BHXH tỉnh: Kết quả thực hiện công tác năm 2023

Thứ năm - 11/01/2024 22:19 190 0
Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo BHXH Việt Nam, của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành liên quan và sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN vào cuộc sống, thể hiện được vai trò trụ cột, là mục tiêu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do thiếu đơn hàng nên giảm nhiều lao động gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Số người nhận chế độ BHXH một lần trong năm 2023 tăng nhiều so với các năm, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an sinh xã hội bền vững và tạo áp lực lớn cho Ngành trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH theo chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết của HĐND tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra.
Năm 2023, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 970.614 người, tăng 32.586 người (3,5%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,4 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023 [1]
Độ bao phủ BHXH, BHYT: Tính đến ngày 31/12/2023 độ bao phủ BHXH đạt 38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, độ bao phủ BHYT đạt trên 93% dân số; hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT toàn dân do Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2023.
Năm 2023 toàn ngành BHXH tỉnh thu được: 3.992.601 triệu đồng, tăng 256.313 triệu đồng (9,8%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 102,1% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao[2]
Tính đến hết ngày 31/12/2023, số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 44.717 triệu đồng, chiếm 1,1% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao năm 2023, thấp hơn chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH VN giao năm 2023. Trong đó: Nợ từ nguồn NSNN: 2.526 triệu đồng, chiếm: 5,6% trong tổng số nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Các đơn vị sử dụng lao động nợ: 42.190 triệu đồng, chiếm 94,6 % trong tổng số nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tính đến ngày 31/12/2023: Cấp 40.353 sổ BHXH, tổng số lao động được cấp sổ BHXH đến thời điểm 31/12/2023 là 165.473 người, đạt 100% so với số lao động đang tham gia BHXH. Cấp mới và cấp lại: 1.228.540 thẻ BHYT, tổng số thẻ BHYT có giá trị đến kỳ báo cáo là  955.102 thẻ, đạt 100% số người tham gia BHYT.
Năm 2023, toàn ngành chi BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền là 2.629.705 triệu đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: Chi BHXH, BHTN với số tiền là 2.139.996 triệu đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102,5% dự toán BHXH Việt Nam giao. Chi KCB BHYT với số tiền là 489.709 triệu đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 82% dự toán Chính phủ giao theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 20/7/2023 (599.732 triệu đồng).
Năm 2023 toàn ngành giải quyết 142.418 lượt người hưởng mới các chế độ BHXH, BHTN; tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng số lượt người ủy quyền nhận thay chế độ một lần trên toàn tỉnh là 59 lượt trong tổng số 15.952 lượt hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần (chiếm 0,37%). Năm 2023 có 1.610.844 lượt KCB BHYT, tăng 10% so với năm trước.
Cụm Thi đua số 2 thuộc BHXH tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương phướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

          BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông năm 2023, trong đó: tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông; tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại…phù hợp với từng nhóm chủ thể tham gia. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc BHXH các huyện, thị xã bám sát các văn bản hướng dẫn của ngành và căn cứ vào đặc thù địa phương để triển khai các hoạt động truyền thông đa dạng, phù hợp với các chủ thể tham gia của từng địa phương, góp phần phát triển hiệu quả số người tham gia BHXH, BHYT. Trong năm 2023, đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn lao động tỉnh và Công an tỉnh tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID và phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Thực hiện quản trị, vận hành nội dung trên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo BHXH tỉnh Bình Phước an toàn, hiệu quả. Thực hiện tuyến tin, bài, phóng sự phản ánh toàn diện các mặt công tác của Ngành BHXH tỉnh trên Đài  Phát thanh, truyền hình và Báo Bình Phước, trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trên các kênh truyền thông mạng xã hội của BHXH tỉnh Bình Phước.[3]
Với những kết quả của công tác truyền thông đã góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT lan tỏa tới mọi người dân, đồng thời cũng giúp người dân dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận và theo dõi thông tin, nâng cao ý thức chấp hành về pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.
Toàn tỉnh đang quản lý 16.780 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.  Năm 2023, toàn tỉnh thực hiện lập danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho cho 197.396 lượt người (trong đó: tiếp nhận 169 người chuyển đến; Chuyển đi: 93 người); tiếp nhận và lập danh sách chi trả BHTN cho 60.458 lượt người, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước (Trong đó: Trợ cấp thất nghiệp: 60.282 lượt người, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước; Hỗ trợ học nghề: 176 lượt người, giảm 56,1% so với cùng kỳ năm trước).
Qua thanh tra, kiểm tra buộc đơn vị nộp số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT là: 9.053.038.229 đồng, đề nghị tăng mới cho 331 lao động với số tiền truy thu 790.195.979 đồng và báo tăng thời gian tham gia cho 1.096 lao động với số tiền truy thu 1.946.854.032 đồng, điều chỉnh mức đóng cho 1.295 lao động với số tiền 3.182.620.782 đồng, thu hồi số tiền hưởng chế độ BHXH ngắn hạn của 659 trường hợp sai với số tiền 343.981.297 đồng, thu hồi về quỹ BHYT với số tiền 1.815.071.350 đồng và thoái thu BHXH cho 28 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 đơn vị có hành vi vi phạm về đóng BHXH, BHYT với số tiền phạt 85.000.000 đồng.
Năm 2023 tiếp 02 lượt tiếp công dân và 01 đơn thư khiếu nại và 07 đơn kiến nghị, phản ánh.
Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên ứng dụng phần mềm quản lý; cung cấp công cụ theo dõi đường đi, tiến độ giải quyết từng hồ sơ cụ thể, nhờ đó các TTHC được thực hiện đúng hạn, nền nếp, đảm bảo việc thực hiện TTHC được công khai, minh bạch. Ngoài ra, toàn ngành BHXH tỉnh đã và đang vận động, tuyên truyền đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, qua giao dịch điện tử nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhất là giảm thời gian đi lại và giảm tiếp xúc trực tiếp với viên chức thực hiện, giúp lãnh đạo kiểm soát được quy trình hồ sơ, kết quả giải quyết.
Năm 2023, toàn ngành BHXH tỉnh tiếp nhận 1.099.896 lượng hồ sơ; giải quyết 1.064.706 lượng hồ sơ; hồ sơ chuyển kỳ sau giải quyết là 35.190 lượng hồ sơ.
*Mặc dù số người tham BHXH, BHYT đã đạt kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023 nhưng tính bền vững chưa cao.
Nguyên nhân:
+ Khách quan: Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực, một số doanh nghiệp cuối năm có đơn hàng nên mới tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó, đời sống của nhân dân thật sự gặp rất nhiều nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến công tác phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
+ Chủ quan: Một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT; còn có đơn vị còn chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; một số ít người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân chưa hiểu rõ về lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; một bộ phận người dân còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ đóng BHYT của Nhà nước…
- Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn chưa được giải quyết triệt để, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi KCB và ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.
Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; công tác tổ chức triển khai mua sắm, đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại tỉnh còn chậm trễ.
- Tại một số địa phương, công tác phối hợp truyền thông và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa được thường xuyên, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, chưa có nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá trong công tác tuyên truyền, vận động.
Nguyên nhân: phương pháp quản lý, điều hành của một số lãnh đạo BHXH huyện còn chậm được đổi mới, chưa rõ người, rõ việc; thiếu linh hoạt, chưa thích ứng với tình hình thực tế.
- Vẫn còn trường hợp người lao động hưởng BHXH một lần, TCTN hàng tháng sai quy định nhưng thu hồi số tiền hưởng sai quy định gặp rất nhiều khó khăn.
Nguyên nhân: Người lao động nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần tại tháng đã có việc làm, người lao động đang hưởng TCTN hàng tháng đã có việc làm nhưng không khai báo thành thật với cơ quan lao động theo quy định, một số đơn vị sử dụng lao động báo tăng đóng BHXH, BHTN cho người lao động không được kịp thời (có trường hợp phát sinh truy thu đóng BHXH, BHTN); Người lao động không hợp tác, không có khả năng hoàn trả số tiền hưởng sai quy định, nhiều trường hợp không liên hệ được, đã nghỉ việc hoặc đã chuyển đi địa phương khác.

 
 

[1] Số người tham gia BHXH bắt buộc: 149.961 người, tăng: 7.013 người (4,9%) so với cùng kỳ năm trước,  đạt: 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023; Số người tham gia tự nguyện: 15.512 người; tăng 3.664 người (30,9%), so với cùng kỳ năm trước, đạt: 96,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023; Số người tham gia BHTN: 141.683 người; tăng 6.936 người (5,1%) so với cùng kỳ năm trước, đạt: 100,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023; Số người tham gia BHYT: 955.102 người, tăng 28.942 người (3,1%) so với cùng kỳ năm trước, đạt: 100,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023.
2 Thu BHXH bắt buộc: 2.683.524 triệu đồng, tăng 199.536 triệu đồng (8%) so với cùng kỳ năm trước, đạt: 103% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023; Thu BHXH tự nguyện: 46.177 triệu đồng, giảm 3.352 đồng (6,8%) so với cùng kỳ năm trước, đạt: 80,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023; Thu BH thất nghiệp  194.213 triệu đồng, tăng 68.826 triệu đồng (94,9%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 103,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023; Thu bảo hiểm y tế:  1.068.687 triệu đồng, tăng 91.304 triệu đồng (9,3%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023.

[3] Trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh có là 340 tin, bài và 638 hình ảnh, video, infographic, motiongraphic…  đã đăng tải. Số lượng người theo dõi, truy cập là: 2.530.000 lượt người.
- Số lượng hoạt động truyền thông trên môi trường Internet, mạng xã hội: Số lượt đăng tải, chia sẻ các sản phẩm truyền thông trên Fanpage, Zalo OA của đơn vị: 368 lượt, Số lượt hỏi đáp, tư vấn qua mạng xã hội là 373 lượt. Số lượt đăng tải, chia sẻ các sản phẩm truyền thông trên facebook, Zalo của CCVCNLĐ: 3.107 lượt.
- Trong năm, có 130 lượt tin, bài, phóng sự về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phát sóng, đưa tin trên hệ thống thông tin của Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước (Chuyên trang, chuyên mục trên sóng truyền hình, báo in, báo điện tử, phát thanh FM, câu chuyện truyền thanh về BHXH và BHYT); có 55 tin bài tuyên truyền chính sách BHXH BHYT được đăng tải trên Website Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước.
- Vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm, CC-VC-NLĐ toàn ngành BHXH tỉnh hỗ trợ tiền mua thẻ BHYT, sổ BHXH cho người không có điều kiện tham gia BHXH, BHYT. Tổng số lượng sổ BHXH, thẻ BHYT được tặng là 14.375 thẻ BHYT và 1.453 sổ BHXH tự nguyện với số tiền là 2.150.000.000 đồng.
- In ấn 437.614 tờ rơi, tờ gấp; phát hành 216.000 các ấn phẩm tờ rơi, tờ gấp, pano, băng rôn, phướn… tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh - sinh viên.
  - Treo 1.573 băng rôn, phướn tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, phối hợp với công ty vận tải xe buýt dán 22 thông điệp truyền thông về BHXH, BHYT.
 

Tác giả: Duy Khiêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 97 | lượt tải:64

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 770 | lượt tải:697

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 279 | lượt tải:145
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay12,958
  • Tổng lượt truy cập9,722,039
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây