Nhìn lại 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ tư - 27/12/2023 02:25 1.152 0
Sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng bước đầu.

Ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực của tỉnh. Sản xuất kinh doanh nông nghiệp phát triển theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, phát huy lợi thế vùng, miền, địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu.

  Công tác học tập, triển khai quán triệt nghiêm túc, hiệu quả

Ngay sau khi Nghị quyết số 19-NQ/TW được ban hành, Tỉnh uỷ đã tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết quả có 21/21 Đảng bộ hoàn thành triển khai học tập Nghị quyết  số 19-NQ/TW đúng kế hoạch đảm bảo chất lượng về số lượng đảng viên tham dự, học tập, đồng thời Tỉnh uỷ cũng ban hành Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 12/4/2023 về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết theo hình thực trực tiếp và trực tuyến phổ biến quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình hành động số 40-CTr/TU đến tất cả các đảng viên thuộc các chi, đảng bộ các cấp với  tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 97.6%.

Các cấp uỷ Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, cụ thể hoá ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với các cơ quan, đơn vị. Định hướng, xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực hiệu quả, hình thức đa dạng, phong phú, đồng thời thực hiện sơ, tổng kết, rà soát, sửa đổi các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại xã Đăk Ơ- huyện Bù Gia Mập

Đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

Để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, các sở, ban, ngành tỉnh đã tổ chức tập huấn cho hơn 990 người dân vùng nông thôn mới về sản xuất nông nghiệp sinh thái, thông minh, hàng hoá tập trung, giá trị tăng cao; gần 4.250 lượt cán bộ, hội viên nông dân về quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hướng dẫn liên kết sản xuất, xây dựng chuổi giá trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hướng dẫn nông dân đăng ký và tham gia chương trình OCOP, hỗ trợ thành lập 40 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã; phát triển mới 20 chi hội nghề nghiệp ở các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và dịch vụ) và tổ hội nghề nghiệp (nâng tổng số chi hội nghề nghiệp lên 150 chi hội), 3000 tổ hội nghề nghiệp.

Có thể nói rằng: các mô hình kinh tế tập thể ra đời hoạt động tương đối hiệu quả đã góp phần xây dựng và phát triển loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; góp phần tuyên truyền vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất cây giống theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát triển mạnh các nhóm hợp tác xã chuyên sâu nhằm mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu thụ để thu hút doanh nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các tổ chức Hội phụ nữ tỉnh và cở sở đã tổ chức tuyên truyền phổ biến cho 116 buổi hơn 8.220 cán bộ hội viên phụ nữ tham dự. Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đã xây dựng chuyên mục “Nông thôn mới”, đồng thời đẩy mạnh các thông tin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đồng thời tuyên truyền mục tiêu nhiệm vụ các cách làm hay, tính đến tháng 10 đã cập nhật hơn 160 thông tin tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn, các gương điển hình làm nông giỏi để bà con kịp thời cập nhật những kiến thức mới vào chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ngành thông tin đã tổ chức Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến tháng 10/2023, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã tuyên truyền hơn 30 tin, bài tập trung vào chuyên mục chuyển đổi số ngành nông nghiệp của tỉnh, chiến lược phấn đấu 100% hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch trên các sàn thương mại, điện tử, chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu vùng xa, kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, sản phẩm OCOOP.

Liên minh hợp tác xã đã tổ chức các lớp tập huấn dành cho các hợp tác xã nông nghiệp như: chuyên đề về liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; chuyên đề nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho hợp tác xã đang hoạt động và cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi ở 02 huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập với 800 lượt học viên là cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã nông nghiệp tham gia.

Ngoài ra, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng tổ chức tuyên truyền cho 2.450 lượt người về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến tháng 9/2023 toàn tỉnh có 66/86 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 76,7 %. Có 3/11 huyện, thị xã, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Phước Long, Bình Long, thành phố Đồng Xoài). Phát triển các khu dân cư nông thôn tuân thủ đúng quy hoạch; ưu tiên phát triển các khu dân cư khu vực nông thôn tập trung, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hình thành các điểm dân cư nông thôn có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm phù hợp mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Hồ thuỷ điện Cần Đơn, công trình phục vụ tưới, tiêu cho nông nghiệp tỉnh nhà

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền triển khai tốt các nội dung theo nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị, đến nay đã hoàn thành 100% theo kế hoạch đề ra. Các cấp uỷ đảng, chính quyền lãnh đạo đã chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên liên tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đồng thời gắn với thực hiện triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực: nông nghiệp của tỉnh có sự phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, sản phẩm nông  nghiệp được đa dạng hoá, chất lượng cao, đảm bảo an ninh lương thực góp phần quan trọng vào xuất khẩu khẳng định đúng vị thế nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế.

Nông dân đã phát huy tốt hơn vai trò chủ thể, tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia hợp tác liên kết xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, để diện mạo nông thôn mới dần khởi sắc với kết cấu hạ tầng kinh tế được tăng cường.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 đã tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ở một số địa phương tiếp tục được nâng lên; trong sản xuất nông nghiệp đã có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình mới đã và đang được nhân rộng phát huy hiệu quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích tăng lên. Kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các hợp tác xã chế biến nông sản được hình thành và mở rộng, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn. Nhiều địa phương đã quyết tâm, nỗ lực cao trong việc phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước giàu đẹp.

 

Tác giả: Trương Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay14,590
  • Tổng lượt truy cập10,205,279
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây