Đồng Xoài thực hiện “Năm ý thức công dân đô thị 2024”

Thứ tư - 21/02/2024 20:07 140 0
Ngày 21/02/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND triển khai thực hiện “Năm ý thức công dân đô thị 2024” trên địa bàn thành phố.
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của thành phố năm 2024 nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động tuân thủ các quy định của pháp luật. Phát huy những kết quả đạt được và tập trung giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế về thực hiện nếp sống văn minh trong những năm qua, đặc biệt tập trung xử lý nhằm hạn chế, từng bước giải quyết một số hành vi làm ảnh hưởng đến văn minh, mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, năm 2024 thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, quy định về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chuyển đổi số, quảng cáo, hoạt động thương mại... nhằm tạo thói quen thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, nhóm zalo, các trang mạng xã hội, Trang thông tin điện tử, tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các cuộc họp và các hình thức khác phù hợp với thực tế.

Tuyên truyền, quản lý tốt để người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hoặc sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, đặt biển quảng cáo, họp chợ, tập kết vật liệu xây dựng... Thực hiện nghiêm các quy định về việc giữ gìn, bảo vệ tài sản công, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài”, Quảng trường thành phố, công viên, hoa viên và các nơi công cộng. Thực hiện việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Thực hiện có hiệu quả phong trào, mô hình do thành phố phát động: Ngày lao động tình nguyện vì thành phố “Sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn” và phong trào “Chung tay đẩy lùi tệ nạn, xóa điều gai mắt”; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, không dùng tiền mặt; việc phố, việc làng đất vàng cũng hiến; mô hình thùng rác gia đình; chương trình 1km đường “Sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn”, kế hoạch chỉnh trang đô thị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu tự giác; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hoá”; xây dựng khu dân cư “Sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ”...

Không quảng cáo, rao vặt trái phép trên tường, cột điện, cây xanh và nơi công cộng; không phơi quần áo trên vỉa hè, đường phố. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh không để bảng, biển hiệu của cơ sở bạc màu, cũ rách và khuyến khích các cơ sở lắp đặt các bảng, biển hiệu hiện đại. Không để đám tang quá thời gian quy định; hạn chế rải, đốt vàng mã và không rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố.

Tăng cường sự tham gia đóng góp của người dân trong việc xây dựng đô thị Đồng Xoài hiện đại, sinh thái, thông minh. Người dân tích cực tham gia công tác chuyển đổi số, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; cài đặt các phần mềm thông dụng (BinhPhuocToday, VneiD, ....).

 
 Nhân viên VietinBank chi nhánh Bình Phước hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội ở phường Tân Xuân mở tài khoản và làm thẻ ATM (Nguồn: trang thông tin điện tử tỉnh Bình Phước).

Để thực hiện “Năm ý thức công dân đô thị 2024” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài đạt hiệu quả tốt, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đề ra các giải pháp như sau:

Một là, Cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương phải có Kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phối hợp thực hiện của cả hệ thống chính trị, xác định thực hiện “Năm ý thức công dân đô thị 2024” là mục tiêu quan trọng của thành phố phải được thực hiện thường xuyên. Chủ động xác định những nội dung trọng điểm gắn với tình hình thực tế theo phương châm thiết thực, cụ thể, phục vụ lợi ích cộng đồng để động viên sự tham gia, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Hai là, Tổ chức nhiều hình thức để tuyên truyền vận động đi sâu vào khu dân cư và hộ gia đình, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt khu dân cư phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện “Năm ý thức công dân đô thị 2024”; tổ chức các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong việc vận động nhân dân duy trì, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nội dung các phong trào: Phong trào Ngày lao động tình nguyện vì thành phố “Sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn”; mô hình thùng rác gia đình; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, không dùng tiền mặt; thực hiện chương trình 1km đường “Sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn”, kế hoạch chỉnh trang đô thị; việc phố, việc làng đất vàng cũng hiến.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các chương trình do thành phố phát động gắn với các phong trào do các ngành cấp trên phát động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch đã đề ra.

Ba là, Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, chiếu sáng đô thị một cách đồng bộ. Nâng cấp, chỉnh trang, mở rộng, xây dựng mới các tuyến đường phải đảm bảo đồng bộ. Thường xuyên kiểm tra và lắp đặt các biển báo giao thông, tín hiệu đèn giao thông, đèn đường trên các tuyến mới hoàn thành; tên đường, hẻm, biển số nhà được cập nhật kịp thời.
Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng mặt bằng chuyển đổi Nhà văn hóa để đảm bảo các nhà văn hóa phát huy hết công năng; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và luyện tập thể thao.

Bốn là, Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Quy ước khu dân cư phù hợp với thực tế của từng khu dân cư. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Quy ước để người dân tự giám sát lẫn nhau, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân nhằm tự giác điều chỉnh hành vi của mỗi người. Phát huy vai trò của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị; bảo vệ môi trường; thực hiện đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; tích cực tham gia các phong trào do thành phố và địa phương phát động.

Năm là, Tăng cường kiểm tra, giải quyết và xử phạt thường xuyên để kịp thời xử lý, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Cũng theo Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố và các xã, phường phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; đến từng ấp, khu phố; đến từng hộ gia đình nhằm tạo phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn thành phố.                                                                 

Tác giả: Hoàng Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 86 | lượt tải:82

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 298 | lượt tải:141

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 182 | lượt tải:105
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay8,595
  • Tổng lượt truy cập8,659,435
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây