Tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thứ bảy - 04/11/2023 19:03 556 0
Ngày 01/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3921/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Để tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong xử lý công việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; quy chế làm việc, nội quy cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

 
Đoàn kiểm tra 2217 của UBND thành phố Đồng Xoài kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị thành phố (nguồn: Báo Bình Phước online)

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án... không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Công văn số 3787/UBND-NC ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. 

Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Đến hết năm 2023 phải công khai 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Rà soát, trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa ít nhất 50% số TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó phương án phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% số TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Quyết tâm, quyết liệt giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết TTHC đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện TTHC để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông, đại chúng; trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

Sở Nội vụ trên cơ sở quy định của Bộ Nội vụ và của cơ quan có thẩm quyền cấp trên, tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh bằng những tiêu chí, sản phẩm, kết quả cụ thể, có thể lượng hóa được; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc chấp hành các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Gia Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập129
  • Hôm nay14,427
  • Tổng lượt truy cập10,227,577
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây