Lịch làm việc - Tuần 33/2023

Lịch làm việc - Tuần 33/2023

Số kí hiệu LLV33/2023
Ngày ban hành 14/08/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký T

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 12 tháng 8 năm 2023

LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 33 năm 2023 (từ ngày 13/8 đến ngày 18/8/2023)
(cập nhật lần 2- màu đỏ)
 
THỨ HAI (14/8):
SÁNG  1) 9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. 
+ 09h30’ – 10h00’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (Bước 1). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy.
+ 10h00’ – 10h30’: Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương trở lên; bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
  + 10h30’ – 11h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Bước 3). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
  + 11h00’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (Bước 4). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) Đ/c Hùng: Nghỉ phép theo quy định đến hết ngày 18/8/2023.
CHIỀU  1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì Họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Ngày hội Âm nhạc Việt Nam, năm 2023. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB); Đ/c Quân, Quang Trung, Minh An, Luật, Giang.
Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; lãnh đạo Tỉnh Đoàn; Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh; Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ.
2) 15h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp đoàn kiểm tra 1110 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các quyết định, kế hoạch của Đoàn kiểm tra. Địa điểm: Địa điểm: Phòng họp C - Trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Quang Trung.
THỨ BA (15/8):
SÁNG 1) 09h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Tham gia cùng đoàn công tác của Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 08 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị trực tuyến góp ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy định 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh, thành ủy do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Trao đổi công tác chuyên môn với đồng chí Nguyễn Thanh Danh. Địa điểm: Hội trường A cơ quan. 
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Quân, Danh.
2) 15h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp xem xét báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị văn hóa cấp tỉnh năm 2023 và đề xuất các nhiệm vụ tham mưu trong thời gian tới do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh (Phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung).
3) 13h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội thảo phát huy “vai trò gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới” bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần cơ quan: Công chức phòng Thông tin - Khoa giáo; Thành Trung, Quang Trung; Minh An, Phúc. 
Thành phần ngoài cơ quan: Đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh; Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Xoài và Huyện ủy Đồng Phú.
THỨ TƯ (16/8):
SÁNG 1) 9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 29/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Nội dung: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua  báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phòng TT-TH chuẩn bị nội dung)
Cùng dự: Đ/c Đức 
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Quang Trung: Đi công tác Thừa Thiên Huế.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp thống nhất Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B – Trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Triển khai bồi dưỡng chính trị hè cho Thị xã Chơn Thành. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Chơn Thành (thời gian: cả ngày)
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan.
2) 15h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 29/2023 để nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị văn hóa cấp tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy (Phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung).
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự duyệt sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2023. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đ/c Luật.
THỨ NĂM (17/8):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Địa điểm: Phòng hội nghị, khách sạn Century, số 49, Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cùng dự: Đ/c Quang Trung.      
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.      
CHIỀU  1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB- Bí thư chi bộ): Chủ trì sinh hoạt chuyên đề quý II/2023 về xây dựng phong cách “nói ngắn, viết gọn” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan (theo Kế hoạch số 18-KH/CBBTGTU, ngày 29/6/2023 của Chi bộ).
Thành phần: Các đảng viên chi bộ.
2) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
THỨ SÁU (18/8):
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh. 
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia đoàn công tác của Ban VH – XH, HĐND tỉnh đi công tác tại tỉnh Phú Yên để trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh năm 2023. (thời gian: Đến hết ngày 20/8).
3) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự chương trình đối thoại, bồi dưỡng kỹ năng sáng tác Văn học cho đội ngũ giáo viên một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Hội Văn học Nghệ thuật.
4) 8h00: Đ/c Đức, Phúc: Dự họp phối hợp triển khai dự án Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, Địa phương số thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025. Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự hội thảo chuyên đề về liên kết sản xuất câc chương trình văn hóa – Văn nghệ, Cụm thi đua số 7, năm 2023 do Đài PT-TH và Báo Bình Phước tổ chức. Địa điểm: Phòng họp A – Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
3) 14h00: Đ/c Khiêm: Thông tin thời sự cho Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Xoài. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:57

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 655 | lượt tải:600

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay9,781
  • Tổng lượt truy cập9,677,576
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây