Bình Phước đạt giải tập thể xuất sắc cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ III, năm 2023

Thứ hai - 23/10/2023 09:39 541 0
Tối 22/10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 tổ chức lễ trao giải cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao.
Đến dự lễ trao giải có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Nguyễn Xuân Thắng; cùng Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và một số Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương.
 
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Đào Thị Lanh (thứ 5 từ trái qua) nhận giải thưởng Tập thể xuất sắc

Cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ nhất, lần thứ hai trong các năm 2021, 2022; đồng thời sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Qua 3 lần tổ chức, Cuộc thi ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giành được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của các cấp, các cơ quan, địa phương và các tác giả trong và ngoài nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với số lượng kỷ lục tới 301.365 tác phẩm dự thi, gấp gần 3 lần so với Cuộc thi năm 2022 và chất lượng các tác phẩm đoạt giải được nâng lên rõ rệt.
 
Tác giả Trịnh Thị Tâm (thứ 3 từ trái qua) đại diện nhóm tác giả nhận giải A
 
Điểm đáng chú ý, các tác phẩm dự thi được mở rộng thể loại hình bài tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử), loại hình báo (báo in và báo điện tử) và bổ sung loại hình phát thanh, truyền hình, video clip, càng cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của Cuộc thi.

Tại buổi lễ trao giải: đơn vị tỉnh Bình Phước đã giải Tập thể xuất sắc, 01 giải A, 01 giải B, 02 giải Khuyến khích cá nhân.
 

Giải Tập thể xuất sắc trao cho Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh Bình Phước.

Giải A cá nhân của nhóm tác giả Đào Thị Lanh – Linh Tâm, với tác phẩm: “Từ công thần đến suy thoái - chỉ một gạch nối”. Thể loại Báo in: Đến từ đơn vị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Giải B cá nhân của nhóm tác giả: Trần Thị Lương, Phạm Văn Tăng, Phạm Thanh Khoa, Đoàn Thị Hằng, Lê Công Thanh, Đỗ Thị Diệu Hiền. Với Tác phẩm: “Linh hồn của làng bản; thể loại Phát thanh”: Đến từ Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
 
Nhà báo Hiền Lương, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (thứ 2 từ phải vào) đại diện nhóm tác giả nhận giải B
 
Và 2 giải khuyến khích cá nhân:

Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Đức, Lê Phạm Tuấn Vinh, Hoàng Thu Hằng, Đào Thị Lanh, Trần Lâm Hùng. Với tác phẩm: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới (3 kỳ)”. Thể loại Báo in: Đến từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Tạp Chí Tuyên giáo, Tạp chí Cộng Sản.

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Minh Nhật, Trần Hoài Duy, Phan Thị Hoa. Với tác phẩm “Phản bác luận điệu xuyên tạc Việt Nam không có bình đẳng giới” thể loại Phát thanh: Đến từ Đài PT-TH và Báo Bình Phước.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Việc tổ chức và thực hiện có kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa.
 
 
Tác giả Hoàng Thu Hằng (thứ 2 từ phải qua) đại diện nhóm tác giả nhận giải khuyến khích
 
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thời gian tới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng cần tập trung vào một số nội dung. Trước hết, cần tiếp tục chú trọng việc kiên định bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Cùng với đó, tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Tổng kết Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi chính luận lần thứ 4 năm 2024, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III năm 2023 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và cả nước ngoài.
 
Nhóm tác giả Bình Phước đoạt giải chụp hình lưu niệm
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần được quan tâm hơn hơn nữa để vừa kiên định, kiên trì bảo vệ, khẳng định, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; vừa kiên quyết, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị.

Với nghĩa đó, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024.

Tại lễ trao giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao các giải: A, B, C, Khuyến khích và Triển vọng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 20 giải B, 32 giải C, 60 giải Khuyến khích, và 20 giải Triển vọng.

Tác giả: Anh Đức (dẫn nguồn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập77
  • Hôm nay14,701
  • Tổng lượt truy cập10,205,390
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây