Lịch làm việc - Tuần 24/2023

Lịch làm việc - Tuần 24/2023

Số kí hiệu LLV24/2023
Ngày ban hành 25/06/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 24 năm 2023 (từ ngày 11/6 đến ngày 16/6/2023)
 
CHỦ NHẬT (11/6):
CHIỀU 15h00: Đ/c Thành Trung, Bình, Tuyết Anh: Kiểm tra hội trường, đường truyền chuẩn bị Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ HAI (12/6)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Thành phần cùng dự và phục vụ: Đ/c Đức, Thành Trung, Bình, Tuyết Anh.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Tổ xây dựng báo cáo theo Quyết định 919-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
CHIỀU Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BA (13/6):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phối hợp tham mưu Tỉnh uỷ về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giao phòng TT-KG chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thành phần cùng dự: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm, Đức, Dương, Quang Trung, Ngọc.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 15h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp để thống nhất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp A - Sở NN&PTNT.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đức.
3) 14h00:  Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khoá X.
Địa điểm: Phòng họp B - Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
4) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cao su Sông Bé.
Địa điểm: Hội trường Công ty cao su Sông Bé.
THỨ TƯ (14/6):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì Đoàn Kiểm tra công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023 đối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện Bù Đốp (giao phòng TT-KG chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Huyện ủy Bù Đốp.
Thành phần cùng dự: Đ/c Khiêm, Hùng, Quang Trung, Ngọc.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan. 
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Thẩm định nội dung bài viết, video đăng tải trên mạng xã hội theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.
Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đức.
3) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì Đoàn Kiểm tra công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023 đối với Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị, Công an tỉnh (giao phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Công an tỉnh.
Thành phần cùng dự: Đ/c Quân, Dương, Thành Trung, Dung, Tuấn, Phúc.
TỐI 19h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự hoạt động “Toạ đàm sĩ quan trẻ” giữa LLVT tỉnh với Lực lượng Hiến binh, Quân sự các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia.
Địa điểm: Hội trường Tiểu đoàn 208/Trung đoàn 736 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh).
Thành phần cùng dự: Đ/c Luật.
THỨ NĂM (15/6):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (khoá XIII).
Địa điểm: Tòa Nhà trung tâm, Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), cán bộ, công chức cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội nghị giao ban các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023.
 Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2023.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự và thông tin thời sự về tình hình phát triển KT-XH tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, Kế hoạch tổ chức Hội nghị Văn hóa Bình Phước năm 2023 tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Địa điểm: Hội trường Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.
4) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì làm việc với Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản (giao phòng TT-KG chuẩn bị nội dung).
Thành phần cùng dự: đ/c Khiêm, Dương, Nhã (thành phần ngoài cơ quan có giấy mời riêng).
5) 15h00: Công chức, người lao động: Dọn dẹp khu vực làm việc của cá nhân bảo đảm khoa học, ngăn nắp.
6) 17h00: Các đồng chí lãnh đạo Ban: Tiếp Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản tại nhà ăn cơ quan.
Thành phần cùng dự: Công chức phòng TT-KG, đ/c Giang.
THỨ SÁU (16/6):
SÁNG 1) 6h45: Các đồng chí lãnh đạo Ban: Tiếp Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản tại quán Tuyết Nhi.
Thành phần cùng dự: Đ/c Khiêm, Dương, Giang, Nhã.
2) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 6/2023.
Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Công chức phòng TT-KG, đ/c Đức.
3) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long (mở rộng) để đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
4) 7h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú.
Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.
5) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 4.
Địa điểm: Hội trường B - Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thành phần cùng dự: Đ/c Quang Trung.
6) 8h00: Đ/c Dương, Nhã: Hỗ trợ Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản làm việc tại tỉnh (có chương trình riêng).
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB) ủy quyền đ/c Đức: Dự họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cấp tỉnh.
Địa điểm: Hội trường UB MTTQ Việt Nam tỉnh.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 108 | lượt tải:69

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 828 | lượt tải:752

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 283 | lượt tải:147
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay10,171
  • Tổng lượt truy cập9,743,210
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây