Lịch làm việc Tuần 26/2022

Lịch làm việc Tuần 26/2022

Số kí hiệu LLV26/2022
Ngày ban hành 29/06/2022
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 26 năm 2022 (từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022)
(cập nhật)
 
THỨ HAI (27/6)
SÁNG 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Đi công tác cơ sở (đến hết ngày 28/6).
2) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) Đ/c Khiêm: Giảng bài tại Trường Chính trị tỉnh (thời gian: 01 ngày).
CHIỀU 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB)Tham gia đoàn công tác của HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cao su Bình Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: tại Công ty Cao su Bình Long.
THỨ BA (28/6)
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự hội nghị người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Địa điểm: Hội trường trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông.
2) 7h00: Đ/c KhiêmDự và chỉ đạo Diễn tập KVPT năm 2022 huyện Bù Đốp. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia cùng đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Địa điểm: Tại Thị ủy Bình Long.
2) 13h30: LĐ Ban ủy quyền đ/c Khiêm - Trưởng phòng TT-KGChủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 6/2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần: Theo Công văn số 609-CV/BTGTU, ngày 22/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; công chức Phòng Thông tin - Khoa giáo; đ/c Phúc phối hợp với cán bộ CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông trực đường truyền trực tuyến.
3) 14h00: Đ/c Đức: Dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
THỨ TƯ (29/6)
SÁNG 1) 08h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
2) 7h00 - 8h40: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm, Hùng: Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
3) 8h45: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự chương trình gala “Đồng hành và lan tỏa yêu thương” năm 2022 do Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức. Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
4) 8h00: Đ/c Đức: Giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022 do Ban Tuyên giáo huyện ủy Lộc Ninh tổ chức. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Lộc Ninh (thời gian: Cả ngày).
CHIỀU 1)  Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do BCS đảng Bộ Ngoại giao tổ chức (bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới tỉnh). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (30/6)
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Địa điểm: Hội trường Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2) 08h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012-2022) do BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức (kết nối từ Trung ương tới điểm cầu cấp tỉnh, huyện)Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022 cho Ban Tuyên giáo huyện ủy Lộc Ninh. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Lộc Ninh (thời gian: Cả ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy để trao đổi, thống nhất một số nội dung dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy (theo Kết luận số 135-KL/TU, ngày 07/10/2021 của Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 999 -QĐ/TU, ngày 14/10/2018 của Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Đức.
2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia đoàn công tác của HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: tại Thị ủy Bình Long. 
THỨ SÁU (01/7)
SÁNG 1) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB - PBT Chi bộ): 
- 8h00: Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề quý II/2022 của chi bộ cơ quan. Địa điểm: Phòng họp A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên dự và chuẩn bị nội dung thảo luận; giao đồng chí Nguyễn Trường Luật - đảng viên chuẩn bị và trình bày chuyên đề về những nội dung trọng tâm về bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", liên hệ với thực tiễn tại cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 9h00: Chủ trì sinh hoạt chi bộ cơ quan định kỳ tháng 6/2022.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên chi bộ.
2) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại Trường Chính trị tỉnh (thời gian: 01 ngày).
CHIỀU Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
        
        PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đã ký
Nguyễn Tiến Cường

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 195 | lượt tải:112

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 434 | lượt tải:333

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 296 | lượt tải:130
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Hôm nay14,474
  • Tổng lượt truy cập9,246,841
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây