Lịch làm việc - Tuần 44/2023

Lịch làm việc - Tuần 44/2023

Số kí hiệu LLV44/2023
Ngày ban hành 28/10/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 27 tháng 10 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 44 năm 2023 (từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2023)
 
THỨ HAI (30/10):
SÁNG 1) 8h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp chi ủy tháng 9/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB – phó bí thư), Đức.
2) 8h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp thông báo kết quả Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Thị ủy Chơn Thành. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy Chơn Thành.
3) 7h30: Đ/c Khiêm, Thành Trung, Quang Trung: Đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng (đến hết tuần).
4) 7h30: Đ/c Nhã, Phúc: Đi học lớp chuyên viên. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (hết tuần ngày 01/12/2023).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp nội dung App sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Hùng. 
Thành phần ngoài cơ quan: Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Viettel Bình Phước.
2) 13h30: Đ/c Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp thống nhất báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra 1110 Tỉnh ủy đối với các đơn vị và cá nhân được kiểm tra. Địa điểm: Phòng họp C trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Quang Trung. 
3) 15h30: Phòng Thông tin – Khoa giáo và đ/c Giang, Đăng: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh năm 2023. Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
4) 12h00: Đ/c Duy: Đi đón Báo cáo viên ở sân bay Tân Sơn Nhất (xe 93A-003.45, cơ quan thuê đ/c Duy đi giúp – Báo cáo viên bay chuyến 12h00 tại Nội Bài).
TỐI 18h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Cùng Thường trực Tỉnh ủy tiếp cơm tối Báo cáo viên. Địa điểm: Nhà ăn Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Giang (phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị).
THỨ BA (31/10):
SÁNG 1) 6h15: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Tiếp ăn sáng cùng Báo cáo viên. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
Cùng dự: Đ/c Giang (phối hợp chuẩn bị).
2) 7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh năm 2023. Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đảng viên chi bộ cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Huấn (PB), Đức: Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý Nhà nước về Đất đai – Lớp Bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1, 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. (Thời gian: 02 ngày)
TRƯA 11h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Cùng với Thường trực Tỉnh ủy tiếp cơm trưa Báo cáo viên. Địa điểm: Nhà ăn Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Giang (phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị).
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Sở Nội vụ.. Địa điểm: Sở Nội vụ.
3) 14h00: Đ/c Duy: Đưa Báo cáo viên từ Khách sạn Bom Bo về sân bay Tân Sơn Nhất (xe 93A-003.45, cơ quan thuê đ/c Duy đi giúp).
THỨ TƯ (01/11):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30: Đ/c Hà: Đi thi trung cấp LLCT. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Thời gian: 02 ngày).
CHIỀU  14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp chi bộ định kỳ tháng 9/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên trong chi bộ. 
THỨ NĂM (02/11):
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì làm việc với Đoàn công tác của Báo Quân đội Nhân dân và các cơ quan của tỉnh Địa điểm: Hội trường A cơ quan (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy).
Thành phần cơ quan: Mạc Đình Huấn (PB), Dương, Nhã.
Thành phần ngoài cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB),: Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Đức: Đưa hiển hình trong học tập và làm theo Bác là Ông Nguyễn Hữu Đây, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài tham dự chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng năm 2023”. Địa điểm: Tại Hà Nội.
TRƯA 11h00: Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Tiếp cơm đoàn công tác Báo Quân đội Nhân dân. Địa điểm: Nhà ăn cơ quan. (Đ/c Giang, Đăng chuẩn bị. Khoảng 12 người dùng cơm).
Cùng dự: Đ/c Dương, Nhã và mời các đại biểu dự họp.
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) Đ/c Quân, Đức, Khiêm: Hoàn thiện dự thảo chương trình công tác năm 2024 của phòng, gửi lãnh đạo Ban phụ trách xin ý kiến lần 1.
THỨ SÁU (03/11):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Tiếp tục dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHỦ NHẬT (05/11):
CHIỀU  14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch 440/KH-UBMTTQVN, ngày 24/10/2023 của UBMTTQ VN tỉnh).
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập126
  • Hôm nay15,006
  • Tổng lượt truy cập10,228,156
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây