Lịch làm việc - Tuần 42/2023

Lịch làm việc - Tuần 42/2023

Số kí hiệu LLV42/2023
Ngày ban hành 15/10/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 14 tháng 10 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 42 năm 2023 (từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2023)
(cập nhật lần 1)
THỨ HAI (16/10):
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Đi khám bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 2) 7h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), công chức, người lao động cơ quan: Tham gia hội thao chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do Công đoàn cơ quan tổ chức. Địa điểm: Sân sau cơ quan.
3) 8h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): D Chương trình Họp mặt và Tuyên dương cán bộ Hội cơ sở giỏi, các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm tiêu biểu do BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
4) 7h30: Đ/c Bình: Dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
CHIỀU 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 16h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham dự cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức đề nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp đoàn kiểm tra 1109 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp HĐND tỉnh.
4) 17h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dùng cơm thân mật nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
5) 14h00: Đ/c Đức: Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối (mở rộng) lần thứ 16/2023. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
6) 13h30: Đ/c Hùng: Giảng bài lớp đảng viên mới tại Trung tâm Chính trị huyện Đồng Phú.
THỨ BA (17/10):
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp Ban Giám khảo Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3/2023 và thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi cấp tỉnh. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Phúc.
Thành phần ngoài cơ quan: Đ/c Nguyễn Thanh Thuyên, Nông Hồng Thức, Đoàn Như Viên (giao phòng TT-TH tham mưu Thư mời).
2) 8h45: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp Thường trực Tỉnh ủy để nghe BCS đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
3) 10h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự phiên họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 36/2023 để thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 – 2023 (giao phòng TT-KG chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Khiêm.
4) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
5) 7h30: Đ/c Hà: Ôn thi tốt nghiệp lớp TC LLCT. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (02 ngày).
CHIỀU 1) 16h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự cơm thân mật cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778. Địa điểm: Sở Chỉ huy, Đoàn KT-QP 788 huyện Bù Gia Mập.
2) Đc Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB: Dự họp thống nhất báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
4) 14h00: Đ/c Dương: Tham gia đoàn giám sát, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan về lĩnh vực đất đai do UBMMTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.
THỨ TƯ (18/10):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Bình Phước hiện nay”. Địa điểm: Phòng họp Sở KH&CN. (Phòng TT-KG liên hệ tham mưu chuẩn bị nội dung phản biện, góp ý).
2) Các đồng chí Phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Đức: Tham gia học tập chuyên đề Phát triển nguồn nhân lực xã hội (Lớp nguồn 2). Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh (01 ngày).
4) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở. Địa điểm: Trường chính trị tỉnh (01 ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2023 về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Hùng.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 16h30: Các đ/c lãnh đạo Ban: Dự họp mặt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do Công đoàn cơ quan tổ chức. Địa điểm: Tại sảnh tầng trệt cơ quan (thành phần ngoài cơ quan do Công đoàn mời).
4) 13h30: Đoàn viên Công đoàn: Tham gia các hoạt động do Công đoàn cơ quan tổ chức. Địa điểm: Bếp tập thể cơ quan.
THỨ NĂM (19/10):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30: Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia học tập nghiên cứu chuyên đề Phát triển nguồn nhân lực xã hội (Lớp nguồn 1). Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh (01 ngày).
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Gặp mặt cán bộ lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2023). Địa điểm: Khách sạn Bom Bo, Quốc lộ 14 - Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài
3) 14h00: Đ/c Khiêm, Dương: Dự Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm. Địa điểm: Hội trường UBND phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành (xe BHXH tỉnh).
THỨ SÁU (20/10):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 26/2023. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
 2) 9h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để  thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 – 2023. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Khiêm
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự buổi làm việc giữa Đoàn Kiểm tra 889 của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 15h00: Cán bộ, công chức, người lao động: Dọn dẹp vệ sinh cơ quan (chăm sóc vườn hoa trung tâm) và luyện tập thể thao.
CHỦ NHẬT (22/10):
SÁNG 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài và dự Lễ bế giảng lớp đảng viên mới tại Trung tâm Chính trị huyện Đồng Phú.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập74
  • Hôm nay16,208
  • Tổng lượt truy cập10,206,897
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây