  • Tổng lượt truy cập9,240,549
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây