Lịch làm việc Tuần 11/2023

Lịch làm việc Tuần 11/2023

Số kí hiệu LLV12/2023
Ngày ban hành 17/03/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 10 tháng 02 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 11 năm 2023 (từ ngày 13/3 đến ngày 18/3/2023)
 
THỨ HAI (13/3):
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chấm thi theo kế hoạch của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022. Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
CHIỀU Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp Lãnh đạo Ban. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
- 14h00-15h30: Thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (Phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung). 
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban; đ/c Quân, Đức, Minh An.
- 15h45-17h00: Thông qua kế hoạch xây dựng và quảng bá tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025 (phòng TT-TH chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban; Đ/c Đức, Hùng, Thành Trung.
THỨ BA (14/3):
SÁNG  1) 9h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp phòng Tuyên truyền – Tổng hợp. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan.
Thành phần: Công chức, người lao động phòng TT-TH.

2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chấm thi theo kế hoạch của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022. Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (thời gian: cả ngày).
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (15/3):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 9h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan. Nội dung: Đánh giá tình hình hoạt động năm 2022; phương hướng năm 2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Khiêm, Hùng, Lan.
3) 10h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh về tiếp, làm việc với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9). Địa điểm: Phòng họp D- UBND tỉnh.
CHIỀU 1) 15h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với đoàn công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) Các đồng chí Phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (16/3):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B – trụ sở Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại hội nghị tập huấn kỹ năng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 huyện Bù Gia Mập tổ chức. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Bù Gia Mập.
4) 8h00: Đ/c Tuyết Anh: Tham gia lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tham mưu tổng hợp, lập kế hoạch và viết báo cáo. Địa điểm:  Phòng 610, nhà D, Trường Đại học KHXH và Nhân văn TP HCM, số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Quân 1, Tp HCM (thời gian đến hết ngày 18/3/2023).
CHIỀU 1) 15h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2023. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Nội dung: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
2) Các đồng chí Phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại hội nghị tập huấn kỹ năng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 huyện Bù Gia Mập tổ chức. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Bù Gia Mập.
THỨ SÁU (17/3):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Địa điểm: Khu Bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng, sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng (Phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị bài phát biểu).
Cùng dự: Đ/c Quang Trung, Minh An.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Địa điểm: Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài.
4) 8h00: Đ/c Đức: Giảng bài tại hội nghị tập huấn kỹ năng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 huyện Bù Gia Mập tổ chức. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Bù Gia Mập.
Cùng dự: Đ/c Phúc.
5) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại Trường Chính trị tỉnh (thời gian: cả ngày).
CHIỀU Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
15h00: Công chức, người lao động cơ quan: Lao động dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay20,098
  • Tổng lượt truy cập10,233,248
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây