Các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong 02 năm 2024 - 2025

Thứ hai - 25/12/2023 04:48 633 0
Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, ngày 22/12/2023 về tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong 02 năm 2024- 2025. 

Việc tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2024 - 2025; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của dân tộc. Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; bồi đắp niềm tin đối với sự nghiệp cách mạng; khẳng định công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo. Đồng thời, thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hình ảnh, thành tựu của tỉnh Bình Phước trên các lĩnh vực. Cổ vũ, động viên các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tạo không khí phấn khởi để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng,
Trưởng ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bình Phước chủ trì họp các thành viên Ban chỉ đạo

Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh gồm: kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2025) với chủ đề tuyên truyền “Chiến thắng Phước Long - đòn trinh sát chiến lược, mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975”; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025) với chủ đề tuyên truyền “Bình Phước - tiếp nối truyền thống - phát huy lợi thế - nâng tầm vươn xa”; Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (25/12/1945 - 25/12/2025) với chủ đề tuyên truyền “Lực lượng vũ trang Bình Phước - Tiếp bước anh hùng”.

Kỷ niệm năm tròn các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước theo chỉ đạo của Trung ương gồm: kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề tuyên truyền "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại"; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với chủ đề tuyên truyền “Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước"; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) với chủ đề tuyên truyền “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt”; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm năm tròn các sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu gồm Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024), lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2025), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2025), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024). Chủ đề tuyên truyền “Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 - Thắng lợi to lớn của Nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ” và Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024). Chủ đề tuyên truyền "Chiến thắng Bình Giã - dấu mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc".

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh nhật Bác Hồ và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh gồm: kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025); 50 năm Giải phóng Đồng Xoài (26/12/1974 - 26/12/2024); 50 năm Ngày giải phóng Bù Đăng (14/12/1974 - 14/12/2024); 50 năm Ngày giải phóng Chơn Thành (02/4/1975 - 02/4/2025).

Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh yêu cầu các hoạt động tuyên truyền cần xác định rõ chủ đề, gắn với phát động các phong trào thi đua sôi nổi nhằm chào mừng các sự kiện lễ lớn, huy động sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân; các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia bằng những phần việc cụ thể, hướng đến cơ sở, phục vụ, chăm lo cho người dân. Các hoạt động kỷ niệm trên tinh thần trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả với quy mô, hình thức phù hợp. Phân công cụ thể trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm đối với các đơn vị, địa phương, bảo đảm không chồng chéo; đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan được giao chủ trì tham mưu và cơ quan phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm.

Tác giả: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

107-KH/BCĐ

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước lần thứ 4/2024

lượt xem: 124 | lượt tải:62

105-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

lượt xem: 103 | lượt tải:71

1239-CV/BTGTU

V/v gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

lượt xem: 424 | lượt tải:379
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay25,063
  • Tổng lượt truy cập7,710,762
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây