Một số kết quả nổi bật của Ngành Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023

Thứ hai - 08/01/2024 20:30 484 0
Toàn ngành đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nổi bật là tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và tham mưu tổ chức các sự kiện của tỉnh; các hội thi, hội diễn, văn nghệ có sự chuẩn bị chu đáo và được tổ chức thành công, nội dung biểu diễn vừa mang ý nghĩa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo nhu cầu hưởng thụ của đông đảo quần chúng nhân dân. Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030; triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Phước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng thể hiện đa dạng bản sắc văn hóa con người Bình Phước
 
Tổ chức 05 Liên hoan hội thi hội diễn cấp tỉnh: Sân chơi tìm tài năng; Tuyên truyền ca khúc cách mạng; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng; Liên hoan các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử; Chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Tham gia 03 Liên hoan hội thi, hội diễn cấp toàn quốc: Tham dự Liên hoan đờn ca tài tử bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng, kết quả đạt 02 giải nhì, 05 giải 03 và 01 Bằng khen của Ban Tổ chức; Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng tại Vĩnh Phúc, kết quả đạt 02 HCB tiết mục, 01 HCB chương trình; Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” với chủ đề “Trái tim biển đảo - Khát vọng và niềm tin”, kết quả đạt 01 HCV, 08 HCB, 05 giải ba và 01 Bằng khen của Ban Tổ chức. Trung tâm Văn hóa tỉnh phục vụ chương trình lưu động tại cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương được 103 buổi, thu hút 21.000 lượt khán; chiếu bóng lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, kết quả chiếu được 501 buổi, thu hút hơn 32.000 lượt người xem.

Hoạt động nghệ thuật biểu diễn: Phối hợp tổ hức thành công Chương trình Nghệ thuật Lễ hội giao thừa “Mừng Đảng, mừng xuân” Quý Mão năm 2023; Trao đổi chương trình, suất diễn cùng với Đoàn Cải lương nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tham gia Cuộc thi Ban nhạc Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc, kết quả đạt 3 giải thưởng gồm: 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 bằng khen biểu diễn xuất sắc do Hội nhạc sĩ Việt Nam tặng. Trong năm 2023, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ các ngày lễ, sự kiện được 88 buổi, thu hút khoảng 62.940 lượt khán giả.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tham gia hoạt động sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; tổ chức Chương trình phục dựng Lễ hội mừng lúa mới của người S’tiêng tỉnh Bình Phước tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và truyền dạy về bảo tồn, phát huy kỹ thuật chế biến rượu cần truyền thống của người S’tiêng tỉnh Bình Phước; công bố Di sản văn hóa phi vật thể Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông Bình Phước; tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích quốc gia Sân bay quân sự Lộc Ninh; kiểm kê và tư liệu hóa di sản văn hóa cồng, chiêng của đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn tỉnh; bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lựa chọn hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia; sưu tầm hình ảnh về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ (90 hình ảnh, tư liệu, hiện vật); hoàn thiện Bộ sưu tập Đàn đá Bình Phước; kiểm tra các di tích đã được xếp hạng; khảo sát, sưu tầm các trang bị kỹ thuật cấp 5; tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về công tác quản lý di tích. Trong năm 2023, tổng cộng số lượng khách tham quan và tương tác là 526.448 lượt người (trong đó: tham quan tại Bảo tàng tỉnh là 16.688 lượt người; tại các di tích là 90.252 lượt người; tương tác qua nền tảng công nghệ số là 419.508 lượt).

Công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Tổ chức thành công Ngày hội gia đình tỉnh lần thứ XII năm 2023; tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023; tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; hướng dẫn triển khai hội nghị nhân dân bàn về công tác gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Báo cáo giải trình kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc thực hiện Chương trình giảm 1000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023 và Kết luận số 383-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh; tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tập huấn hương ước, quy ước; biên soạn, in ấn và phân phối tờ gấp tuyên truyền về văn hóa nông thôn; kiểm tra Tiêu chí Văn hóa các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố; kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh; xây dựng pa-nô tuyên truyền.

Nhìn chung, năm 2023, Ngành Văn hóa đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức tốt một số hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh đáp ứng phần nào nhu cầu hưởng thụ của mọi tầng lớp nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục nâng cao về chất lượng và số lượng. Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” đã được triển khai đến cán bộ công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện phong trào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kế thừa những thành quả đạt được, khắc phục những thiếu sót tồn tại, từng bước đưa phong trào vào chiều sâu, chất lượng hiệu quả; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, nâng cao hơn nữa mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân ở các địa phương trong toàn tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động “xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, các quy định về văn hóa của người dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng về tổ chức, hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao tạo điều kiện để người dân hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Phát triển thể dục thể thao từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đặc biệt là thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để thể thao thành tích cao phát triển. Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng của quần chúng nhân dân. Tổ chức quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả các thiết chế thể dục thể thao sẵn có. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao trên toàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra chặt chẽ các hoạt động, dịch vụ kinh doanh thể dục thể thao theo đúng pháp luật.

Tác giả: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 194 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1405 | lượt tải:1238

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 363 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập108
  • Hôm nay21,422
  • Tổng lượt truy cập10,156,272
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây