Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế Bù Đốp

Thứ ba - 02/01/2024 04:40 223 0
Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Huyện ủy Bù Đốp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả khả quan: có 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch.
Có được kết quả trên nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các sở, ngành của tỉnh, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể nhân dân trong huyện.

Kinh tế phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững
 

Đồng chí Dương Thanh Huân, ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đốp cho biết, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện năm 2023, ngay từ đầu năm Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương; các phòng, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, kinh tế tăng trưởng khá, ngành công nghiệp, xây dựng đạt 19,5% tăng 1,1% so với nghị quyết; thương mại, dịch vụ đạt 26,82%, tăng 2% so với nghị quyêt; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng (nghị quyết 63 triệu), đạt 111,1% so với nghị quyết và đạt 102,6% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục duy trì và phát triển, đảm bảo theo hướng an toàn, bền vững.

Văn hóa - xã hội, tính đến nay, đã hoàn thành và được công nhận thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 125% nghị quyết, nâng tổng trường đạt chuẩn thuộc huyện quản lý lên 14/22 trường, đạt 126% nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” năm 2023. Kết quả toàn huyện có 14.678/15.347 hộ gia đình đạt văn hóa, đạt tỷ lệ 95,6%, có 49/52 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa đạt khu dân cư văn hóa, đạt 94,2%; 91/95 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 95,7%.
Công tác an sinh xã hội, trong năm đã giảm được 283 hộ nghèo, đạt 104% nghị quyết. Bên cạnh đó, công tác khám chữa bệnh được quan tâm triển khai thực hiện, hạ tầng và trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư và sử dụng hiệu quả, toàn huyện hiện có 38 bác sỹ, tỷ lệ 6,3 bác sỹ/vạn dân đạt 100,8% nghị quyết.
 
Trung đoàn 717, Binh đoàn 16, đóng chân trên địa bàn huyện Bù Đốp trao bò giống cho các hộ dân trong huyện tham gia mô hình dự án Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 khu kinh tế - quốc phòng Trung đoàn 717
 
Về quốc phòng, an ninh, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương trên tất cả các mặt công tác, phối hợp chặc chẽ với 5 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo an ninh biên giới, nắm chắc tình hình ngoại biên. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tổ chức tuần tra truy quét trên tuyến biên giới, ranh giới, nội địa, nhất là thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng của đất nước và của địa phương; duy trì tốt quan hệ đối ngoại với 2 huyện Sanual và Keosima thuộc Vương quốc Campuchia nhờ đó tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, các loại tội phạm từng bước được kiềm chế. “Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả khả quan: có 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đạt (thu ngân sách trên địa bàn đạt 72% so với nghị quyết); có 27/29 tiêu chí đạt, 2/29 tiêu chí chưa đánh giá (xếp loại tổ chức cơ sở đảng và xếp loại đảng viên)” – đồng chí Dương Thanh Huân cho biết.
 
Người dân huyện Bù Đốp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
 
Theo đồng chí Dương Thanh Huân, để đạt được kết quả trên, đó là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các sở, ngành của tỉnh, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể nhân dân huyện; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, về cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển khá, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, sâu sát với nhân dân, thực hiện rõ vai trò kết nối khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt, nhân dân tích cực trong công tác tham gia cùng hệ thống chính quyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoạt động của HĐND huyện từng bước được đổi mới, các kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
 
Khởi công xây dựng điểm trường mẫu giáo liền kề Điểm dân cư biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, ngày 19-12-2023

Nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Đồng chí Dương Thanh Huân cho biết, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết năm 2023 và kết quả thực hiện cả nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra một số chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện trong năm 2024 trên các lĩnh vực. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 8,72%; thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế, nông, lâm nghiệp, thủy sản 54,8%; công nghiệp - xây dựng 19,55%, thương mại - dịch vụ 25,66%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 167,430 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 539,074 tỷ đồng. Duy trì và nâng cao chất lượng của các HTX hiện đang hoạt động trên địa bàn, thành lập mới 2 HTX; phấn đấu thành lập mới 17 doanh nghiệp.
 
Sản xuất, chế biến mủ cao su tại Trung đoàn 717, Binh đoàn 16, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện Bù Đốp
 
Về y tế, 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 6,27 bác sĩ/vạn dân, số giường bệnh 22,47 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94%/tổng số dân; giảm 72 hộ nghèo theo chuẩn hiện hành; giải quyết việc làm cho 2.000 lao động; phấn đấu xây dựng ít nhất 40 căn nhà cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn nhà ở. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được tại 6 xã nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng xã Thiện Hưng đủ các điều kiện hướng đến xây dựng đô thị loại V; cân đối phân bổ các nguồn lực xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Thành; xây dựng 1 khu dân cư kiểu mẫu thuộc xã Tân Tiến.
 
Sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của người dân huyện Bù Đốp
 
Để đạt kế hoạch đề ra, huyện đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là kịp thời, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; chương trình hành động và các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách, chi đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025, giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI và chỉ tiêu được UBND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã; xây dựng kế hoạch, lộ trình huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, hoàn chỉnh các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Thành. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo tiến độ thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các giải pháp giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa tỷ lệ tái nghèo.

Mặt khác, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, đầu tư nguồn lực thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Huyện ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-5-2021 của Tỉnh ủy; hoàn thành xây dựng trung tâm điều hành thông minh của huyện; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân.  

Tác giả: Thanh Thúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1439 | lượt tải:1267

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Hôm nay20,853
  • Tổng lượt truy cập10,234,003
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây