Bình Long: Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng đạt 13%

Thứ tư - 10/07/2024 05:05 55 0
Sáng nay, ngày 10/7/2024, Thị ủy Bình Long tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 30 (mở rộng) – khóa XII. Các đồng chí: Bùi Quốc Bảo - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; các đồng chí trong Thường trực Thị ủy đồng chủ trì Hội nghị. .
 
Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hải - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Thị Lanh - TUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trần  Hữu Thuận, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên UBKT thị ủy; trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Loan - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hơn 50 cuộc họp để triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội với những kết quả tích cực.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Loan - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
 
Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng

Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai thực hiện có hiệu quả.

 Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, HĐND thị xã đã thành lập các đoàn khảo sát, giám sát để kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên thực hiện kịp thời. 06 tháng đầu năm, thị uỷ đã tổ chức kết nạp Đảng cho 33 quần chúng; đạt 50% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, thành lập 01 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với 04 đảng viên, qua đó, nâng tổng số đảng viên lên 2.465 đồng chí với 52 tổ chức cơ sở đảng.


Kinh tế tăng trưởng của thị xã đạt 13%

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất ước thực hiện 6 tháng ước đạt 669,43 tỷ đồng. Về công nghiệp - Xây dựng, ước thực hiện 3.762, 53 tỷ đồng, đạt 50,38% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ước thực hiện 3.964,37 tỷ đồng, đạt 51,23% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã 6 tháng 115 tỷ 743 triệu đồng, đạt 42% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 38% dự toán HĐND thị xã thông qua và bằng 116% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 6 tháng là 221 tỷ 174 triệu đồng, đạt 45% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 38% dự toán HĐND thị xã thông qua và bằng 98% cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục tập trung đầu tư các nguồn lực để xã Thanh Phú đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Tình hình thị trường trên địa bàn thị xã ổn định, hàng hóa đa dạng về chủng loại và phong phú về mẫu mã, đảm bảo cung ứng đủ cho người dân; giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt đạt nhiều kết quả tích cực

Đến nay, 06/06 xã, phường duy trì đạt chuẩn quốc gia xóa mù chữ mức độ 2; phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học mức độ 3; THCS mức độ 2; THPT mức độ 3. Có 03/04 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 75% chỉ tiêu năm 2024 (đến nay thị xã có 10 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 47,6% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ).

 Tổng số lượt khám bệnh là 57.922 lượt, đạt 42% chỉ tiêu. Công tác tiêm chủng cho trẻ em dưới 5 tuổi thực hiện kịp thời, phòng ngừa dịch bệnh, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên, liên tục.

 Các hoạt động hệ thống truyền thanh thông minh với 105 cụm/54 khu phố, ấp; tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 - 2030. Các chế độ chính sách xã hội, người có công, bảo trợ xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng. Thị xã đã giới thiệu và giải quyết việc làm 2.051 lao động, đạt 51,3 % chỉ tiêu; đào tạo nghề cho 185 lao động, đạt 36,27%.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các nội dung: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn; các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền; các chỉ tiêu về xây dựng nông thơn  mới nâng cao…
 
Đồng chí Đào Thị Lanh - TUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cần lưu ý: Thời gian tới thị uỷ tiếp tục tuyên truyền về các thành tự của tỉnh đã đạt được như Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đã được Chính phủ phê duyệt; kết quả thu hút xúc tiến đầu tư đối ngoại với các nước trong khu vực, diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024”; tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động số 17 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết 14 của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Bình Phước năm 2030 định hướng đến năm 2045.

Chú ý công tác tư tưởng của đảng viên trong bối cảnh mới cũng như trong thời gian thục hiện sắp xếp đơn vị hành chính thị xã Bình Long giai đoạn 2023 - 2025. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quán triệt sâu sắc trách nhiệm của cán bộ đảng viên ở trên mạng  xã hội.
  
  Đồng chí Bùi Quốc Bảo -TUV, Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Bảo - TUV, Bí thư Thị ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội gắn với Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính thị xã Bình Long giai đoạn 2023 - 2025; tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt công tác duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, trường học đạt chuẩn Quốc gia; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học mới 2024-2025…

 
Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Tỉnh uỷ, đồng chí Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Loan - Phó Bí thư thường trực Thị uỷ đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023).
 
Đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thừa ủy quyền Tỉnh ủy trao bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Loan - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Tác giả: Trương Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1443 | lượt tải:1269

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập207
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,279,419
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây