Lịch làm việc Tuần 14/2024

Lịch làm việc Tuần 14/2024

Số kí hiệu LLV14/2024
Ngày ban hành 10/04/2024
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2024
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 22 tháng 3 năm 2024
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 13 năm 2024 (từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2024)
(cập nhật lần 1)
THỨ HAI (01/4):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Nghỉ phép cả ngày.
2) 7h20: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì chào cờ đầu tháng 4/2024. Địa điểm: Khuôn viên sân trụ sở cơ quan. Trang phục: Nam: Quần tây, áo sơ mi dài tay, thắt cà vạt. Nữ: Bộ áo dài truyền thống (Phòng TT-TH chuẩn bị).
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), cán bộ, công chức,người lao động cơ quan.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
4) 8h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tại sở Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.
5) 9h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy về công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy (dự họp thay đồng chí Trưởng ban).
6) Đ/c Hồng Sơn: Nghỉ phép 01 ngày.
CHIỀU 1) 14h00 -16h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì sinh hoạt ngày pháp luật tháng 4/2024. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (theo Kế hoạch số 04-KH/CĐCSBTG, ngày 26/01/2024 của Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban; cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.
2) 16h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì tiếp đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Đông – PGĐ Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía nam đến giới thiệu cán bộ phụ trách Thông tân xã VN Thường trú tại Bình Phước. Địa điểm: Hội trường A cơ quan. 
Cùng dự: Đ/c Khiêm, Dương, Nhã.
TỐI 18h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB), Đức, Thành Trung, Hà: Chủ trì tiếp cơm tối đ/c Từ Thúy Quỳnh – Viện phó, Viện DLXH, Ban Tuyên giáo Trung ương.
THỨ BA (02/4):
SÁNG 1) 6h15: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Hùng, Giang: Tiếp ăn sáng đồng chí Từ Thúy Quỳnh – Viện phó, Viện DLXH, Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
2) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị tập huấn Dư luận xã hội năm 2024. Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn, cán bộ, công chức cơ quan.
TRƯA 11h15: Các đồng chí lãnh đạo Ban: Tiếp cơm trưa báo cáo viên. Địa điểm: Nhà ăn cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Hùng, Hà. 
CHIỀU 1) Các đồng chí lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham dự họp với Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe một số cơ quan, đơn vị báo cáo việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển văn hóa con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
3) 14h00: Đ/c Đức: Chủ trì họp phòng Tuyên truyền – Tổng hợp. Nội dung: Đánh giá kết quả tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2024. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Kính mời dự: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT).
Thành phần: Công chức phòng TT-TH.
THỨ  (03/4):
SÁNG 1) 9h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì làm việc với đại diện lãnh đạo Ban nội chính Tỉnh ủy về các văn bản công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Đức, Thành Trung.
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2024 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp góp ý dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc do UBMTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
RẠNG SÁNG THỨ 5 12h15: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì dẫn đoàn cán bộ tuyên giáo tỉnh, huyện đi học tập kinh nghiệm về công tác tuyên giáo trong vùng đồng bào dân tộc tỉnh Điện Biên. Địa điểm: Tỉnh Điện Biên (Thời gian:Từ ngày 04/4 đến ngày 07/4/2024).
Thành phần: Cán bộ, công chức cơ quan và cán bộ tuyên giáo cấp huyện và tương đương.
THỨ NĂM (04/4):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
3) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB- Phó bí thư chi bộ): Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Khối mở rộng và nghe thông tin thời sự lần thứ II/2024. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự buổi làm việc của Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe một số cơ quan, đơn vị báo cáo việc chọn lựa biểu trưng logo tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (05/4):
SÁNG 1) 08h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 18/2024 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Đức: Trao đổi nghiệp vụ công tác 35 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4) 8h00: Đ/c Luật: Dự họp Tổ giúp việc Đề án 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (dự họp thay đ/c Đức).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 18/2024 (tiếp). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 15h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì trao đổi với Đài PT-TH và Báo Bình Phước và Trưởng đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh về chuẩn bị nội dung chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Đức (chuẩn bị nội dung)
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV10/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 195 | lượt tải:112

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 431 | lượt tải:332

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 295 | lượt tải:130
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay11,458
  • Tổng lượt truy cập9,242,127
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây